เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก

ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร ปีที่ผ่านมา
- เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี 2560
- เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2560

- เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี 2559
- เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2559

- เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี 2558
- เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2558

- เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี 2557
- เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2557
ระบบการสมัครเข้าแข่งขัน
 สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 
เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขวามือ
รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163,251 คน
แสดงรายชื่อรอบแรก คลิกที่นี่
แสดงรายชื่อนักเรียนสาย2 คลิกที่นี่
แสดงรายชื่อนักเรียนสาย 3 คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
- ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ
- คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
- ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ
- หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันนานาชาติ
- คู่มือ online ระดับโรงเรียน
- คู่มือ online ระดับเขตพื้นที่
- คู่มือ online ระดับศูนย์สอบ
- หนังสือแจ้งเขตประถมศึกษา
- หนังสือแจ้งเขตมัธยมศึกษา
- แนวทางจัดการแข่งขัน พ.ศ. 2560
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884
โทรสาร 02 281 5216