เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก
ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
เลือกการพิมพ์เกียรติบัตร ปี พ.ศ. 2563
 เกียรติระดับ
เขตพื้นที่
 ปี พ.ศ.
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ไม่ต้องพิมพ์โรงเรียนนำหน้า

ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 


ประกาศผลสอบการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ภายในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 นี้

-ในการกรณี ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง แจ้งเขตให้ดำเนินแก้ไข คลิกที่นี่
-ผลการแข่งขัน ให้โรงเรียนแจ้งผลการแข่งขัน ให้นักเรียนทราบ
-นักเรียนที่มีสิทธิไปสอบรอบสอง(รอบประเทศ) ได้รางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงิน เท่านั้น
การเตรียมตัว สอบรอบแรก
การเตรียมอุปกรณ์ ในการเข้าสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
2. ปากกาและน้ำยาลบคำผิด
3. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187,128  คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง/
พิมพ์บัตรรอบสอง
คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884