รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
โดยคลิก ชื่อเขตพื้นที่
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
จำนวนนักเรียน
1สพป.กระบี่173
2สพป.กรุงเทพมหานคร825
3สพป.กาญจนบุรี เขต 162
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2-
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3-
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4-
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 232
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3369
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1503
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2192
12สพป.ขอนแก่น เขต 1285
13สพป.ขอนแก่น เขต 2-
14สพป.ขอนแก่น เขต 3-
15สพป.ขอนแก่น เขต 4198
16สพป.ขอนแก่น เขต 5122
17สพป.จันทบุรี เขต 1367
18สพป.จันทบุรี เขต 2281
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1312
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 276
21สพป.ชลบุรี เขต 122
22สพป.ชลบุรี เขต 2349
23สพป.ชลบุรี เขต 342
24สพป.ชัยนาท48
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1117
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2294
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3-
28สพป.ชุมพร เขต 1176
29สพป.ชุมพร เขต 290
30สพป.เชียงราย เขต 1546
31สพป.เชียงราย เขต 257
32สพป.เชียงราย เขต 323
33สพป.เชียงราย เขต 4105
34สพป.เชียงใหม่ เขต 186
35สพป.เชียงใหม่ เขต 247
36สพป.เชียงใหม่ เขต 328
37สพป.เชียงใหม่ เขต 438
38สพป.เชียงใหม่ เขต 56
39สพป.เชียงใหม่ เขต 64
40สพป.ตรัง เขต 146
41สพป.ตรัง เขต 287
42สพป.ตราด เขต 113
43สพป.ตาก เขต 154
44สพป.ตาก เขต 25
45สพป.นครนายก43
46สพป.นครปฐม เขต 15
47สพป.นครปฐม เขต 2-
48สพป.นครพนม เขต 141
49สพป.นครพนม เขต 2237
50สพป.นครราชสีมา เขต 1588
51สพป.นครราชสีมา เขต 2-
52สพป.นครราชสีมา เขต 3128
53สพป.นครราชสีมา เขต 463
54สพป.นครราชสีมา เขต 5-
55สพป.นครราชสีมา เขต 6176
56สพป.นครราชสีมา เขต 72
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1247
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 288
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3-
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4102
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1134
62สพป.นครสวรรค์ เขต 227
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3259
64สพป.นนทบุรี เขต 1-
65สพป.นนทบุรี เขต 2122
66สพป.นราธิวาส เขต 1-
67สพป.นราธิวาส เขต 2187
68สพป.นราธิวาส เขต 3-
69สพป.น่าน เขต 1542
70สพป.น่าน เขต 2178
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1195
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2-
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3245
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4362
75สพป.ปทุมธานี เขต 179
76สพป.ปทุมธานี เขต 2170
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 116
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 232
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1287
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 21
81สพป.ปัตตานี เขต 1850
82สพป.ปัตตานี เขต 218
83สพป.ปัตตานี เขต 3-
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1267
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 252
86สพป.พะเยา เขต 1387
87สพป.พะเยา เขต 2554
88สพป.พังงา29
89สพป.พัทลุง เขต 1185
90สพป.พัทลุง เขต 241
91สพป.พิจิตร เขต 1242
92สพป.พิจิตร เขต 2-
93สพป.พิษณุโลก เขต 173
94สพป.พิษณุโลก เขต 237
95สพป.พิษณุโลก เขต 365
96สพป.เพชรบุรี เขต 151
97สพป.เพชรบุรี เขต 2-
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1147
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 28
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3202
101สพป.แพร่ เขต 1417
102สพป.แพร่ เขต 2224
103สพป.ภูเก็ต385
104สพป.มหาสารคาม เขต 1-
105สพป.มหาสารคาม เขต 231
106สพป.มหาสารคาม เขต 3-
107สพป.มุกดาหาร347
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1341
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 253
110สพป.ยโสธร เขต 1-
111สพป.ยโสธร เขต 298
112สพป.ยะลา เขต 1130
113สพป.ยะลา เขต 2-
114สพป.ยะลา เขต 3390
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 167
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2-
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3-
118สพป.ระนอง3
119สพป.ระยอง เขต 1258
120สพป.ระยอง เขต 2-
121สพป.ราชบุรี เขต 138
122สพป.ราชบุรี เขต 2-
123สพป.ลพบุรี เขต 1387
124สพป.ลพบุรี เขต 2-
125สพป.ลำปาง เขต 150
126สพป.ลำปาง เขต 2-
127สพป.ลำปาง เขต 3-
128สพป.ลำพูน เขต 1165
129สพป.ลำพูน เขต 264
130สพป.เลย เขต 192
131สพป.เลย เขต 2152
132สพป.เลย เขต 3-
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 168
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 23
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 31
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 471
137สพป.สกลนคร เขต 151
138สพป.สกลนคร เขต 210
139สพป.สกลนคร เขต 3146
140สพป.สงขลา เขต 1849
141สพป.สงขลา เขต 21,858
142สพป.สงขลา เขต 369
143สพป.สตูล756
144สพป.สมุทรปราการ เขต 18
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2181
146สพป.สมุทรสงคราม22
147สพป.สมุทรสาคร63
148สพป.สระแก้ว เขต 148
149สพป.สระแก้ว เขต 2217
150สพป.สระบุรี เขต 1177
151สพป.สระบุรี เขต 21
152สพป.สิงห์บุรี81
153สพป.สุโขทัย เขต 1-
154สพป.สุโขทัย เขต 2123
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 151
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2-
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3-
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 191
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 277
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3280
161สพป.สุรินทร์ เขต 1-
162สพป.สุรินทร์ เขต 2232
163สพป.สุรินทร์ เขต 3265
164สพป.หนองคาย เขต 1109
165สพป.หนองคาย เขต 219
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1-
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2-
168สพป.อ่างทอง279
169สพป.อำนาจเจริญ354
170สพป.อุดรธานี เขต 133
171สพป.อุดรธานี เขต 2-
172สพป.อุดรธานี เขต 3-
173สพป.อุดรธานี เขต 47
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1-
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2-
176สพป.อุทัยธานี เขต 1387
177สพป.อุทัยธานี เขต 2166
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1291
179สพป.อุบลราชธานี เขต 214
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3-
181สพป.อุบลราชธานี เขต 470
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5106
183สพป.บึงกาฬ117
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร111
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร140
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา1
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี4
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง-
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ399
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว476
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี-
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม-
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร37
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร63
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง-
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่274
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง110
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา13
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล424
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด-
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง124
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู40
203สพม.เขต 20 อุดรธานี31
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ126
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร110
206สพม.เขต 23 สกลนคร109
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์41
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น-
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม82
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด-
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร33
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ1
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ74
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา170
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์-
216สพม.เขต 33 สุรินทร์15
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน495
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน349
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา560
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน544
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก258
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์69
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์166
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร1
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี2
นักเรียนทั้งหมด
30,739