รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอาซีซะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอัสมาด  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซูไรดา  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซุลฟาห์  ซอรอเอะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงตักวา  ดีตรีเพชร โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอาณียะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงซากีฟะห์  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  อีแต โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวซ์  ฮาแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงซูอาดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนูรฟาฮาน่า  ดาโอะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงตัสนีม  มูซอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฟาเดีย  อาแวปูเตะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงราโมน่า  ยามา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญีลาณีย์  แวมะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนูรอันนี  สารอเอง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  บูงอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  ฮะซัน โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอานีล  แวเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายมูฮำมัดเนาฟัล  หะยัสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงบายาน  แฮมา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนัยลี  วาบา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายมูฮัมมัดเซาะรีฟ  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนาอีม  มาลายา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงซูรยานา  หะแวแฉะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนูรอัยนา  สารอเอง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนิตัสนีม  มะเระ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายมูฮำหมัดซากิร  มามะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอาดือนัน  สาและ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนูรุลอามีนา  กาซอ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายอิสมาแอล  ไสสากา โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  หะมะลง โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนูรีซา  ลงซา โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายราอูฟ  ฮามิ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงซูไฮลา  เจ๊ะหลี โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอาอีเสาะ  อีแต โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกานีตา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายมุตตากีน  เมาะแล โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงรุสมี  อาดำ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนูรไลลา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงตัสนีม  อาบู โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงซากีร๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม