รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายb  bn โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายaa  as โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายcc  cv โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายsa  sasa โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1 ป.6 คณิต ม.ต้น