รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายมูฮัมหมัดนาดีร  หมะสมัน โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอามานี  มอลอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงโซเฟีย  บาโง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอนิส  แวกือจิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรรฟาล  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมุมีนะห์  ลาตี โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมาเรียนา  แซฮะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวซ์  ฮาแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  บูงอ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  อีแต โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงซากีฟะห์  สามะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอาณียะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงยาวานี  อูมามานิง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอัฟฎอน  เจะแม โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายอับดุลฮากิม  สาหะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงซีตีฮายาร  หะแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงซูวัยบะห์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอีรฟาน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงซูรยานา  หะแวแฉะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงซูอาดะห์  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนัยลี  วาบา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอารีฟ  แวเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฟาราห์  เจะแว โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายมูฮัมมัดอัฟฎอล  แดมะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอารีนา  ซาลาแม โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอัลญามีอะห์  สาแม โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงซีรีน  มะดิเยาะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายนิซอฟวัน  ปาเลาะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนูรฮายาตี  วาทา โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนุรฟาราฮ์  มะแซ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงซุฟเฟียห์  แฉะ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนิตัสนีม  มะเระ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงแวฟารีซา  สาแม โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายเฟาวาซ  จันทอง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนูรดียาณาร์  ยูนุ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงยัสมีน  ยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนะดา  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายมูฮัมหมัด  แนมะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนัจมี  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอามีรา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอิตมีอินนาน  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงตัสนิม  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  เจะแว โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนาตาชา  ดะมะ โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฮูไซฟะฮ์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฟารฮะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอฎีบ  จิตรบรรทัด โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอัฟนันท์  หะมะ โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม