รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
โดยคลิก ชื่อเขตพื้นที่
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
ประกาศห้องสอบ
พิมพ์บัตร
จำนวนนักเรียน
1สพป.กระบี่
1,509
2สพป.กรุงเทพมหานคร
4,164
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1
319
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2
-
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3
212
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4
-
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
659
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
353
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
502
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1,164
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2
515
12สพป.ขอนแก่น เขต 1
1,998
13สพป.ขอนแก่น เขต 2
385
14สพป.ขอนแก่น เขต 3
63
15สพป.ขอนแก่น เขต 4
208
16สพป.ขอนแก่น เขต 5
134
17สพป.จันทบุรี เขต 1
764
18สพป.จันทบุรี เขต 2
409
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
926
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
272
21สพป.ชลบุรี เขต 1
706
22สพป.ชลบุรี เขต 2
727
23สพป.ชลบุรี เขต 3
484
24สพป.ชัยนาท
632
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1,113
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2
729
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3
43
28สพป.ชุมพร เขต 1
382
29สพป.ชุมพร เขต 2
252
30สพป.เชียงราย เขต 1
2,550
31สพป.เชียงราย เขต 2
70
32สพป.เชียงราย เขต 3
478
33สพป.เชียงราย เขต 4
823
34สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1,439
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2
306
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3
22
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4
287
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6
91
40สพป.ตรัง เขต 1
1,463
41สพป.ตรัง เขต 2
330
42สพป.ตราด เขต 1
162
43สพป.ตาก เขต 1
475
44สพป.ตาก เขต 2
209
45สพป.นครนายก
239
46สพป.นครปฐม เขต 1
715
47สพป.นครปฐม เขต 2
286
48สพป.นครพนม เขต 1
1,656
49สพป.นครพนม เขต 2
644
50สพป.นครราชสีมา เขต 1
1,455
51สพป.นครราชสีมา เขต 2
6
52สพป.นครราชสีมา เขต 3
275
53สพป.นครราชสีมา เขต 4
127
54สพป.นครราชสีมา เขต 5
47
55สพป.นครราชสีมา เขต 6
383
56สพป.นครราชสีมา เขต 7
107
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
658
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
102
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
49
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
508
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1,329
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2
419
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3
475
64สพป.นนทบุรี เขต 1
593
65สพป.นนทบุรี เขต 2
706
66สพป.นราธิวาส เขต 1
896
67สพป.นราธิวาส เขต 2
834
68สพป.นราธิวาส เขต 3
511
69สพป.น่าน เขต 1
1,151
70สพป.น่าน เขต 2
607
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
667
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
480
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
894
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
709
75สพป.ปทุมธานี เขต 1
680
76สพป.ปทุมธานี เขต 2
1,432
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
275
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
116
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
477
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
38
81สพป.ปัตตานี เขต 1
1,572
82สพป.ปัตตานี เขต 2
95
83สพป.ปัตตานี เขต 3
338
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
793
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
114
86สพป.พะเยา เขต 1
396
87สพป.พะเยา เขต 2
1,309
88สพป.พังงา
412
89สพป.พัทลุง เขต 1
1,164
90สพป.พัทลุง เขต 2
161
91สพป.พิจิตร เขต 1
553
92สพป.พิจิตร เขต 2
170
93สพป.พิษณุโลก เขต 1
1,909
94สพป.พิษณุโลก เขต 2
37
95สพป.พิษณุโลก เขต 3
386
96สพป.เพชรบุรี เขต 1
485
97สพป.เพชรบุรี เขต 2
21
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2,564
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
476
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
517
101สพป.แพร่ เขต 1
1,442
102สพป.แพร่ เขต 2
522
103สพป.ภูเก็ต
1,991
104สพป.มหาสารคาม เขต 1
1,523
105สพป.มหาสารคาม เขต 2
369
106สพป.มหาสารคาม เขต 3
215
107สพป.มุกดาหาร
906
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1,001
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
160
110สพป.ยโสธร เขต 1
442
111สพป.ยโสธร เขต 2
234
112สพป.ยะลา เขต 1
1,050
113สพป.ยะลา เขต 2
9
114สพป.ยะลา เขต 3
309
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
794
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
875
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
280
118สพป.ระนอง
296
119สพป.ระยอง เขต 1
1,186
120สพป.ระยอง เขต 2
218
121สพป.ราชบุรี เขต 1
439
122สพป.ราชบุรี เขต 2
721
123สพป.ลพบุรี เขต 1
1,169
124สพป.ลพบุรี เขต 2
867
125สพป.ลำปาง เขต 1
639
126สพป.ลำปาง เขต 2
-
127สพป.ลำปาง เขต 3
15
128สพป.ลำพูน เขต 1
770
129สพป.ลำพูน เขต 2
209
130สพป.เลย เขต 1
564
131สพป.เลย เขต 2
280
132สพป.เลย เขต 3
242
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
363
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
220
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1,055
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
298
137สพป.สกลนคร เขต 1
1,477
138สพป.สกลนคร เขต 2
440
139สพป.สกลนคร เขต 3
301
140สพป.สงขลา เขต 1
2,076
141สพป.สงขลา เขต 2
3,150
142สพป.สงขลา เขต 3
559
143สพป.สตูล
1,288
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1,105
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2
679
146สพป.สมุทรสงคราม
369
147สพป.สมุทรสาคร
663
148สพป.สระแก้ว เขต 1
-
149สพป.สระแก้ว เขต 2
628
150สพป.สระบุรี เขต 1
863
151สพป.สระบุรี เขต 2
262
152สพป.สิงห์บุรี
112
153สพป.สุโขทัย เขต 1
702
154สพป.สุโขทัย เขต 2
215
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
355
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
44
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
232
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1,697
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
481
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1,120
161สพป.สุรินทร์ เขต 1
1,078
162สพป.สุรินทร์ เขต 2
515
163สพป.สุรินทร์ เขต 3
551
164สพป.หนองคาย เขต 1
340
165สพป.หนองคาย เขต 2
160
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
100
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
282
168สพป.อ่างทอง
487
169สพป.อำนาจเจริญ
1,047
170สพป.อุดรธานี เขต 1
2,048
171สพป.อุดรธานี เขต 2
15
172สพป.อุดรธานี เขต 3
4
173สพป.อุดรธานี เขต 4
99
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
563
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
632
176สพป.อุทัยธานี เขต 1
420
177สพป.อุทัยธานี เขต 2
370
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1,912
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2
353
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3
291
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4
226
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5
922
183สพป.บึงกาฬ
206
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร
2,337
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร
1,083
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา
670
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี
840
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง
819
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ
1,614
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว
877
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี
378
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม
631
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร
1,272
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร
360
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง
526
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่
870
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง
796
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา
567
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล
493
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด
503
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง
467
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู
265
203สพม.เขต 20 อุดรธานี
261
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ
1,137
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร
719
206สพม.เขต 23 สกลนคร
4,658
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์
342
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น
891
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม
285
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด
12
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร
655
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ
494
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ
527
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา
483
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์
157
216สพม.เขต 33 สุรินทร์
291
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน
941
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน
725
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา
1,873
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน
1,690
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก
614
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์
1,342
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์
998
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร
81
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี
45
นักเรียนทั้งหมด
150,058