รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
โดยคลิก ชื่อเขตพื้นที่
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
จำนวนนักเรียน
1สพป.กระบี่1,828
2สพป.กรุงเทพมหานคร4,659
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1139
4สพป.กาญจนบุรี เขต 270
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3803
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4-
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1736
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2730
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3602
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,362
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2648
12สพป.ขอนแก่น เขต 12,072
13สพป.ขอนแก่น เขต 2935
14สพป.ขอนแก่น เขต 3418
15สพป.ขอนแก่น เขต 4144
16สพป.ขอนแก่น เขต 5182
17สพป.จันทบุรี เขต 1802
18สพป.จันทบุรี เขต 2227
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1836
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2220
21สพป.ชลบุรี เขต 1896
22สพป.ชลบุรี เขต 2604
23สพป.ชลบุรี เขต 3614
24สพป.ชัยนาท330
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,298
26สพป.ชัยภูมิ เขต 21,203
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3243
28สพป.ชุมพร เขต 1760
29สพป.ชุมพร เขต 2537
30สพป.เชียงราย เขต 12,487
31สพป.เชียงราย เขต 2231
32สพป.เชียงราย เขต 3219
33สพป.เชียงราย เขต 4717
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,322
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2277
36สพป.เชียงใหม่ เขต 331
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4222
38สพป.เชียงใหม่ เขต 536
39สพป.เชียงใหม่ เขต 635
40สพป.ตรัง เขต 11,832
41สพป.ตรัง เขต 2698
42สพป.ตราด เขต 1185
43สพป.ตาก เขต 1565
44สพป.ตาก เขต 2243
45สพป.นครนายก155
46สพป.นครปฐม เขต 1901
47สพป.นครปฐม เขต 2594
48สพป.นครพนม เขต 11,397
49สพป.นครพนม เขต 2445
50สพป.นครราชสีมา เขต 12,215
51สพป.นครราชสีมา เขต 227
52สพป.นครราชสีมา เขต 3313
53สพป.นครราชสีมา เขต 4290
54สพป.นครราชสีมา เขต 5144
55สพป.นครราชสีมา เขต 6970
56สพป.นครราชสีมา เขต 7198
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 11,119
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2350
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 375
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4478
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,589
62สพป.นครสวรรค์ เขต 21,125
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3268
64สพป.นนทบุรี เขต 11,067
65สพป.นนทบุรี เขต 21,409
66สพป.นราธิวาส เขต 1976
67สพป.นราธิวาส เขต 21,278
68สพป.นราธิวาส เขต 3507
69สพป.น่าน เขต 11,197
70สพป.น่าน เขต 2557
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 11,197
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2651
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3888
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4689
75สพป.ปทุมธานี เขต 1543
76สพป.ปทุมธานี เขต 21,291
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1356
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2277
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 11,204
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2103
81สพป.ปัตตานี เขต 12,786
82สพป.ปัตตานี เขต 2266
83สพป.ปัตตานี เขต 395
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1740
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2199
86สพป.พะเยา เขต 1637
87สพป.พะเยา เขต 2720
88สพป.พังงา1,013
89สพป.พัทลุง เขต 11,759
90สพป.พัทลุง เขต 2347
91สพป.พิจิตร เขต 1696
92สพป.พิจิตร เขต 2335
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,539
94สพป.พิษณุโลก เขต 2227
95สพป.พิษณุโลก เขต 3685
96สพป.เพชรบุรี เขต 1327
97สพป.เพชรบุรี เขต 28
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,256
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2269
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3346
101สพป.แพร่ เขต 11,837
102สพป.แพร่ เขต 2870
103สพป.ภูเก็ต2,664
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,585
105สพป.มหาสารคาม เขต 2648
106สพป.มหาสารคาม เขต 316
107สพป.มุกดาหาร1,342
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,205
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 258
110สพป.ยโสธร เขต 1536
111สพป.ยโสธร เขต 2775
112สพป.ยะลา เขต 11,320
113สพป.ยะลา เขต 2169
114สพป.ยะลา เขต 3260
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1835
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2648
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3644
118สพป.ระนอง310
119สพป.ระยอง เขต 11,382
120สพป.ระยอง เขต 2209
121สพป.ราชบุรี เขต 1705
122สพป.ราชบุรี เขต 2462
123สพป.ลพบุรี เขต 11,274
124สพป.ลพบุรี เขต 2794
125สพป.ลำปาง เขต 11,153
126สพป.ลำปาง เขต 2152
127สพป.ลำปาง เขต 316
128สพป.ลำพูน เขต 1670
129สพป.ลำพูน เขต 2283
130สพป.เลย เขต 1685
131สพป.เลย เขต 2526
132สพป.เลย เขต 3156
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1583
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2345
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3356
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4815
137สพป.สกลนคร เขต 11,636
138สพป.สกลนคร เขต 2255
139สพป.สกลนคร เขต 3257
140สพป.สงขลา เขต 11,602
141สพป.สงขลา เขต 24,223
142สพป.สงขลา เขต 3655
143สพป.สตูล1,920
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1988
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2829
146สพป.สมุทรสงคราม451
147สพป.สมุทรสาคร880
148สพป.สระแก้ว เขต 1233
149สพป.สระแก้ว เขต 2599
150สพป.สระบุรี เขต 11,052
151สพป.สระบุรี เขต 2313
152สพป.สิงห์บุรี596
153สพป.สุโขทัย เขต 1642
154สพป.สุโขทัย เขต 2497
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1437
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2111
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3320
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,767
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2500
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 31,141
161สพป.สุรินทร์ เขต 11,293
162สพป.สุรินทร์ เขต 2704
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,814
164สพป.หนองคาย เขต 1222
165สพป.หนองคาย เขต 2-
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1111
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2464
168สพป.อ่างทอง415
169สพป.อำนาจเจริญ933
170สพป.อุดรธานี เขต 11,340
171สพป.อุดรธานี เขต 2261
172สพป.อุดรธานี เขต 3217
173สพป.อุดรธานี เขต 4493
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1761
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2-
176สพป.อุทัยธานี เขต 1569
177สพป.อุทัยธานี เขต 2341
178สพป.อุบลราชธานี เขต 12,385
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2306
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3233
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4167
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5783
183สพป.บึงกาฬ221
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,285
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,154
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา1,090
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี1,067
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1,252
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,764
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,279
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี537
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม1,610
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,273
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร1,024
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง490
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่1,301
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,633
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา836
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล2,304
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด480
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง751
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู313
203สพม.เขต 20 อุดรธานี409
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ1,362
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร1,068
206สพม.เขต 23 สกลนคร4,369
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์1,162
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น1,589
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม495
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด103
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร971
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ1,802
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ540
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา1,020
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์275
216สพม.เขต 33 สุรินทร์914
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,209
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน1,004
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา1,550
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน2,152
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก811
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,262
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์823
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร325
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี154
นักเรียนทั้งหมด
187,128