การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1ศูนย์สอบที่ 01 สพป.เชียงใหม่ เขต 179124
2ศูนย์สอบที่ 02 สพป.เชียงราย เขต 11,67450
3ศูนย์สอบที่ 03 สพป.พิษณุโลก เขต 11,46643
4ศูนย์สอบที่ 04 สพป.นครสวรรค์ เขต 187826
5ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร1,17937
6ศูนย์สอบที่ 06 สพป.นนทบุรี เขต 166320
7ศูนย์สอบที่ 07 สพป.นครปฐม เขต 167320
8ศูนย์สอบที่ 08 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 184326
9ศูนย์สอบที่ 09 สพป.ชุมพร เขต 12138
10ศูนย์สอบที่ 10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,27438
11ศูนย์สอบที่ 11 สพป.สงขลา เขต 22,49175
12ศูนย์สอบที่ 12 สพป.ระยอง เขต 173123
13ศูนย์สอบที่ 13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 142414
14ศูนย์สอบที่ 14 สพป.นครราชสีมา เขต 176023
15ศูนย์สอบที่ 15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,15637
16ศูนย์สอบที่ 16 สพป.อุบลราชธานี เขต 11,19636
17ศูนย์สอบที่ 17 สพป.ขอนแก่น เขต 11,02833
18ศูนย์สอบที่ 18 สพป.อุดรธานี เขต 174723
19ศูนย์สอบที่ 19 สพป.สกลนคร เขต 184826
20ศูนย์สอบที่ 20 สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน2368
21ศูนย์สอบที่ 21 สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา55918
22ศูนย์สอบที่ 22 สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์409
รอการจัดห้องสอบ
23ศูนย์สอบที่ 23 สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี191
24ศูนย์สอบที่ 24 สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร78527
25ศูนย์สอบที่ 25 สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา3139
26ศูนย์สอบที่ 26 สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร2698
27ศูนย์สอบที่ 27 สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1374
28ศูนย์สอบที่ 28 สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง2207
29ศูนย์สอบที่ 29 สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร1114
30ศูนย์สอบที่ 30 สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล1566
31ศูนย์สอบที่ 31 สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด137
รอการจัดห้องสอบ
32ศูนย์สอบที่ 32 สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1216
33ศูนย์สอบที่ 33 สพม.เขต 31 นครราชสีมา1595
34ศูนย์สอบที่ 34 สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด663
35ศูนย์สอบที่ 35 สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ15610
36ศูนย์สอบที่ 36 สพม.เขต 25 ขอนแก่น1957
37ศูนย์สอบที่ 37 สพม.เขต 20 อุดรธานี2367
38ศูนย์สอบที่ 38 สพม.เขต 23 สกลนคร77425
นักเรียนทั้งหมด
24,168
753