การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,40748
2สพป.กรุงเทพมหานคร4,387176
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1713
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2835
5สพป.กาญจนบุรี เขต 31,169
รอการจัดห้องสอบ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 152818
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 264823
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3813
รอการจัดห้องสอบ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,3030
11สพป.กำแพงเพชร เขต 251125
12สพป.ขอนแก่น เขต 11,82363
13สพป.ขอนแก่น เขต 21,092
รอการจัดห้องสอบ
14สพป.ขอนแก่น เขต 3541
รอการจัดห้องสอบ
15สพป.ขอนแก่น เขต 4845
16สพป.ขอนแก่น เขต 51666
17สพป.จันทบุรี เขต 1619
รอการจัดห้องสอบ
18สพป.จันทบุรี เขต 230210
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 166444
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 219410
21สพป.ชลบุรี เขต 155539
22สพป.ชลบุรี เขต 231622
23สพป.ชลบุรี เขต 355038
24สพป.ชัยนาท40116
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,04737
26สพป.ชัยภูมิ เขต 21,202
รอการจัดห้องสอบ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3303
รอการจัดห้องสอบ
28สพป.ชุมพร เขต 1498
รอการจัดห้องสอบ
29สพป.ชุมพร เขต 260729
30สพป.เชียงราย เขต 12,595
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 21156
32สพป.เชียงราย เขต 3273
33สพป.เชียงราย เขต 4678
รอการจัดห้องสอบ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,335
รอการจัดห้องสอบ
35สพป.เชียงใหม่ เขต 21036
36สพป.เชียงใหม่ เขต 366
รอการจัดห้องสอบ
37สพป.เชียงใหม่ เขต 437814
38สพป.เชียงใหม่ เขต 513
รอการจัดห้องสอบ
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6--
40สพป.ตรัง เขต 12,08770
41สพป.ตรัง เขต 259525
42สพป.ตราด เขต 12229
43สพป.ตาก เขต 133713
44สพป.ตาก เขต 21657
45สพป.นครนายก2519
46สพป.นครปฐม เขต 186436
47สพป.นครปฐม เขต 2319
รอการจัดห้องสอบ
48สพป.นครพนม เขต 11,38241
49สพป.นครพนม เขต 245714
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,88955
51สพป.นครราชสีมา เขต 230
รอการจัดห้องสอบ
52สพป.นครราชสีมา เขต 335812
53สพป.นครราชสีมา เขต 4215
รอการจัดห้องสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 51676
55สพป.นครราชสีมา เขต 61,126
รอการจัดห้องสอบ
56สพป.นครราชสีมา เขต 7117
รอการจัดห้องสอบ
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 153618
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 232511
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3129
รอการจัดห้องสอบ
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 434812
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,59646
62สพป.นครสวรรค์ เขต 21,14442
63สพป.นครสวรรค์ เขต 32238
64สพป.นนทบุรี เขต 154023
65สพป.นนทบุรี เขต 21,11446
66สพป.นราธิวาส เขต 175732
67สพป.นราธิวาส เขต 21,10038
68สพป.นราธิวาส เขต 3400
รอการจัดห้องสอบ
69สพป.น่าน เขต 1942
รอการจัดห้องสอบ
70สพป.น่าน เขต 2561
รอการจัดห้องสอบ
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1818
รอการจัดห้องสอบ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2501
รอการจัดห้องสอบ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 382728
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4944
รอการจัดห้องสอบ
75สพป.ปทุมธานี เขต 142919
76สพป.ปทุมธานี เขต 287136
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 126511
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 21956
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 11,03838
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2213
81สพป.ปัตตานี เขต 11,99180
82สพป.ปัตตานี เขต 2428
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 3963
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 160421
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2182
รอการจัดห้องสอบ
86สพป.พะเยา เขต 160521
87สพป.พะเยา เขต 266120
88สพป.พังงา1,08032
89สพป.พัทลุง เขต 11,47143
90สพป.พัทลุง เขต 246916
91สพป.พิจิตร เขต 168825
92สพป.พิจิตร เขต 2297
รอการจัดห้องสอบ
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,05370
94สพป.พิษณุโลก เขต 236314
95สพป.พิษณุโลก เขต 3371
รอการจัดห้องสอบ
96สพป.เพชรบุรี เขต 1347
รอการจัดห้องสอบ
97สพป.เพชรบุรี เขต 2--
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 11,69559
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 21887
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 329210
101สพป.แพร่ เขต 11,30545
102สพป.แพร่ เขต 2796
รอการจัดห้องสอบ
103สพป.ภูเก็ต2,42070
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,19848
105สพป.มหาสารคาม เขต 2605
รอการจัดห้องสอบ
106สพป.มหาสารคาม เขต 3182
107สพป.มุกดาหาร1,175
รอการจัดห้องสอบ
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,090
รอการจัดห้องสอบ
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2896
110สพป.ยโสธร เขต 154118
111สพป.ยโสธร เขต 243017
112สพป.ยะลา เขต 11,34039
113สพป.ยะลา เขต 22409
114สพป.ยะลา เขต 323812
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1818
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 21,01943
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3603
รอการจัดห้องสอบ
118สพป.ระนอง39112
119สพป.ระยอง เขต 11,60365
120สพป.ระยอง เขต 22008
121สพป.ราชบุรี เขต 194038
122สพป.ราชบุรี เขต 256918
123สพป.ลพบุรี เขต 11,384
รอการจัดห้องสอบ
124สพป.ลพบุรี เขต 289327
125สพป.ลำปาง เขต 11,32043
126สพป.ลำปาง เขต 21406
127สพป.ลำปาง เขต 3243
128สพป.ลำพูน เขต 177227
129สพป.ลำพูน เขต 2228
รอการจัดห้องสอบ
130สพป.เลย เขต 169321
131สพป.เลย เขต 260619
132สพป.เลย เขต 31577
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1631
รอการจัดห้องสอบ
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2290
รอการจัดห้องสอบ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 346918
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 434913
137สพป.สกลนคร เขต 11,522
รอการจัดห้องสอบ
138สพป.สกลนคร เขต 2346
รอการจัดห้องสอบ
139สพป.สกลนคร เขต 334912
140สพป.สงขลา เขต 11,66449
141สพป.สงขลา เขต 23,920116
142สพป.สงขลา เขต 342718
143สพป.สตูล1,53145
144สพป.สมุทรปราการ เขต 177126
145สพป.สมุทรปราการ เขต 274426
146สพป.สมุทรสงคราม393
รอการจัดห้องสอบ
147สพป.สมุทรสาคร69129
148สพป.สระแก้ว เขต 1164
รอการจัดห้องสอบ
149สพป.สระแก้ว เขต 2634
รอการจัดห้องสอบ
150สพป.สระบุรี เขต 1993
รอการจัดห้องสอบ
151สพป.สระบุรี เขต 22329
152สพป.สิงห์บุรี33212
153สพป.สุโขทัย เขต 160918
154สพป.สุโขทัย เขต 235418
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1451
รอการจัดห้องสอบ
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 211
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 325511
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,19350
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 228910
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 370925
161สพป.สุรินทร์ เขต 11,29139
162สพป.สุรินทร์ เขต 2400
รอการจัดห้องสอบ
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,661
รอการจัดห้องสอบ
164สพป.หนองคาย เขต 133813
165สพป.หนองคาย เขต 223
รอการจัดห้องสอบ
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1974
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 238412
168สพป.อ่างทอง45516
169สพป.อำนาจเจริญ1,10733
170สพป.อุดรธานี เขต 11,445
รอการจัดห้องสอบ
171สพป.อุดรธานี เขต 2201
รอการจัดห้องสอบ
172สพป.อุดรธานี เขต 31947
173สพป.อุดรธานี เขต 4689
รอการจัดห้องสอบ
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1571
รอการจัดห้องสอบ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 160021
177สพป.อุทัยธานี เขต 2423
รอการจัดห้องสอบ
178สพป.อุบลราชธานี เขต 12,814
รอการจัดห้องสอบ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 22379
180สพป.อุบลราชธานี เขต 330011
181สพป.อุบลราชธานี เขต 41756
182สพป.อุบลราชธานี เขต 550218
183สพป.บึงกาฬ2759
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,089
รอการจัดห้องสอบ
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,01241
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา1,32840
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี1,00038
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง84825
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,54677
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,20735
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี36312
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม1,48450
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,220
รอการจัดห้องสอบ
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร87236
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง47915
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่1,576
รอการจัดห้องสอบ
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,65357
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา858
รอการจัดห้องสอบ
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล3,110105
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด26514
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง866
รอการจัดห้องสอบ
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู34110
203สพม.เขต 20 อุดรธานี45015
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ1,90557
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร933
รอการจัดห้องสอบ
206สพม.เขต 23 สกลนคร5,080149
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์1,151
รอการจัดห้องสอบ
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น1,385
รอการจัดห้องสอบ
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม595
รอการจัดห้องสอบ
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด24310
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร1,07636
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ1,72450
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ76931
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา80923
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์2608
216สพม.เขต 33 สุรินทร์58017
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,38152
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน1,324
รอการจัดห้องสอบ
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา1,89064
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน2,05169
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก67925
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,17048
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์1,00440
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร285
รอการจัดห้องสอบ
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี1274
นักเรียนทั้งหมด
175,608
5,923