รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอิมรอน  ลือมา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงยัสมี  ดาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรนาซูวาร์  สาอิ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมัสรินทร์  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายมะลีกี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายฟัครีย์  นาแว โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอัสวานี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนุรนาเดีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฟาฏีม๊ะ  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอาอัยเสาะห์  ชาดา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายซารีฟฟูดีน  นาแว โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงไลลาณี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงมาเรียม  ตีโงง โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฟาติน  จุลยานนท์ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรุสมีนา  สามะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายริฎวาน  อาละ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวาฟ๊ะ  เง๊าะเจ๊ะย๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงไซนับ  สามะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายอัสรี  สะหะเมาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายฟัครุดีน  กาปง โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงมิดรี  ตาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอามีเนา๊ะ  อาลี โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอัครีมา  ดอเลาะบาโย โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงซัลวานี  สอเดาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงซารีฟา  มะบากอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายสุรยุทธ์  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงยุวดี  ผลนุกูล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปูตรีรานี  บินอับดุลลาตีฟ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอริสรา  อาบู โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอามีรา  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนูรอิฮ์ซาน  สาและบายะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายคณิศร  รุจิระการกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายซิดดิ๊ก  จิยี่งอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายยุสรี  เจ๊ะหลง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายซุบฮีร์  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงต่วนณัศริน  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัญจนา  มณีแสง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุนิชา  เทพศรี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนภัทร  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายจตุพงศ์  คงเทพ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงซูวารี  มะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภัคธีมา  ทิศดี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพล  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนริศร์  สูละ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ลือ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกูปัฎรู  ต่วนสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายอยุธยา  แก้วศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายอิรฟาน  ดาเร็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  สาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนันทภพ  บุญกำเนิด โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอิลฮัม  ซูเล็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอัซรอน  มะรุดิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุพรรษา  คำวัง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนาซีลา  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนอซีลา  ตาเล๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธิติมา  แซ่จุ่ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอาบีนา  มะดือเระ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายจตุรภัทร  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  บินเจ๊ะมิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายฐานนท์  โออินทร์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวุฒิศักดิ์  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกิตติชัย  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงยูรัสมี  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลกล้า โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฟาเดีย  เอียดตรง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนวนันท์  สีน้อย โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงโสภาวรรณ  จินนะมงคล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศศิชา  พุฒิยัติ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุภมาศ  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงซุนนี  ปาแนแจกะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฮูสนา  สาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงซัสวาณีย์  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภัพชยกัณฑ์  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมารียัม  เด๊ะหะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนิดาตี  นิสายู โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงต่วนมัสรียา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนิรุสณา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงซอฟียะห์  เจ๊ะเฮง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอัซวาด  บราเฮง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอาตียะห์  มามุ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายฟาฎอล  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายซุกรัน  ดาราแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายซุลกิฟลี  โตะแซ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงมินณา  อีอาซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกาซีมะห์  สาเมาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  สือแต โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนุรอัยดา  เจ๊ะแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรอซีกีน  เจ๊ะโซะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอับดุลฟาตะห์  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอูลญา  อีอาซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายลุตส์  ตาเห โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงบัลกิส  มะยาเต็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกูซุลฟา  หะยีนิแมง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอับดุลอามีน  สาเมาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงต่วนมุสลีมะห์  หะยีนิแมง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบิสมี  เปาะแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฮาดีบะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงซอลีฮัต  ซาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายมูฮัมหมัดฟายรุส  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายอานัส  วรรณาการ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนูซีฟะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนูรอามานี  วาจิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอัสมา  ฮะยี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนิรมล  บาเละ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนูรไอนา  ซูเล็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายชารีฟ  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพาวาส  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอามานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายมูฮัมหมัดอาบีดี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายมูฮัมหมัดอารัฟอาราฟัต  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนาเดียนา  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายลุกมาน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนาตาซา  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายอัซฮาร์  มูสอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงมัสลีซาวาตี  รอมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสะลาม  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงฮาลามี  วาเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงรูวัยดา  กอแล๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงฟัตตู  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงฟิรดาว  รือสะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสูไฮลา  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนูรไซฟา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอัสยูรา  สือแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงฟิรเดาซ์  บอสู โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงซูไฮนิง  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอิลฮัม  ดอมิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงซูไรดา  เลาะแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนูรฮาฟีกีณ  บูโย๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฮูซนา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนูรอามาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนูรวีมาน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนูรอาดียา  เจ๊ะดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอาหาหมัดไอมัน  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายอินอาม  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงยูรัยมีร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เปาะแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงรอดียะห์  อามะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงซูไฮลา  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฟิตฮายานา  รือสะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนูรอารีสา  อาแวกือเจะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนูรอัสลีนา  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงซูไฮลา  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอาดีญา  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมุคไอร์ดา  มาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฟิรดาว  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนุรมีย์  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนุรไฮฟาร์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัลมาณี  อารงค์ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงซูฮัยตา  มะแซ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอูลฟะห์  ยานยา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายมูฮัมมัดรอฮมัต  อูเปาะหะยี โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนูรฮาวาฟาตี  ดอหะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงฟาดฎีลา  สือแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรุสดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงยัสมีน  ตาปู โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุกัลญา  เย๊ะมูเร็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอาฟีนา  บินเจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงยุสรอ  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอัฟฟาน  อียง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายฟากิห์  อาแวกาจิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฮารีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนัศริน  มะยีนา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฮามีมี  กะนิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงฆอซียะห์  คอลอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนูรยีร์ฮัน  ดิงมะนอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  มะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฟาดีละห์  ดอฆอเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนูรอัยนา  มูฮัมหมัดนูร โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอิรฟาน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายซอลาฮุดดีน  ดือราโซะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายมูฮัมมัดฮัมดี  อูมา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายลุกมาน  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนูรรีซัน  ตาเยะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอาอีเซาะ  แบเลาะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอัลอิลดา  สาและ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวารดะห์  มะอีลา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงซัรฟะอ์  ซีนา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนาวาล  เบ็ญมะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  กานา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนาซีฟาฮ์  ฮินนะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงตัสนี  สะอะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอามีน  เย๊ะมูเร็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายอามาน  เย๊ะมูเร็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนูรอาฟาตีน  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอิรฟาน  วาจิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอัยยูบี  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงต่วนโซเฟีย  ต่วนนากอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนุรอีมาน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนริษสา  ซารีแปเร๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนูรีซัน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายมุคลิส  ซารีแปเราะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนิอัสรีนา  นิดามะ โรงเรียนบ้านแกแม 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายนิการิงยีบรัง  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านแกแม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวานิตา  ดาพรหม โรงเรียนวัดร่อน 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัดร่อน 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนวัดร่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธเนศ  นุ้ยแม้น โรงเรียนวัดร่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงฟารีฮา  มะเร๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนูรอาดีละห์  อิซอ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงซูลัยลา  บาโด โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายอารฟัน  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนูรญีฮัน  แมเร๊าะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงยูฮานิส  บอตอ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอาเฟีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายอัมมาร  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายอัมรูน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนิกาสมา  เจะหะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายแวมูหามะคอเล็บ  อาแซ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายซัฟราน  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนูรอีมัน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงโซไฮฟาร์  หะยีเงาะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงฟารีซา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  เลาะมะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงโรสีฮัน  เจ๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนูรฟาฮานัน  เปาะละ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงซาบีละห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนูรซอบะห์  ดาแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายมะไฟซู  มาหะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรูซีลา  ยาแรสางะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงคอรีอะห์  อาแวแย๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะสาอิ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอินทธิปฎา  หะยีมะดีย๊าะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนูรอีฟา  สามะแอ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงซาฟีรา  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนูรฮูดา  บูละ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฟาริณี  หะยี โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอาทิตย์กา  แลรอซา โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายมุมิน  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนูรอาลียา  ตาบารู โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอานิสรา  บาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนูรไอนา  สาแลแม โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงมีละห์  อาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงซูไฮนี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายอัสฮา  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายอาซลี  บากา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงซารีนา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายอาซวิน  บากา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอายเซ๊าะ  กาซอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกุลวาณีย์  บินดือเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงซารูฮา  เปาะดิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอัฟนี  มะมิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  บินดือเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสาลีมี  มะตาย โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอิสเราะ  มาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนาตาซา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนูรีมัน  แซสะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงแอมมีม์  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายอารีฟีน  สาแมสาอุ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอาซีมะห์  มะสะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายฟัตฮุลบัดรี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายซาฆอวี  สะรีบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายมูหัมมะอัสมาน  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกอนีตะฮ์  มายิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายมุสตากีม  มาแจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายมูหำหมัดอัฟนัน  มูฮิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายซานูซี  หะล๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอุลยา  หะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนูรูลอิบตีซัน  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนาซีเราะห์  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงไลลา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงซุลฟาร์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงมารีนา  ยูโซีะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฮัลวา  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอามาณี  มะรือสะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฟาติน  ปาเกสาแล๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนัสรีฟา  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนูรูลฟะห์มีย์  ตาปู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายมะซอฟิซ  ดือราซอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายมูซัมมีล  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงโรสมูรนี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนูรอัสฟา  ดือลามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงโซรยานี  อีกา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงซารีนา  มะแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรสลินดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนัสริน  มะแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงบัลกิซ  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกูนารี  ต่วนกือจิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอายูนี  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงซีตีไอเสาะ  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงซอฟียะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฮานีฟา  มะแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนาตาซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายมะอาเลย์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิซ  มะแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอับดุลฮากัม  สาแลแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฮัสฟาตินณ์  เจ๊ะแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอัสมะ  มายิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปานิศรา  บอรอดียา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  มูซอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายซุบกี  สุดิน โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายมูดาซิร  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  การี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนิอัชออฟ  ปิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายฮาซาริน  ตาเยะ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายมูหัมหมัดอัสรัฟ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายมูฮัมมัด  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1 ป.6 คณิตประถม
320 นางสาวนูรฮาซีกีน  บินสาฮะ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนูรูลอิลมี  มะสาแม โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชื่นฤทัย  ผาลี โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงซานูรี  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวิลดาน  สุขภิญโญ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอัซยาน  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอัซวาณี  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรอสาดา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนูรอาดือนี  เต็งปราแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชุลีพร  มามะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายฟิรมาน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอัสรีณา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงนูรีอาน  อาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนูรฮีดายู  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายมูอำหมัดอัซมัน  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอักลีมา  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงซาฟีเราะห์  กูโน โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงฟิฑรี  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอามัน  มะทิเกาปะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงโนร์ลัยลา  แวยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนูรีดา  หินนะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะอาบู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงซูอาฎ  มูฮำมะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนูรอินซานา  ตาปู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนาตือเราะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนูรีกา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอับดุลสาลาม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนูรอัยซะห์  ซาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงโนรไอนานี  ยูโซ๊ะเปาะจิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายอิบรอเฮม  อาบูกือลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงโนร์รีซัน  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายอานัส  ตง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงโซฟียะห์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายอิบรอเฮ็ม  สะนิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายมาฮามะไฟซอล  สูหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายอิลเลียส  สะแปอิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายอิกรอม  เปาะซา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงฮูรูลอัยซาร์  บินยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอัยมี่  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงรุสนานิง  มูซอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงนูรอัยฟา  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงเอเลียณี  แวยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนูรอัยฟา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงนูรีสาบัญดี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนูรูอักมาล  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายซุฟยูดดิน  อาแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงนูรไอนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอาลิซา  ดอสะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนูรนายีฮะห์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนูฮานีซัน  แวหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายแวอิมรอม  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายมูซซอฟฟัรร์  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอับดุลอาลิฟ  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงซูรีณา  อับดุลรอเซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงยุซมีรา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายแวฮาซัน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนูรฮาวานี  มะสง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนูรซาเวีย  ดิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอัสฟัดดีน  ตาเฮ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนูรบารียะห์  แมเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนูรีตา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟนัน  ซาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกุลซ่อฟา  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอารีนี  โต๊ะแซะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายมาราฟี  มะแซสะอิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนัสรู  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชญานินทร์  คล้ายอุดม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฟิตเราะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนุรอาดีลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนูรฟาฮูดา  ยูมะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอันดา  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงบิสมี  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนูรอิลฟา  เจ๊ะเกาะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฟัรฮานัส  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงซาฟีรา  สาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  มะรงค์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนูรอับซะ  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายนสือรี  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายฮิลมี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายมูฮำหมัดบัลกิส  สามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายนัซรี  เปาะจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายมุสตากี  บินดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอาริฟ  อาดอละ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงซูไมละห์  มะเก๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงโนรอามีนีย์  หะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงยูสรอ  มะสาแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงรามูนา  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงแวนาตาซา  กือมิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอัซมาณีย์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายมูฮัมหมัดอีกรอม  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายอุสมาน  ตุเร็งซา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนัซวิน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  กาซอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสารีรัตน์  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายมูฮำหมัดฮูเซ็น  มะแซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอาฟาดส์  ตะเย๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงบิสมีฟารีฮัน  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายมาหามะอัลวาซี  มะยูนุ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  สาแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายอนัส  อาแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายฮาฟีซุดดีน  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงแวนาซือลา  กือมิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอัสมะ  มะลือซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงซูไฮนี  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอานิส  สาแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายอิกรอม  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอัลวานี  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงซาฮีดา  บากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายอับดุลเลาะ  เปาะจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายมูฮำหมัดตอฮา  อุมา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงฟัดลีนีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงอาวานี  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพาดีละห์  บนดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงฮาลีมะห์  สูเด็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงคอดีญะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงซูฮูรา  ซาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายอับดุลรอกิบ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงฏิฟลานี  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนุรซาฮีรา  สาอิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงนูรูลฟาซีฮัน  ดาโอะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายคอเล็บ  มูซอ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายแวฮาเล็ม  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงไซคอส  สะมะแอ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายไซฟูอาบีดีน  บากา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงซีตีโนรซาเบลา  มะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงโนรฟาตีนา  สาเล๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนาบีลา  ยูโซะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาน๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายยะห์ยา  สะมะแอ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายซาฮีดีน  ดอเล๊าะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายแวฮาซัน  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายไซนูอาบีดีน  ดาดอะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายอิรฟัน  ปะจูลี โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายลุกมาน  โซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงซารีฟะห์  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงฟิตรียะห์  มะแซ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงฟัตมี  เจ๊ะอูมา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายอับดุลรอมาน  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรี  ลาเต๊ะนือริง โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  ตีโม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนูรอีมาน  อูมา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายแวฮูเซน  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงมุสลีมะห์  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  หะยีเซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงฮามีกะห์  อาบาส โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนูรอากาซะห์  อุมา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอาอีดะห์  เจีะแน โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงแวฮัฟเซาะห์  หะยีดอเล๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรอมือละห์  เจะสะมะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนูรฮาฟฟีซา  อูมา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงรอมละห์  สะมะแอ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอูมิลอัสมา  วาจิ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงแวกามีละห์  หะยีดอเลาะห์ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงไซนับ  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงมัรยัม  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายมูบัซซีร  กอเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายอัสวัน  บินกูโน โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงฟารีดา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายอับดุลเราะมัน  มะโซะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายอนัส  ดาราซิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มะเส็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงซีตีคอลีเย๊าะ  ดามิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงนูรฟา  กูแวกามา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายอับดุลการิม  บินมามุ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายมมูฮัมหมัดอาซาน  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายมุสตากิม  หะมะตีเม๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงซาญามี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงยูไรมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอิรฟาน  ดาราซิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวิดาวัลย์ หะแว  หะแว โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ต่วนดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอาซีละห์  ปูเตะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  เจ๊ะดะห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแวแม็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนุรวาตี  มามะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายซูลกีฟลี   สุหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนุรซูฮาดา  สุหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอลีฟ  ขาลี โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม