ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ่ โซน A สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายทินภัทร  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพพระยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงพรชนก  คำปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพพระยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ่ โซน B สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
3
เด็กหญิงวรรณิสา  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพพระยา
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงวัลย์วิสา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพพระยา
วิทย์ประถม