การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่203
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร865
รอการจัดห้องสอบ
3สพป.กาญจนบุรี เขต 125
รอการจัดห้องสอบ
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2--
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3214
รอการจัดห้องสอบ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1108
รอการจัดห้องสอบ
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2320
รอการจัดห้องสอบ
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 393
รอการจัดห้องสอบ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1103
รอการจัดห้องสอบ
11สพป.กำแพงเพชร เขต 234
รอการจัดห้องสอบ
12สพป.ขอนแก่น เขต 1102
รอการจัดห้องสอบ
13สพป.ขอนแก่น เขต 2107
รอการจัดห้องสอบ
14สพป.ขอนแก่น เขต 364
รอการจัดห้องสอบ
15สพป.ขอนแก่น เขต 4118
รอการจัดห้องสอบ
16สพป.ขอนแก่น เขต 5--
17สพป.จันทบุรี เขต 1--
18สพป.จันทบุรี เขต 2217
รอการจัดห้องสอบ
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 133
รอการจัดห้องสอบ
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21
รอการจัดห้องสอบ
21สพป.ชลบุรี เขต 15
รอการจัดห้องสอบ
22สพป.ชลบุรี เขต 2--
23สพป.ชลบุรี เขต 3235
รอการจัดห้องสอบ
24สพป.ชัยนาท110
รอการจัดห้องสอบ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1--
26สพป.ชัยภูมิ เขต 223
รอการจัดห้องสอบ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3--
28สพป.ชุมพร เขต 1108
รอการจัดห้องสอบ
29สพป.ชุมพร เขต 2110
รอการจัดห้องสอบ
30สพป.เชียงราย เขต 1849
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 217
รอการจัดห้องสอบ
32สพป.เชียงราย เขต 36
รอการจัดห้องสอบ
33สพป.เชียงราย เขต 4196
รอการจัดห้องสอบ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 118
รอการจัดห้องสอบ
35สพป.เชียงใหม่ เขต 21
รอการจัดห้องสอบ
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3--
37สพป.เชียงใหม่ เขต 450
รอการจัดห้องสอบ
38สพป.เชียงใหม่ เขต 55
รอการจัดห้องสอบ
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6--
40สพป.ตรัง เขต 1160
รอการจัดห้องสอบ
41สพป.ตรัง เขต 2329
รอการจัดห้องสอบ
42สพป.ตราด เขต 1--
43สพป.ตาก เขต 1150
รอการจัดห้องสอบ
44สพป.ตาก เขต 232
รอการจัดห้องสอบ
45สพป.นครนายก61
รอการจัดห้องสอบ
46สพป.นครปฐม เขต 1122
รอการจัดห้องสอบ
47สพป.นครปฐม เขต 292
รอการจัดห้องสอบ
48สพป.นครพนม เขต 140
รอการจัดห้องสอบ
49สพป.นครพนม เขต 2111
รอการจัดห้องสอบ
50สพป.นครราชสีมา เขต 1286
รอการจัดห้องสอบ
51สพป.นครราชสีมา เขต 2--
52สพป.นครราชสีมา เขต 3119
รอการจัดห้องสอบ
53สพป.นครราชสีมา เขต 435
รอการจัดห้องสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 5--
55สพป.นครราชสีมา เขต 612
รอการจัดห้องสอบ
56สพป.นครราชสีมา เขต 7--
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 199
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2163
รอการจัดห้องสอบ
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3--
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 447
รอการจัดห้องสอบ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 172
รอการจัดห้องสอบ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2125
รอการจัดห้องสอบ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3102
รอการจัดห้องสอบ
64สพป.นนทบุรี เขต 1394
รอการจัดห้องสอบ
65สพป.นนทบุรี เขต 279
รอการจัดห้องสอบ
66สพป.นราธิวาส เขต 1461
รอการจัดห้องสอบ
67สพป.นราธิวาส เขต 2120
รอการจัดห้องสอบ
68สพป.นราธิวาส เขต 310
รอการจัดห้องสอบ
69สพป.น่าน เขต 1409
รอการจัดห้องสอบ
70สพป.น่าน เขต 225
รอการจัดห้องสอบ
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 141
รอการจัดห้องสอบ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2133
รอการจัดห้องสอบ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 398
รอการจัดห้องสอบ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 442
รอการจัดห้องสอบ
75สพป.ปทุมธานี เขต 1139
รอการจัดห้องสอบ
76สพป.ปทุมธานี เขต 218
รอการจัดห้องสอบ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1--
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 227
รอการจัดห้องสอบ
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1629
รอการจัดห้องสอบ
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2--
81สพป.ปัตตานี เขต 1588
รอการจัดห้องสอบ
82สพป.ปัตตานี เขต 259
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 3--
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 15
รอการจัดห้องสอบ
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 28
รอการจัดห้องสอบ
86สพป.พะเยา เขต 1152
รอการจัดห้องสอบ
87สพป.พะเยา เขต 2288
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา182
รอการจัดห้องสอบ
89สพป.พัทลุง เขต 1283
รอการจัดห้องสอบ
90สพป.พัทลุง เขต 2106
รอการจัดห้องสอบ
91สพป.พิจิตร เขต 145
รอการจัดห้องสอบ
92สพป.พิจิตร เขต 26
รอการจัดห้องสอบ
93สพป.พิษณุโลก เขต 1418
รอการจัดห้องสอบ
94สพป.พิษณุโลก เขต 243
รอการจัดห้องสอบ
95สพป.พิษณุโลก เขต 3124
รอการจัดห้องสอบ
96สพป.เพชรบุรี เขต 17
รอการจัดห้องสอบ
97สพป.เพชรบุรี เขต 2--
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 152
รอการจัดห้องสอบ
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 215
รอการจัดห้องสอบ
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 356
รอการจัดห้องสอบ
101สพป.แพร่ เขต 1273
รอการจัดห้องสอบ
102สพป.แพร่ เขต 2219
รอการจัดห้องสอบ
103สพป.ภูเก็ต46
รอการจัดห้องสอบ
104สพป.มหาสารคาม เขต 1339
รอการจัดห้องสอบ
105สพป.มหาสารคาม เขต 257
รอการจัดห้องสอบ
106สพป.มหาสารคาม เขต 3--
107สพป.มุกดาหาร75
รอการจัดห้องสอบ
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1169
รอการจัดห้องสอบ
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 255
รอการจัดห้องสอบ
110สพป.ยโสธร เขต 1--
111สพป.ยโสธร เขต 2106
รอการจัดห้องสอบ
112สพป.ยะลา เขต 1362
รอการจัดห้องสอบ
113สพป.ยะลา เขต 220
รอการจัดห้องสอบ
114สพป.ยะลา เขต 3--
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1390
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2--
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 336
รอการจัดห้องสอบ
118สพป.ระนอง140
รอการจัดห้องสอบ
119สพป.ระยอง เขต 125
รอการจัดห้องสอบ
120สพป.ระยอง เขต 259
รอการจัดห้องสอบ
121สพป.ราชบุรี เขต 1--
122สพป.ราชบุรี เขต 2107
รอการจัดห้องสอบ
123สพป.ลพบุรี เขต 128
รอการจัดห้องสอบ
124สพป.ลพบุรี เขต 271
รอการจัดห้องสอบ
125สพป.ลำปาง เขต 160
รอการจัดห้องสอบ
126สพป.ลำปาง เขต 2--
127สพป.ลำปาง เขต 3--
128สพป.ลำพูน เขต 1420
รอการจัดห้องสอบ
129สพป.ลำพูน เขต 236
รอการจัดห้องสอบ
130สพป.เลย เขต 1430
รอการจัดห้องสอบ
131สพป.เลย เขต 2111
รอการจัดห้องสอบ
132สพป.เลย เขต 332
รอการจัดห้องสอบ
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 182
รอการจัดห้องสอบ
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 231
รอการจัดห้องสอบ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 33
รอการจัดห้องสอบ
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4196
รอการจัดห้องสอบ
137สพป.สกลนคร เขต 134
รอการจัดห้องสอบ
138สพป.สกลนคร เขต 210
รอการจัดห้องสอบ
139สพป.สกลนคร เขต 3--
140สพป.สงขลา เขต 1304
รอการจัดห้องสอบ
141สพป.สงขลา เขต 21,453
รอการจัดห้องสอบ
142สพป.สงขลา เขต 391
รอการจัดห้องสอบ
143สพป.สตูล690
รอการจัดห้องสอบ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1167
รอการจัดห้องสอบ
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2297
รอการจัดห้องสอบ
146สพป.สมุทรสงคราม--
147สพป.สมุทรสาคร141
รอการจัดห้องสอบ
148สพป.สระแก้ว เขต 118
รอการจัดห้องสอบ
149สพป.สระแก้ว เขต 2201
รอการจัดห้องสอบ
150สพป.สระบุรี เขต 1302
รอการจัดห้องสอบ
151สพป.สระบุรี เขต 2--
152สพป.สิงห์บุรี1
รอการจัดห้องสอบ
153สพป.สุโขทัย เขต 1559
รอการจัดห้องสอบ
154สพป.สุโขทัย เขต 27
รอการจัดห้องสอบ
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 153
รอการจัดห้องสอบ
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2--
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 349
รอการจัดห้องสอบ
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1193
รอการจัดห้องสอบ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 276
รอการจัดห้องสอบ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3209
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 1--
162สพป.สุรินทร์ เขต 2155
รอการจัดห้องสอบ
163สพป.สุรินทร์ เขต 3142
รอการจัดห้องสอบ
164สพป.หนองคาย เขต 186
รอการจัดห้องสอบ
165สพป.หนองคาย เขต 2--
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 18
รอการจัดห้องสอบ
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2--
168สพป.อ่างทอง83
รอการจัดห้องสอบ
169สพป.อำนาจเจริญ--
170สพป.อุดรธานี เขต 170
รอการจัดห้องสอบ
171สพป.อุดรธานี เขต 2--
172สพป.อุดรธานี เขต 3--
173สพป.อุดรธานี เขต 414
รอการจัดห้องสอบ
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 138
รอการจัดห้องสอบ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 1156
รอการจัดห้องสอบ
177สพป.อุทัยธานี เขต 220
รอการจัดห้องสอบ
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1441
รอการจัดห้องสอบ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 21
รอการจัดห้องสอบ
180สพป.อุบลราชธานี เขต 322
รอการจัดห้องสอบ
181สพป.อุบลราชธานี เขต 473
รอการจัดห้องสอบ
182สพป.อุบลราชธานี เขต 545
รอการจัดห้องสอบ
183สพป.บึงกาฬ--
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร119
รอการจัดห้องสอบ
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร5
รอการจัดห้องสอบ
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา--
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี72
รอการจัดห้องสอบ
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง--
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ203
รอการจัดห้องสอบ
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว59
รอการจัดห้องสอบ
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี--
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม209
รอการจัดห้องสอบ
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร84
รอการจัดห้องสอบ
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร636
รอการจัดห้องสอบ
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง70
รอการจัดห้องสอบ
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่122
รอการจัดห้องสอบ
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง375
รอการจัดห้องสอบ
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา152
รอการจัดห้องสอบ
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล339
รอการจัดห้องสอบ
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด--
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง15
รอการจัดห้องสอบ
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู98
รอการจัดห้องสอบ
203สพม.เขต 20 อุดรธานี1
รอการจัดห้องสอบ
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ--
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร--
206สพม.เขต 23 สกลนคร652
รอการจัดห้องสอบ
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์40
รอการจัดห้องสอบ
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น--
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม--
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด--
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร30
รอการจัดห้องสอบ
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ--
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ--
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา157
รอการจัดห้องสอบ
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์59
รอการจัดห้องสอบ
216สพม.เขต 33 สุรินทร์26
รอการจัดห้องสอบ
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน195
รอการจัดห้องสอบ
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน245
รอการจัดห้องสอบ
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา276
รอการจัดห้องสอบ
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน422
รอการจัดห้องสอบ
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก250
รอการจัดห้องสอบ
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์75
รอการจัดห้องสอบ
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์462
รอการจัดห้องสอบ
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร1
รอการจัดห้องสอบ
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี--
นักเรียนทั้งหมด
27,195
0