การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,659
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร5,341147
3สพป.กาญจนบุรี เขต 12849
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2--
5สพป.กาญจนบุรี เขต 323310
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 140513
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 252416
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 351516
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,01430
11สพป.กำแพงเพชร เขต 289530
12สพป.ขอนแก่น เขต 13,00588
13สพป.ขอนแก่น เขต 249717
14สพป.ขอนแก่น เขต 376323
15สพป.ขอนแก่น เขต 4834
16สพป.ขอนแก่น เขต 5944
17สพป.จันทบุรี เขต 188224
18สพป.จันทบุรี เขต 248415
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 170321
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 22187
21สพป.ชลบุรี เขต 168522
22สพป.ชลบุรี เขต 230310
23สพป.ชลบุรี เขต 357218
24สพป.ชัยนาท56219
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,05331
26สพป.ชัยภูมิ เขต 275926
27สพป.ชัยภูมิ เขต 327615
28สพป.ชุมพร เขต 145915
29สพป.ชุมพร เขต 21968
30สพป.เชียงราย เขต 12,018
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 2823
32สพป.เชียงราย เขต 337612
33สพป.เชียงราย เขต 469124
34สพป.เชียงใหม่ เขต 11,98159
35สพป.เชียงใหม่ เขต 229312
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3844
37สพป.เชียงใหม่ เขต 429910
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5127
39สพป.เชียงใหม่ เขต 61380
40สพป.ตรัง เขต 11,29138
41สพป.ตรัง เขต 242013
42สพป.ตราด เขต 12669
43สพป.ตาก เขต 133411
44สพป.ตาก เขต 2213
45สพป.นครนายก379
รอการจัดห้องสอบ
46สพป.นครปฐม เขต 159019
47สพป.นครปฐม เขต 21786
48สพป.นครพนม เขต 11,28737
49สพป.นครพนม เขต 242214
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,36139
51สพป.นครราชสีมา เขต 2813
52สพป.นครราชสีมา เขต 3167
รอการจัดห้องสอบ
53สพป.นครราชสีมา เขต 487
รอการจัดห้องสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 5382
55สพป.นครราชสีมา เขต 633311
56สพป.นครราชสีมา เขต 7523
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1490
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 228510
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3--
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4528
รอการจัดห้องสอบ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,306
รอการจัดห้องสอบ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 22498
63สพป.นครสวรรค์ เขต 367321
64สพป.นนทบุรี เขต 134111
65สพป.นนทบุรี เขต 2894
รอการจัดห้องสอบ
66สพป.นราธิวาส เขต 197729
67สพป.นราธิวาส เขต 2688
รอการจัดห้องสอบ
68สพป.นราธิวาส เขต 367121
69สพป.น่าน เขต 11,18534
70สพป.น่าน เขต 259519
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 167420
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 238814
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3995
รอการจัดห้องสอบ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 494530
75สพป.ปทุมธานี เขต 149816
76สพป.ปทุมธานี เขต 21,061
รอการจัดห้องสอบ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 12168
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2493
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 144915
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2343
81สพป.ปัตตานี เขต 11,463
รอการจัดห้องสอบ
82สพป.ปัตตานี เขต 2107
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 3673
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 152916
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 21826
86สพป.พะเยา เขต 142114
87สพป.พะเยา เขต 21,379
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา47114
89สพป.พัทลุง เขต 11,27537
90สพป.พัทลุง เขต 276
รอการจัดห้องสอบ
91สพป.พิจิตร เขต 146814
92สพป.พิจิตร เขต 2373
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,04059
94สพป.พิษณุโลก เขต 21886
95สพป.พิษณุโลก เขต 356921
96สพป.เพชรบุรี เขต 165322
97สพป.เพชรบุรี เขต 2493
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,33874
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 244015
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 31,20963
101สพป.แพร่ เขต 11,794
รอการจัดห้องสอบ
102สพป.แพร่ เขต 249917
103สพป.ภูเก็ต1,886
รอการจัดห้องสอบ
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,58947
105สพป.มหาสารคาม เขต 229610
106สพป.มหาสารคาม เขต 330910
107สพป.มุกดาหาร1,33040
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,05137
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2885
110สพป.ยโสธร เขต 12629
111สพป.ยโสธร เขต 238716
112สพป.ยะลา เขต 11,07031
113สพป.ยะลา เขต 2--
114สพป.ยะลา เขต 3377
รอการจัดห้องสอบ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,125
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2742
รอการจัดห้องสอบ
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 355619
118สพป.ระนอง32611
119สพป.ระยอง เขต 199829
120สพป.ระยอง เขต 225810
121สพป.ราชบุรี เขต 141013
122สพป.ราชบุรี เขต 238313
123สพป.ลพบุรี เขต 11,52745
124สพป.ลพบุรี เขต 293828
125สพป.ลำปาง เขต 192728
126สพป.ลำปาง เขต 2113
127สพป.ลำปาง เขต 3233
128สพป.ลำพูน เขต 186827
129สพป.ลำพูน เขต 2303
รอการจัดห้องสอบ
130สพป.เลย เขต 149415
131สพป.เลย เขต 22118
132สพป.เลย เขต 32097
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 135012
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2191
รอการจัดห้องสอบ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 340813
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 444714
137สพป.สกลนคร เขต 11,03932
138สพป.สกลนคร เขต 221714
139สพป.สกลนคร เขต 333312
140สพป.สงขลา เขต 11,87448
141สพป.สงขลา เขต 23,09888
142สพป.สงขลา เขต 370921
143สพป.สตูล1,32040
144สพป.สมุทรปราการ เขต 181724
145สพป.สมุทรปราการ เขต 269821
146สพป.สมุทรสงคราม2036
147สพป.สมุทรสาคร83626
148สพป.สระแก้ว เขต 1--
149สพป.สระแก้ว เขต 256818
150สพป.สระบุรี เขต 11,08332
151สพป.สระบุรี เขต 22779
152สพป.สิงห์บุรี26210
153สพป.สุโขทัย เขต 182126
154สพป.สุโขทัย เขต 237015
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 12734
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2422
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 31987
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1975
รอการจัดห้องสอบ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2362
รอการจัดห้องสอบ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3804
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 1967
รอการจัดห้องสอบ
162สพป.สุรินทร์ เขต 22729
163สพป.สุรินทร์ เขต 341416
164สพป.หนองคาย เขต 12208
165สพป.หนองคาย เขต 21767
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 11205
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 242114
168สพป.อ่างทอง54616
169สพป.อำนาจเจริญ1,23137
170สพป.อุดรธานี เขต 11,63348
171สพป.อุดรธานี เขต 2102
172สพป.อุดรธานี เขต 3--
173สพป.อุดรธานี เขต 4161
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 143115
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 1212
รอการจัดห้องสอบ
177สพป.อุทัยธานี เขต 232611
178สพป.อุบลราชธานี เขต 11,52446
179สพป.อุบลราชธานี เขต 224610
180สพป.อุบลราชธานี เขต 328610
181สพป.อุบลราชธานี เขต 441213
182สพป.อุบลราชธานี เขต 562020
183สพป.บึงกาฬ1638
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร1,66146
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร99328
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา48815
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี775
รอการจัดห้องสอบ
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง4790
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,17034
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,43343
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี388
รอการจัดห้องสอบ
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม595
รอการจัดห้องสอบ
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,10832
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร69621
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง46214
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่82725
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง84626
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา29310
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล70220
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด52016
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง44113
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู258
รอการจัดห้องสอบ
203สพม.เขต 20 อุดรธานี318
รอการจัดห้องสอบ
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ866
รอการจัดห้องสอบ
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร39012
206สพม.เขต 23 สกลนคร3,32299
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์45914
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น69220
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม1986
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด47514
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร59017
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ36912
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ41812
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา49314
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์1304
216สพม.เขต 33 สุรินทร์58317
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,006
รอการจัดห้องสอบ
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน294
รอการจัดห้องสอบ
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา2,013
รอการจัดห้องสอบ
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน1,459
รอการจัดห้องสอบ
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก50615
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,07232
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์77723
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร2227
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี722
นักเรียนทั้งหมด
144,824
4,482