การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1ศูนย์สอบที่ 01 สพป.เชียงใหม่ เขต 11,02730
2ศูนย์สอบที่ 02 สพป.เชียงราย เขต 11,18335
3ศูนย์สอบที่ 03 สพป.พิษณุโลก เขต 11,07632
4ศูนย์สอบที่ 04 สพป.นครสวรรค์ เขต 179724
5ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร88728
6ศูนย์สอบที่ 06 สพป.นนทบุรี เขต 156317
7ศูนย์สอบที่ 07 สพป.นครปฐม เขต 162519
8ศูนย์สอบที่ 08 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 156117
9ศูนย์สอบที่ 09 สพป.ชุมพร เขต 11977
10ศูนย์สอบที่ 10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,19035
11ศูนย์สอบที่ 11 สพป.สงขลา เขต 22,62577
12ศูนย์สอบที่ 12 สพป.ระยอง เขต 166321
13ศูนย์สอบที่ 13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 152017
14ศูนย์สอบที่ 14 สพป.นครราชสีมา เขต 183125
15ศูนย์สอบที่ 15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,20836
16ศูนย์สอบที่ 16 สพป.อุบลราชธานี เขต 11,07332
17ศูนย์สอบที่ 17 สพป.ขอนแก่น เขต 11,01231
18ศูนย์สอบที่ 18 สพป.อุดรธานี เขต 153817
19ศูนย์สอบที่ 19 สพป.สกลนคร เขต 163320
20ศูนย์สอบที่ 20 สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน2758
21ศูนย์สอบที่ 21 สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา53216
22ศูนย์สอบที่ 22 สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์2869
23ศูนย์สอบที่ 23 สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี73
รอการจัดห้องสอบ
24ศูนย์สอบที่ 24 สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร72721
25ศูนย์สอบที่ 25 สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา41312
26ศูนย์สอบที่ 26 สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร2758
27ศูนย์สอบที่ 27 สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1545
28ศูนย์สอบที่ 28 สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง2949
29ศูนย์สอบที่ 29 สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร1786
30ศูนย์สอบที่ 30 สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล1635
31ศูนย์สอบที่ 31 สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด1655
32ศูนย์สอบที่ 32 สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว713
33ศูนย์สอบที่ 33 สพม.เขต 31 นครราชสีมา1736
34ศูนย์สอบที่ 34 สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด2177
35ศูนย์สอบที่ 35 สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ2548
36ศูนย์สอบที่ 36 สพม.เขต 25 ขอนแก่น2417
37ศูนย์สอบที่ 37 สพม.เขต 20 อุดรธานี1946
38ศูนย์สอบที่ 38 สพม.เขต 23 สกลนคร93428
นักเรียนทั้งหมด
22,953
691