การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1ศูนย์สอบที่ 01 สพป.เชียงใหม่ เขต 11,71250
2ศูนย์สอบที่ 02 สพป.เชียงราย เขต 12,64877
3ศูนย์สอบที่ 03 สพป.พิษณุโลก เขต 12,26368
4ศูนย์สอบที่ 04 สพป.นครสวรรค์ เขต 11,37242
5ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร2,06160
6ศูนย์สอบที่ 06 สพป.นนทบุรี เขต 195028
7ศูนย์สอบที่ 07 สพป.นครปฐม เขต 11,10032
8ศูนย์สอบที่ 08 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 11,51244
9ศูนย์สอบที่ 09 สพป.ชุมพร เขต 135111
10ศูนย์สอบที่ 10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 12,02259
11ศูนย์สอบที่ 11 สพป.สงขลา เขต 24,378128
12ศูนย์สอบที่ 12 สพป.ระยอง เขต 11,11433
13ศูนย์สอบที่ 13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 157619
14ศูนย์สอบที่ 14 สพป.นครราชสีมา เขต 11,24937
15ศูนย์สอบที่ 15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,96959
16ศูนย์สอบที่ 16 สพป.อุบลราชธานี เขต 11,82353
17ศูนย์สอบที่ 17 สพป.ขอนแก่น เขต 12,08961
18ศูนย์สอบที่ 18 สพป.อุดรธานี เขต 11,04531
19ศูนย์สอบที่ 19 สพป.สกลนคร เขต 11,35440
20ศูนย์สอบที่ 20 สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน33210
21ศูนย์สอบที่ 21 สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา95930
22ศูนย์สอบที่ 22 สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์47114
23ศูนย์สอบที่ 23 สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี813
24ศูนย์สอบที่ 24 สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร1,11932
25ศูนย์สอบที่ 25 สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา50915
26ศูนย์สอบที่ 26 สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร43613
27ศูนย์สอบที่ 27 สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1215
28ศูนย์สอบที่ 28 สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง39212
29ศูนย์สอบที่ 29 สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร2528
30ศูนย์สอบที่ 30 สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล2447
31ศูนย์สอบที่ 31 สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด2378
32ศูนย์สอบที่ 32 สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว38811
33ศูนย์สอบที่ 33 สพม.เขต 31 นครราชสีมา2127
34ศูนย์สอบที่ 34 สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด2227
35ศูนย์สอบที่ 35 สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ2438
36ศูนย์สอบที่ 36 สพม.เขต 25 ขอนแก่น3229
37ศูนย์สอบที่ 37 สพม.เขต 20 อุดรธานี34311
38ศูนย์สอบที่ 38 สพม.เขต 23 สกลนคร90229
นักเรียนทั้งหมด
39,373
1,171