รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอาซีซะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอัสมาด  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซูไรดา  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซุลฟาห์  ซอรอเอะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงตักวา  ดีตรีเพชร โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอาณียะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงซากีฟะห์  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  อีแต โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวซ์  ฮาแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงซูอาดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนูรฟาฮาน่า  ดาโอะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงตัสนีม  มูซอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฟาเดีย  อาแวปูเตะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงราโมน่า  ยามา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญีลาณีย์  แวมะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนูรอันนี  สารอเอง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  บูงอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  ฮะซัน โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอานีล  แวเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายมูฮำมัดเนาฟัล  หะยัสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงบายาน  แฮมา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนัยลี  วาบา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายมูฮัมมัดเซาะรีฟ  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนาอีม  มาลายา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงซูรยานา  หะแวแฉะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนูรอัยนา  สารอเอง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนิตัสนีม  มะเระ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนิสริน  เด็งโด โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  เจะแว โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนะดา  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนูรฟิรมาณี  ซาเงาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอัลวานีย์  มะสะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงยัสมีน  ยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายศิดดีกีน  หาแว โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายมูฮัมหมัดบุสตาน  สาลี โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอับดุลฟาตะห์  สาและ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายซัลฟาร์  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรฮาซีฟา  นิคง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนูรอาซีละห์  นะซิ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอิตมีอินนาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงค้อยรุลนิซาอ์  เจะดาแม โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงญัจวาร์  มิงซู โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนินาเดียร์  สามะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนูรดียาณาร์  ยูนุ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนารีรัตน์  สามะอาลี โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายมูฮำหมัดซากิร  มามะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายอาดือนัน  สาและ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนูรุลอามีนา  กาซอ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายอิสมาแอล  ไสสากา โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  หะมะลง โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนูรีซา  ลงซา โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายราอูฟ  ฮามิ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงซูไฮลา  เจ๊ะหลี โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอาอีเสาะ  อีแต โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกานีตา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายมุตตากีน  เมาะแล โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงรุสมี  อาดำ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรไลลา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงตัสนีม  อาบู โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงซากีร๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงตัซนีม  ลอตง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฮัสนีย์  สีตีเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะฮะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอาลิฟ  เบญอาวัน โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายฮูวัยรีซีย์  กาหลง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายลุกมาน  วานิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวีด๊าด  อินทรทอง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายรุสฮาบีดีน  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนูรดียา  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนาอิฟณีย์  มะสีละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  สามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายฮาฟิซ  กาเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฟารีดา  สาเเละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 นางสาวมัรญาณีย์  สาและดิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงรุสณานี  ซาอุ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนาเดียร์  อาลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวซัลมี  ดือรานิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนิซุลฟาร์  คาเดร์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวศิริมา  เม๊าะสนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวนายูวา  มะเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนิบัซลาอ์  สือรี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอัซรีนา  โซะมะดะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายมุคลิศ  สะตา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายมูฟีด  เปาะสา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายฮัสรูน  อาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมัรดียะห์  สาและดิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายฟัฮมานณ์  ยีเจะดือราแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอาอีซะฮ์  อิสฮาก โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงดาเนียะฮ์  ดือเร๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายซัยดาร  สาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอาซูรา  ฮามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัศรีน  ดอเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม