เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก
ระบบเกียรติบัตร
ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร ปีที่ผ่านมา
เลือกการพิมพ์เกียรติบัตร ปี พ.ศ.2560-2562
 เกียรติระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ
 ปี พ.ศ.
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ไม่ต้องพิมพ์โรงเรียนนำหน้า

ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน


คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

 

นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน Download ใบสมัคร

 

ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขวามือ

คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120,701  คน
แสดงรายชื่อรอบแรก คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884