การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1ศูนย์สอบที่ 01 สพป.เชียงใหม่ เขต 11,04631
2ศูนย์สอบที่ 02 สพป.เชียงราย เขต 11,56846
3ศูนย์สอบที่ 03 สพป.พิษณุโลก เขต 11,33140
4ศูนย์สอบที่ 04 สพป.นครสวรรค์ เขต 11,14734
5ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร1,11839
6ศูนย์สอบที่ 06 สพป.นนทบุรี เขต 170923
7ศูนย์สอบที่ 07 สพป.นครปฐม เขต 149515
8ศูนย์สอบที่ 08 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 11,06932
9ศูนย์สอบที่ 09 สพป.ชุมพร เขต 12699
10ศูนย์สอบที่ 10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,41542
11ศูนย์สอบที่ 11 สพป.สงขลา เขต 22,93085
12ศูนย์สอบที่ 12 สพป.ระยอง เขต 182227
13ศูนย์สอบที่ 13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 151616
14ศูนย์สอบที่ 14 สพป.นครราชสีมา เขต 173327
15ศูนย์สอบที่ 15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,05131
16ศูนย์สอบที่ 16 สพป.อุบลราชธานี เขต 11,31839
17ศูนย์สอบที่ 17 สพป.ขอนแก่น เขต 11,19335
18ศูนย์สอบที่ 18 สพป.อุดรธานี เขต 154916
19ศูนย์สอบที่ 19 สพป.สกลนคร เขต 194028
20ศูนย์สอบที่ 20 สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน33710
21ศูนย์สอบที่ 21 สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา61819
22ศูนย์สอบที่ 22 สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์2909
23ศูนย์สอบที่ 23 สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี863
24ศูนย์สอบที่ 24 สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร85427
25ศูนย์สอบที่ 25 สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา35611
26ศูนย์สอบที่ 26 สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1645
27ศูนย์สอบที่ 27 สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1826
28ศูนย์สอบที่ 28 สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง3019
29ศูนย์สอบที่ 29 สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร1515
30ศูนย์สอบที่ 30 สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล1687
31ศูนย์สอบที่ 31 สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด1384
32ศูนย์สอบที่ 32 สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว26610
33ศูนย์สอบที่ 33 สพม.เขต 31 นครราชสีมา1526
34ศูนย์สอบที่ 34 สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด1796
35ศูนย์สอบที่ 35 สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ2047
36ศูนย์สอบที่ 36 สพม.เขต 25 ขอนแก่น30412
37ศูนย์สอบที่ 37 สพม.เขต 20 อุดรธานี2598
38ศูนย์สอบที่ 38 สพม.เขต 23 สกลนคร93428
นักเรียนทั้งหมด
26,237
807