ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 2

ณ ห้องประชุมอดินันท์ปากบารา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกิฟล๊ะห์  ปาจอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะอุบง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงซูมัยย๊ะ  รักษะโบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลลี
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเดียนา  กามา
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงนีอามี  สาอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูวง
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาเก
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายมาลีกี  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงรอฮายู  เจะซามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายษะมัร  มีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายสูใฮมิง  บาตูลางิ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 2

ณ ห้องประชุมยีลาปัน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
14
เด็กหญิงนูรลัยลา  มะเก็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงรุสดา  การิแย
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงวาฮิดา  ลือแบลูรง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงอลิสา  มะเก็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงอาฟียะห์  อาแด
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงอิฟตีซาน  เดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายอิลมี  ตะมะระ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์