บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 26 26
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายดานิฌ  ณ.​เชียงใหม่  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 0 4 7 2 6 9 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  บ้านเรียนตักวา
 สังกัด บ้านเรียน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------