ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปัตตานี เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกันตา  สุดเสมอใจ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงเกาซัร  เซงแว
ป.4
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงชวิศา  แก้วพรหมราช
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงซาฟีรู  ตาเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงซูรียะห์  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงซูไรดา  ฮะซัล
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงตัสนีม  มะลี
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงตัสนีม  ยาชะรัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านกาหยี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงนัสรีน  โตะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงนาเดีย  โตะหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงนิอารีนา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
12
เด็กชายนุมาน  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงนุรฟานีกา  เจ๊ะบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฟาติน  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงมัสตินา  มาลินี
ป.4
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
16
เด็กชายมูฮัมหมัดกัตฎาฟี  โตะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
17
เด็กชายมูฮัมหมัดนัศรูน  โตะหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงลีสมีย์  สาและ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงวาริศรา  ซีเซ็ง
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
20
เด็กชายอดินันท์  หะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงอาณีน่า  มะยีดิง
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงอาณีรา  กลามอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
23
เด็กชายอาบูสามะห์  ดา
ป.4
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงอามานี  ปูเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปลักแตน
คณิตประถม
25
เด็กชายฮัจฟาฮาล  แนะนวน
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปัตตานี เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายกูมูฮัยมิน  ลอมา
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงกูอัซนา  ลอมา
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
28
เด็กชายชารีฟ  เบ็ญอิสมายล์
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงซันวา  ซิมะ
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
30
เด็กชายซูฟัร  สือแมะ
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงญาโณทัย  นุชชาติ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
32
เด็กชายณพงศ์  นิลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
33
เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีเฮ็ม
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงณัรมีน  อาแซ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงนัซเรีย  แซมหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
36
เด็กชายนาร์ฟีน  มะจะ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงนิญาดา  มิงโกมินท์
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงนิอำมน๊ะ  ดอเลาะ
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
39
เด็กชายนิอิรฟาน  มะสาและ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงนีรานันท์  เจ๊ะบือราเฮง
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงนูรกิสตีน่า  ดือราซอ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงนูรุลอัยน์  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านกาหยี
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงบัสรีน  ราโอบ
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงปรุงหฤทัย  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงปาณิสรา  เสียงดัง
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
47
เด็กชายฟาดิล  เจ๊ะฮะ
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
48
เด็กชายฟารุก  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
49
เด็กชายมุสตากีน  วาแม็ง
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
50
เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฟาน  ดีเยาะ
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
51
เด็กชายรัฐนันท์  กาเจ
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
52
เด็กชายลุตฟี  มะเละ
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงวรุณยุพา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
54
เด็กชายสรวิชญ์  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงสุดารัตน์  วินัยประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงหยกกมล  ราชเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
57
เด็กชายอัซรอน  มะเกะรอ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
58
เด็กชายอัรฟาน  ฮะ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
59
เด็กชายอัลอามีน  ยีดอรอแม
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงอานิสริน  สีวัน
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปัตตานี เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงอามาลิน  หะยียูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงอารียา  เจะโกะ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงอารีสรา  กายูนิ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
64
เด็กชายอาลีมีน  หามะ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
65
เด็กชายอิรฟาน  มะเกะรอ
ป.3
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงฮัสนะ  เซะ
ป.5
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงฮุสนา  เงาะ
ป.6
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ
วิทย์ประถม