รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนิสรีน  เจะกา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจัสมิน  ยีแสม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอารีนา  หะยีแยนา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรฟาติน  ปูเตะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงซูฮัยเราะห์  หะยีเด็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอินทิรา  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงซูฮัยนีย์  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนัซรอนด์  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเจ๊ะซูวารี  มะสะอิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนิอัซซะรออ์  เปาะซา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายมูฮัมหมัดริดวัญ  หะยีวาจิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายมูฮัมหมัดซูเฟียน  เดง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอัลวานี  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงตัสนีม  หะยีบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวาณีตา  หะยีบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฟาเซียร์  เบ็ญนา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัลวานีย์  เจะเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรอยมี  ปูเตะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงยัสมี  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนินุรอัยนีย์  มุกาวี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเซาดา  หะยีดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจัฟนี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแวซูนีตา  แวสแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนุรฟิตตรี  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงซอฟาวาตี  บินหะแวมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิซุลวาณี  นิแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนิกัสมา  มะกาเจ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฮัซวานีย์  มะเซ็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอันนัซ  เบ็ญมะและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิซาฟาวาตี  นิตยรักษ์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงฮานาน  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงโนรอัยซะห์  อารงค์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวันมูฮัมหมัดอัฎฮา  รักษ์ธรรม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงรอซนะห์  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงฮาซานะ  ดือราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงแวรุสมี  แววานิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงโซเฟีย  แนฆามา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงฮัซวานีย์  มะอิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงมัสณีย์  ศรีเพราพงศ์พันธ์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวันทัศนีม  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนิตัสนียะห์  สาอุ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเจะฟาตีฮะ  เจะเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงโซเฟีย  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรุสมี  เจ๊ะแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอลิดา  แวมูฮำมัด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงซูไรดา  หะยีแยนา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนูรดียานา  สาแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายฮาดีฟร์  อันทานุวงค์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.3 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเราะห์ฮายา  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.3 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงโซเฟียนา  วาเย๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฮัยฟาร์  หะแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนินุรนาเดีย  อามิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอาริสา  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงโซฟียะห์  สุปรัก โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอิฟฟารา  วามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงฮาวีนา  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนุรกามีละฮ์  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอิบติซาม  มะจือแร โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอัฟฮัม  เตาะสาตู โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอัสมี  หลงงัน โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฮาซานะห์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟี  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนัซมีย์  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงซาฮูรา  อุมะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอันวารุดดีน  ไวยากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนุรอารียา  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงฟาดีละห์  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนิเฟาซาน  ดอนิ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนูรุลสานีกา  ขาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนุรฮูดา  เจะยูนุ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 คณิตประถม
74 เด็กหญิงโซเฟียนี  เจะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวันฟิตรี  หะยีสาแม โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสูฟียานี  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายลุคมาน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอานัส  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายอาฟีฟี  เบ็ญมะหะหมัดสาเด็ด โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายมูฮำหมัดดาอีย์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฟูศิลา  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนุเจ๊ะคอลีเยาะห์  ซีนา โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฟิรดาว  เหมาะสนิ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกฤษดา  บาเหม โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนูรฮายาตี  กลาแต โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงซัลวา  ซามะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงซาฟีนี  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอิบติซาม  เจะโมง โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนุรชามีมี่  ยือรา โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพงศธร  ปัสสาสุ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอิคลาส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.3 วิทย์ประถม
94 เด็กชายบัดรูลกามา  แวโต โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนูรไอมี  บินอูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอัชอารี  แวอูมาร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนูรอีมานี  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงลาตีปะห์  กาหลง โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายดลซารีฟ  เหมาะสนิ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอับดุลอานัส  กามา โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุไบด๊ะ  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอัสมานี  หามิ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงซูรีนา  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวาฟัต  บากา โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุริยกานนท์ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัชราภา  โสมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โสมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงทิพรัตน์  เพ็งเอียด โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสรวิชญ์  สว่างจิต โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอาพันดี  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอาดัม  สะมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนัสรี  บุญเทียม โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสวยบ๊ะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศตายุ  แจ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายมุสตากีม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอัฟฟาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายมูนีร  เบ็ญมะหะหมัดสาเด็ด โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรอฮาสานะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายโยธิน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบุศริน  เจ๊ะอาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิมพิศา  สังข์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพิมพิชา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะสาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชีรีน  ศรีชัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพรพิลาส  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงฟารตี  ปฐบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ่งคง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงคัทลียา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปณัสม์  พันธพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชนัญชิดา  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายวิชยุตม์  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญทิชา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงประกายกานต์  สระอิส โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เสนาะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวิชาภัทร  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธัญนภัค  กรัณทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอามีนา  อาแว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนิิิอิคลาส  ต่วนนุ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนิซามีนีย์  ืนิมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกูราเนีย  ยามิรูเด็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพงษกร  รักหมอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณหทัยรัตน์  สว่างวัฒนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธัญพิชา  พัฒภู่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
145 เด็กชายญาณันธร  คณะอนันต์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนูรมา  โต๊ะเจ๊ะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิทักษ์กุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกร  มรรคคงคา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
149 เด็กชายอาราฟัตร์  สาหะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมุรนีย์  ตาเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
151 เด็กหญิงรวีวรรณ  มโนรส โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
152 เด็กหญิงยัสมิน  มามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
153 เด็กหญิงเดียนาร์  หะยีดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
154 เด็กหญิงโสรญา  หวันโส๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
155 เด็กหญิงฐิติมา  ชาลีนพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปริฉัตต์  ชัยขัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศิริรัตน์  อยู่เจริญ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 คณิตประถม
158 เด็กชายไกรแสน  สิงห์วันคำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชฎาวัลย์  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธีระวัฒน์  มหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายอับดุลอาซิส  มามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขาวสอาด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณิชกุล  สุวรรณชาตรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายทนงศักดิ์  อ่อนเพ็ชรคง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสุบฮี  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงซากีนา  อีบุ๊ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรัชดาวรรณ  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายสมควร  ทิวรรณแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  วันทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงหยาดนภา  บุญยเกียรติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุภาวดี  บัวจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายตะวัน  ทรงพล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเสาวรัตน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพรรณภา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธิดาพร  แก้วปานัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงดีนา  นิอิสมัย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปพิชชา  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวรรณิดา  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกรองแก้ว  ม่วงสุนทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนุรฮายาตี  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอลิสดา  มะโรหบุตร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองหมุน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงคัทลียา  สุวรรณชมภู โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจามจุรี  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวรสัญชัย  เพ็งเล็ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงลลิตา  สุยฉ่อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอรอุมา  ดาราโป โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปุระพรม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายสิทธิชัย  ชัยขัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงมารีณี  มงคล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงดารียา  กามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนาเดียร์  หะยีสะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายธนากร  บุญโท โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายธนชัย  เส้งดำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายนรากร  บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายธนกร  มรรคคงกร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอัสนา  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนาเดีย  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปัญญาพร  บุตรด้วง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวชิรวิชญ์  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงทิฆัมพร  พงศ์นวเลิศปัญญา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
205 เด็กชายอิลฟาน  สนิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอันดามัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรอมฎอน  แวสะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูมะณี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชัยธวัช  นครวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
210 เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  สะลาแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ลิ่วแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเดชาวัต  มหาชัย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.3 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงโรสริน  หมัดเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกิติศักดิ์  แจ่มแสง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำพูล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบรรณสรณ์  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอัมพิกา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวันวิสา  ชินภาส โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปริฉัตร  หวานจันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกนกพล  รักหมอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายดนุพร  พลบำรุง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนากร  สุขพอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสาวิตรี  ใจคำวัง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนรัตน์  พึงจิตต์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอภิญญา  เจริญลาภ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนิอุสมาน  สุขอนันต์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงบุษกร  ยาณะประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอัตพล  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเดชิษฐ์  พรหมนุกูล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชัยธวัช  ศรีนวล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายตะวัน  กัณหาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายฐาปกรณ์  เงาศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แดงบางคำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสารีนา  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงรอยฮัน  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกามารุดดีน  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนิอัสวานี  สุขอนันต์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุภควี  เกียรตินฤมล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชานนท์  หกราโชติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลลภ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศศินี  มิ่งมิตร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนุชชิตา  กาเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สมสีแดง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวรภพ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอีลียาส  เปาะกา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายจิรภัทร  น้ำทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนิรุตน์  ดอแอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวราภรณ์  ปุรัสกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสุรเชษฐ์  สุวรรณคีรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธรรมโรจน์  มหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอนันต์  เพชรกล่อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอัสรี  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศรายุทธ  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนาฎนารี  ขวัญวิเชียร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจารุณี  กังวาลสันติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงทิฆัมพร  กาญจนลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงดวงพร  ตรีโอษฐ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงแวนูรียะห์  สะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชลธิชา  สุนทรโอวาท โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวีรกุล  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายมูซา  เวาะลง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวงศกร  พรหมสมปาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพิเชษชัย  เพิ่มพระธรรมกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฟิรดาว  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายโชติพล  สนขาว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายหนองคาย  โชคเหมาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกิจเจริญชัย  ศรีแค โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรุสมี  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธีรภัทร  ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอาริฟ  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอิรฟาน  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนราธร  มะลี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงซีรีอาร์  เจ๊ะมิง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเบญจมินทร์  กองศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรีดูวัน  บินหลา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายชาญชัย  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงดานิสา  สุตโสม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพงศ์ภัค  สัจจากุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศิระประภา  มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนูฮารีซาร์  พรไชย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมาดีนะห์  โต๊ะเจ๊ะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอาตาชา  นิมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงยูวานา  เจ๊ะอามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่จู โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอนิชาณ์  มูซอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนภัทร์สร  สืบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายทักษ์ดนัย  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายธนวัฒน์  คงสว่าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
295 เด็กชายอรรถเมศวริย์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
296 เด็กชายภูเบศวร์  หมื่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
297 เด็กชายกรณ์ดนัย  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
298 เด็กชายทรงพล  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
299 เด็กชายอาทิตย์  ยะผา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
300 เด็กหญิงรุสนา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
301 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชูอ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอิซดิยาร์  แวหามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
303 เด็กหญิงเจตจิรา  สุยฉ่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสราศิณีย์  หะยีตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเอมมิกา  นุ้ยเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจิรนันท์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
307 เด็กหญิงญาดา  สุยฉ่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนันทนัช  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เจ๊ะมุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชนกนาถ  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนิกัสมา  นิโสะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปาริฉัตร  เจะแมะเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  คูณทรัพย์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
315 เด็กหญิงฟาอิซา  เจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
317 เด็กชายอารีฟ  ปาณิกวิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
318 เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
319 เด็กชายเตชสิทธิ์  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
320 เด็กหญิงศุภศิรา  จันทสโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอทิตา  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
322 เด็กชายปรวีร์  มีนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปริยากร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพิริยากร  เพ็งทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
325 เด็กชายวรินทร  เพ็ชรพญา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชนกนันท์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
328 เด็กชายฟาอีส  มะโระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
329 เด็กชายติวานนท์  ดำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขวัญไฝ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
332 เด็กชายศิวัช  กาญจนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
333 เด็กชายวรวีร์  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
334 เด็กชายนันทวุฒิ  ล่องนภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
335 เด็กชายสหทัย  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
336 เด็กหญิงมนัสชนก  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวันวิสา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกนกพิชญ์  นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
339 เด็กชายไกรวิชญ์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
340 เด็กชายพิริยพงศ์  คงชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
341 เด็กชายศุภกร  ภูชงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐกิตต์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
343 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  วรรัชต์จงสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
344 เด็กชายนราวิชญ์  ชูแว่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
345 เด็กชายธนภูพัฒน์  เสนะสุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
346 เด็กชายศุภฤกษ์  นวลเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
347 เด็กชายญาณันธร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
348 เด็กชายธัชพิชัย  กฤษฏิ์หิรัญทวี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
349 เด็กหญิงเขมิกา  เต่งศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกมลชนก  เสวตเวชากุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายศิรเศรษฐ์  สินกิตติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายศุภกร  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนูรดีนา  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงแพรวา  ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธัญชนก  ผัดสมุทร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายรวิภาส  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายมุตะวัลลี  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชญานิศ  เจียรกุลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายนิฮัมดีน  นิเดร์หะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงภาวินี  เขียวสิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงรัมณียา  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนินาดา  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงฐานิตา  หนูเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพรกนก  เรืองยังมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณัฏฐวดี  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนิอาลีญา  มะกาเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายคมปกรณ์  กูเดร์ดาเก็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศุภิสรา  งามสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุรัตน์วดี  กุลเกียรติดิลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยวนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูมาก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปีปรินา  บุญปิยทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติกวนิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายชนม์ชนก  แป้นมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธีรพัฒน์  พงศ์ธนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชนิกานต์  สุขพรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฐิติรินทร์  วัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณัฐวิภา  แสงอร่าม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงบุษรีน  เจาะเอาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงลออรัตน์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงฮัสรีนา  แวสุหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เชาวนปราณีต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงรุสนีย์  ดุลยาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  เตชาวัฒน์บรณกิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงซัลซาบีลา  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงบุสตานีน  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายพีรวิชญ์  เต่งศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงฟิรดาว  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงซิมญาอ์  เบ็ญกัลมาณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงประภาศิริ  โสภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายวรัญญา  เกื้อพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วประมูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายธนพัฒน์  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายรอมฎอน  เจะแวมาแจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกชนิกา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายธนวัฒน์  เมียดกลม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายธนพร  ตันติมงคลสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายปรเมศวร์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายวรเทพ  ปานทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปัทมพร  สุขใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายจักรภัทร  ซังขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายอิมรอน  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายปณชัย  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายชัยวัฒน์  กังพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวิมลณัฐ  จันทศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงศิวพร  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวเล่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธิติมา  โลหิตชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวิมลศิริ  จันทร์ทิตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนะดา  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายสุปวีณ์  มาลยานนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปัญญิศา  เจริญวิริยะภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอิสฎีฮาร  เดหนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงดุจดาว  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงสุภัชสรา  จันทสโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงแพรพรรณ  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนินลิณี  สาอุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงมัรยัม  เต๊ะหวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายซากิฟ  ยือลาแป โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายณัฐกิตติ์  นาคสิงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายพุทธิพงษ์  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
428 เด็กชายอานัน  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
429 เด็กชายธนกฤต  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
430 เด็กหญิงวิภูษณา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายอลีฟ  แวโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายพชร  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
433 เด็กชายอนวัช  สาวะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายพิชชากร  เรืองยังมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
435 เด็กชายอับดุลฮัฟฟานอ์  เจะสะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายกอบเดช  เชือนหยู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายธันวา  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
438 เด็กหญิงฌามีมี  มาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายวริทธิ์ธร  หมวกนิมิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอารีฟีน  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
441 เด็กหญิงตัสนีม  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนัซมีย์  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
443 เด็กชายจิรายุ  แก้วมีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงวรินทร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
445 เด็กชายก้องภพ  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายปฏิภาณ  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายกานต์บดินทร์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงต่วนนูรฟิรดาวส์  โต๊ะอีแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนฤชยา  ลาภชัยเนรมิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงมูนาเดีย  จินตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายณัฐพล  คุณชล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
452 เด็กชายมัยซิร  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
453 เด็กหญิงเนตรชนก  ไกรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ฐิติกุลวาณิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายธนพล  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงจิณณพัต  เก่าเงิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายพลกฤต  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณิชนันท์  ศิริวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวิยะดา  มุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายวารีส  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายนิซอฟรอน  ปะดอลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
462 เด็กหญิงวรรณศิริ  เขียวอร่าม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
464 เด็กหญิงลักษิกา  กังพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
465 เด็กชายกิตติศักดิ์  แอบกลิ่นจนทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายอามีน  บินล่าเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายเบญจมินทร์ ไอแซค  แม็คแนล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
468 เด็กชายกานต์  ธีระมณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 คณิตประถม
469 เด็กชายอุดมเดช  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายอาริช  เพ็ชรด้วง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงสิริมนต์  เผ่าจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายมงคลรัตน์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงศิริโศภิษฐ์  เจือสนิท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสุภาวดี  เงินสองสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอนิตา  ปิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงมารีน่า  หมู่หัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงศารียา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายทวีชัย  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายวรภัทร์  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวินารินท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายนภัสดล  แก้วสองสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงนินูรีต้า  อาบูเด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายนนทเวช  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงบิสมิลาห์  เจะมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายสิทธิคม  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายพงศภัค  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายพงศธร  พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายสาริศ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายอภัยพงศ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายก้องเกียรติ  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงมัณฑนา  มุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ลอดิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายกรวิชญ์  รุ่งเรืองมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกัลยาวดี  ชูจรูญเดช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายกูอิลยัส  สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนีรนารา  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายอัฟนัน  เดหนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงนีรา  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอดิษา  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกวิสรา  บุญผลึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงชณิษฐา  มัจฉาชาญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงโศภิตนภา  ตนัยพงศกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองจับ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายแวนัซมี  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายสุรสิทธิ์  วงค์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสโรชินี  ทวีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายวีระเดช  สุยฉ่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวรฤทัย  ชูจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายธนภัทร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายศราวุธ  พุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายฟิรฮาน  เจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายจักรินทร์  นิลละออง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายแวอับดุลย์เล๊าะ  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายอานัสรี  หะยีมายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายจักรภัทร  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายเกียรติเทพ  เทพขุน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายไซยริฏวาฬ  ไซยอาแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายพรหมเดชะ  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงภูริวรรณ  ศรีดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายธนันธร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงธัญสีนี  สังขารา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพชรลักษณ์  ไพตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายรังสิมันตุ์  ชุณหวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอาวาติฟ  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ผ่องอำไพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายศุภกร  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงชนกสุดา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายนิดานิช  มะกาเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดุษฏีพิริยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายคุณานนท์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายอรรถชัย  เทพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายอัฟฎ็อล  พรหมโนนศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  มาศวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายอิมรอน  เบญจมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายมูฮำหมัดอัซฮาม  มะแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายอัสมีน  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายสุรพัศ  ทองเนียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายวันอุสมาน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ชามทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายรวีโรจน์  พานิชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายพุทธศาสตร์  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายภีระทัศน์  ศิลปะชีวานนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายรัชพล  เจะอามิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายทักษพงศ์  สุวรรณแพทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายทยากร  ละอองจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ทองประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายสิรวิชญ์  คล้ายหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศุภกาณจน์  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปาณิศรา  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงปัญญิศา  โกวิทยากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายวรากร  เรืองยังมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูอ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เกตุไชโย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายเชาวรินทร์  จิตรสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายลุตฟี  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงมาริษา  หะยีมะมิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายธนธัช  อินทเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงนิฟาติณ  มะกาเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกมลฤดี  ลำโป โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  แก้วกรรมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายนรภัทร  คำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงซัลฟานี  สนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายจารุเดช  อธิคมวัตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงตติยา  ซำอ๋อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงปารณีย์  อรุโนทัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายนฤพล  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายต่วนชารีฟฟุดดิน  โต๊ะอีแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงณัฐสุดา  โฉมแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปุญยภา  พรหมโลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธัญชนก  ใบระหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอภิชญา  ตู้เซ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอินทิรา  รัตตากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายกฤษฏ์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายนคร  ดุจวารี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายธนพล  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายซาฟาวี  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายศิวกร  โรจนกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายสุทัศน์  พันธ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายวิศวะ  จำเนียรสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงอิงฟาเดีย  สาแยตือปะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายสุรพัศ  หกหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนรีการนต์  พรหมยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกนกวลัย  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนัสรีน  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพศิกา  พะสะโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายจุลจักร  เขียวอร่าม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายธนบูรณ์  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายพีชานนท์  ท้าวเม้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายยศกร  วงษ์รัตนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายศิวภูมิ  โตจั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงชัรฟีณา  บิลอะหลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงลักษณารีย์  ปองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายตฤณพล  คุ้มพ่วง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายสรวิชญ์  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกัญญณัฐ  เชื้อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัชภัค  ณรงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกรภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนริสรา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวุทธ  เบ็ญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภรภัทร  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอารัส  เบ็ญราฮีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกฤชญพร  คงสีพุฒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกังสดาล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุชาดา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสรัลพัชร  เสถียรรังสฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงตัสกีน  แวดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐชนก  เย็นชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเบญจสิริ  สะแมบากอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภัทรเนตร  ผ่องน่าชม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนภูริณี  พันธ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอดิศร  สุวรรณนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พาเสโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงซารีฟะห์  อาลีซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงภัณฑิรา  แนวบรรทัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ระเริงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วลายทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงญานิศา  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงตัสนีม  เจะเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนิฟาติน  หะยีแวบากา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายมกรธวัช  อาชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนาบีลาฮ์  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงรัตนาวรรณ์  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฐิตาภา  รัตนกรัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฟาติน  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงลภัสรดา  สมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมุสมานี  สาแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ลอแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอัญมณี  นิลมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนูร์ยูสฟาน  ยูแมน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงซาฟารีย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวรัญญา  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนาเดีย  เปาะเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โอพั่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอารยา  ดุลยาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภัคจีรา  จางวาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวิทยากร  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงริฟฮาน  เจ๊ะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงนิสิตา  นิกูโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงรมยเนตร  โต๊ะเตบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพีระพัฒน์  ศิริพิทยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงฮุสณา  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงนูรยันนะห์  เจ๊ะสอเห๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงดาลิณี  ดาโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนทัต  ศรีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกษิดิศ  ทองท่า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงภัทรพร  รัตนสำเนียง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกิษดิศ  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณัฐนนท์  สาโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนพิษชา  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนาดีราฮ์  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณภควา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอพินญา  คงคาเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพชรพล  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชญาดา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงฟาเดีย  เบญอาเหม็ด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปัญญิศา  สุดขวด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายมูฮำหมัดริฟฮาน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพงษ์นเรศวร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตกำจร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายเดชอดุลย์  เส็นหีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสุขุมพงศ์  เทพขุน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวาคิม  หมานระโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงฟิรดาว  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปิยธิดา  จิวะรังสิมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิณวดี  รัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงมาริสรา  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอนิสวีร่า  สอนกลั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภัทรพล  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายพงศพัศ  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพิสิษฐ์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงดวงตะวัน  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายดาเนียล  สะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสุรเดช  ม่วงเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงแพรไหม  อ๋องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฎฐา  ศรีแค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญญถิร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนวรัตน์  อนุบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงเปรมกมล  จันดิษฐวงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงซูรายา  อุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชาลิสา  มากหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงเครือวัลย์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอภิสิทธิ์  โกศลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสิรธีร์  บุญจันทรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายคณิศร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกฤษราวุธ  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงญาณิศา  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟีน  อายเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญลิขิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายกอฟฟารี่  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายวัชรพล  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอัลฟาเต็น  เวาะเลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงยมลพร  จิระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงขวัญชนก  เขตอรัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอาฟันดี  ตูแวกาจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพันธวิศ  ชูเสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฐิติพันธกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอัลลุตฟี  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายป้องกัน  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงมัญชุนันท์  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภูริพัฒ  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอิษยา  ทองสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายศุภวิชญ์  หมวกสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจารวี  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกุลนันนท์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกมลพร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปัณณธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอินทิรา  ทองประหวั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงฟารีดะห์  อาลีซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายฟาฏิล  แวมูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภูมิบดินทร์  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงฟาติณ  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
734 เด็กชายนินัจมุดีน  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพันธ์พิสุทธิ์  บุญพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศิษยา  ชัยจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอภิชญา  เจ๊ะหยาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชนิตา  ใสเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนภัทร  เชาว์พาณิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงรังสิมา  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนภสร  บุญอินทรสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงมีนยา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสุนิตา  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสโรชา  พริกเล็ก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสุฐีตา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอารยา  เจะแมเราะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปวริศา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวริษฐา  มัจฉาชาญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายสุรชัย  รักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงแวนัสรีดา  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเบญจพร  พุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงทิพปภา  บุญจันทรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายนพวินท์  ศึกหาญอาชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายรวินท์  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงมณิชญา  พรหมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภาสิกา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายบวรกิตติ์  โสตถิโภคา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงรุจินทรา  ฉันทจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสิริวรรณ  จุลกิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปานรวี  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอชิรญา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรหัวบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ไสย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณรัญชา  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายเกียรติยศ  จิปิภพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอริศรา  ประยูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพรเทพ  ขาวอุทัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายสรรพัชญ์ชัย  อมรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายชุติภพ  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณัฐกิตต์  ตุลาพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณัฐพร  กองสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายพัชรพล  สมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายมาลีฮอลนา  สังข์ผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอภิรักษ์  ชวนวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงธนิษฐา  บุญพรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายนัสรีย์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายนันท  บรรจโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนิฮัยฟาร์  แวกะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงจณิสตา  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพัชรพล  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงซาจีร่า  มูฮัมหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายเอกยุทธ  ปริปุนะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายพิชิตชัย  บูชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอามีน  เจะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงมนัสดา  ขาวน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายดิซิลซีฟ  แวนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายไพศาล  มะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายนันทพัทธ์  ชูดแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธีรภัทร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายยศกร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายวันชายวี  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธนวัฒน์  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนันทยศ  มุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายคมิก  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอลิษา  เดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอนัฟ  ขุนทิพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสรวิศ  ดาราลัญจ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกันตพิชญ์  คงราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองบานเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงทรงอัปสร  กุมภิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงซัลวาอ์  ศิริบุญหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพัสวี  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงทักษพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณัฐธิดา  โต๊ะหลาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงขวัญจิรา  วิวัชนะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวรัญญา  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภูรินท์  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชัญญา  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงภวิษย์พร  พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายนัสรุณ  เล็มมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุฑิตา  ศรีประไหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงลียาน่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงภัคจิรา  มาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวราญา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกิตตินันท์  แก้วศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสรกรรณ์  กิจพิมล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายศิรวิทย์  ครอบครอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงภัทริกา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรหมแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนัศรินดา  สะรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายดนพ  ศิลามณีเวช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายตฤษนันท  สถะบดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายสิรวิชญ์  เนาวสินธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายประกาศิต  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายปิยวัฒน์  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายอัชรัฟ  หะยีแวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายซอลาฮุดดีน  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจุฑามาศ  หวังนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอานิต้า  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสุภาวรีย์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธนภัทร  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายศิลาดล  ทะประสิทธิ์จิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟีย์  ลือแบซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธนชัย  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพนิตานันท์  สิทธิเบญจพล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายซัยนุลอาริฟีน  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปภาวดี  โกตัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปัญญิศา  แดงเนียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปานตะวัน  นาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอัฟคาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายประภัสร์  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายยศวริศ  แซ่ต่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกฤษดา  นาคสังวัจฉระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพรรณราย  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปวริศา  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอธิชน  เทพเฉลิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงประสิตา  ช่วยดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงมูรณีย์  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงรินรดา  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายชยพล  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธมนพัชร์  หิรันย์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายคฑาวุธ  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสิริณัฐพร  กาฬสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงต่วนนูรมี  นิแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอริญชญา  ไชยสมิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายซอฟฟาน  อูมาร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวิชวัฒน์  โกมลตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปวริศ  ดุลยาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงฟาติน  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสหพัฒน์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายนวมินทร์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายรัตนพงษ์  รัตณรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธีรโนเทพ  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายอิรฟาน  ลอนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายเกรียงไกร  ด่านเมฆพิรุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกัณอาติฟ  หะยีสมาแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายอนันดา  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงโซเฟีย  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงโกมลลดา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายหัศดินบ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงฮัมม์เดียร์  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายบารมี  พราหม์ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงซอฟียะห์  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายประมุข  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนันทิศา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูหมั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุพรรณพายัพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงนิญัดวา  นิเดร์หะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงรัตยา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงคอยรุนนิซาอ์  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนันทิกานต์  มาสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอัสรินดา  แวสุหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายปรมินทร์  ทิพย์มณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอารอฟัต  เจะแมเราะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายไฟซ็อล  เปาะเฮาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกนิษฐ์  จองเดิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายจารุต  เกษมศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายชูเกียรติ  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฐพล  โค้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธีรภัทร  โกมล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายจิราเมธ  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายซุบฮาน  ปัตนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนธรณ์  แซ่ก๊วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนากร  สุนทรกุมาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายเพชรชรินทร์  สะยุคงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายมะหะหมัดไฝ่ซอน  สิงหาด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายสุราษร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงโรสมีนี  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกมลพรรณ  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอภัสรา  ไพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนูรฟาติน  อิฟติคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายชลชาติ  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงตัสนีม  อาวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศุภัทรา  ยอดสร้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายชนกันต์  สอบสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายอิมรอน  หะยีมะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงแวนูรมา  แวเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงภูริชญา  อ่อนโพธิ์เตี้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายศิวกร  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงฉัตรธิดา  พาหุสุวัณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงราฮานี  กะนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศิรภัสสร  กัลยาภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสกี  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายณัฐนนท์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพงศ์พีระ  ณ รังษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภาคภูมิ  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายนิมัจดีย์  นาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอภินัทธ์  ซูสารอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายรชต  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายกำชัย  แก้วเพชรสงวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายลุตฟี  ซาเฮะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอทิตา  อินทกาศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนาวาอีนณ์  กาแบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสิริยากร  ใบระหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชัชชญา  คงเจริญคณิตศร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายเกียรติยศ  จิตพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายศุภวิชญ์  หน่วยตุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอนุวัชร  บุรีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวุฒินันท์  นราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายฮาเลม  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอรอุษา  ชูเอิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงโสภิตา  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายทรงวุฒิ  ทับเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงธนัญญา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงนูรรียา  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุวภัทร  ย่องหิ้น โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
952 เด็กหญิงปัญญพร  ไชยณรงค์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
953 เด็กหญิงอัมมา  สมันเหมือน โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
954 เด็กหญิงเกศสุดา  พุฒซ้อนดอก โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
955 เด็กหญิงภัทรวดี  คำมา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
956 เด็กชายนิติพล  แซ่อึ่ง โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
957 เด็กหญิงอาภากร  แซ่ตัน โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงพุทธกาล  แก่นแก้ว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายถิรพล  แซ่ซิ้ม โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงปรัชนัน  สายแถม โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายภูริณัฐ  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงนันทิชา  บัวแก้ว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงนาเซีย  สมันเหมือน โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  คชพันธ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงภูริชญา  ยงพิริยกุล โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายณรงค์เดช  พรหมจันทร์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายภูริพัฒน์  กลิ่นทอง โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธีรดา  จูแจ่มแจ้ง โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงชลิตา  ชลวานิช โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงธรรมพร  แซ่ตัน โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาศพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงนุชชนาถ  ศรีวิเชียร โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยทิศ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายจตุภักดิ์  คณานุรักษ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายปวรัศ  พัฒนพูสกุล โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงสิมาภรณ์  อ้ายปิ๊ก โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายณัฐพงษ์  ปุ่นอักษรชัย โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายธันยบูรณ์  ไชยชนะ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายกษิดิศ  บัวศรี โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิจวานิชเสถียร โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงศรัณภัสร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
982 เด็กชายวริทธิ์พล  ปุยริพันธิ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิรญาณ์  ชูโต โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูชูแก้ว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพัชรินทร์  แดงนุ้ย โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพรชนก  ชัยสงคราม โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงวิสาข์  อินยอด โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธนัญพร  จรูญแก้ว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  สร้อยเสม โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐนรี  โชคศิริโภคา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอิฎฐยา  ขันติคุณ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีดาวเรือง โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงตวิษา  หลีเยาว์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงโชติกา  มาศพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปิ่นธิรา  สุตราม โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงศศิรา  อินต๊ะวิกูล โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายฐิติศักดิ์  กรุงมณี โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายกิตติกร  แก้ววิไลย โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายภควุฒิ  เพ็งสง โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายชิติพัฒน์  พัฒนจินดา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงชลิตา  เปล่งจิตรเสถียร โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงศริลักษณ์  ทองคำ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพัชรมัย  สถิตย์เรืองศักดิ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงชลนิภา  ชลวานิช โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอันธิยา  ศิริทัศน์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงชวัลรัตน์  วัฒนานิกร โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอริสรา  สังข์แก้ว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงนาเดีย  อีซอ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวสุวรรณ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภูวนัตถ์  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงหัทยา  เพ็ชร์วงษ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนัฐวุฒิ  พรมแก้ว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายอิงครัต  ทองบุญล้อม โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายสุทิวัส  เหมือนแท่น โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายศิรวิทย์  เทพญา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายกัมปนาท  เทียมแก้ว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายวราเทพ  สุมารสิงห์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วสมหนู โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายแสนรัก  รงเรือง โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายนฤภัทร  บุญทองศรี โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายณัฐพล  เพชรสีเงิน โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงญาณิศา  รัตนวิระกุล โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงฟาดีลา  สมาณ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงนูรไอนีย์  แบงปาซา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายอิลยัส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายอิบรอน  สอเฮาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายมูฮำหมัดซอบรี  ดาราแม โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงซีตีซูลัยฆอ  ยายอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟี  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงนูรเลียนา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงซารีปะห์  บากา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงมูฮำหมัดไพซอล  สือรี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายอิสมาแอ  อุมา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายอับดุลกอเดร์  ชูดรุ่ง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงซัลวานี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ชุม โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอาฮูวัน  กาเดร์ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอานีฟ  หนูคง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.3 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงปียมาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.3 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงตักวา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.3 คณิตประถม
1041 เด็กชายสุไลมาน  ยุนุห์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.3 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงแวซูไฮลา  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนาซีบะห์  อัลมูบาร๊อก โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงแวนูรีซัน  ดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงต่วนสุไรดา  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอาตีเคาะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงต่วนฟาดีละห์  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงนูรซีลาวาตี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงยัสมีน  เปาะอีแตดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงซารีฟะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงฮาบีบะห์  อาลี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงยามีละห์  หะยีมูซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายอานัส  หนูคง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวันบัลคิศ  แวกือจิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอิลฮัม  หะยีลาเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงเมษนีย์  ต่ำฟู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนูรฟีรดาวส์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงยามีละห์  มะสาแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงยัสวานี  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายซูฮัยมีน  มาแจ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอับดุลโซฟียัน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายอนุวัฒน์  มูซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงฟุฎลา  สะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.3 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอับเซาะห์  บากา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.3 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนูรฮายาตี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.3 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายมูฮัมมะ  แลบา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายมูฮัมมัดสูปียัน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เง๊าะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายอัสฮา  จารง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงซูใบดะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายนิฮาซัน  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  ตือเงาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายซอฟรอน  เงาะดีแม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายอดิลัน  บากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายอาดิลัน  วาเด็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงการีมะฮ์  วาเฮง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงอามานี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายอับดุลรอหมาน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายอิสมะแอ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงการีมะฮ์  เจะโมง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงซูรายา  อูเซ้ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนูรีซัน  ยาโงะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงไซนับ  เดร์แม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายอิสมาแอ  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงฮัสวาณี  เจะและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนูรอัยนี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายฟุรกอน  วาเด็ง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงมารียะห์  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงตัสนีม  สาอะห์ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงซากูนา  คาเด โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงฮาสานา  สะแหม โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงรอฮานา  อาแว โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงริฟฮาน  อาแว โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงนูร์บัยญา  เมาะจิ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงฮานีซะห์  เวาะหะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงดาริกา  ปะจู โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนาสีลา  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงนาลีซา  มะมิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอะกีดะห์  ยูนุ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  อาแซ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัตวาร์  ยูนุ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายมูฮัมหมัดซุบฮี  เจะเต๊ะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงซูฟียานุช  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงฟิรดาวส์  รามะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงอัฟนัน  เวาะเลง โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 คณิตประถม
1108 เด็กชายมูฮัมหมัดอายูวัน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงซูไฮนี  เจะมะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงสุปยานี  โตะมาเกาะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายนิอุสมันต์  สมาแฮ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงปัทมาวาตี  เจ๊ะสนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงซูรีณา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงพาตีฮะ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงนูรฮูดา  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงอาอีซะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายนิอามีน  บรรจงรักษ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 คณิตประถม
1118 เด็กชายนัซรูดีน  เวาะสะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอารอฟัต  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงบาซีเราะห์  แซมาลี โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงนัสรีน  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงฟาอีซ๊ะ  ยูนุ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงซูไรดา  มูซอ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนูรฮูดา  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงดุรรียะห์  นิเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงทรรศิกา  มาซู โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงมีมี่  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงฟารีดะห์  เจะเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายแวอัฟฟาน  ตุแวปากอ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายกูลี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงซูฟียา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงหัซลีณา  ยามา โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงตุแวโรสนานิง  นิเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนาดีเร๊าะ  สามะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนาดียา  เจะเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนูรฟาอีลา  ฮีแต โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอิบรอฮีม  เปาะเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอาหะหมัดสุกรี  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายมะดุเลาะ  ฮะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายรอซาลี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงรอยมีย์  เจ๊ะสนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายเจะอิมรอน  สมาแอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายอิคฟาร  ดือรามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงนิค็อยรุนนีสะ  แวหามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงนิมูณีเราะห์  เจีะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงบัณฑิตา  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายแวอิสมาแอล  อีแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงนูรุลฮุดา  เจะอาแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงอิบธีซาม  สะอะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงต่วนอาซูรา  ต่วนจอหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายอัฟฟาน  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายอักรอม  เจะหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายมุสลิม  เจะบาการ์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงฟารีฮาน  ยูซารี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงนูรนิสรีน  เจะบาการ์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงนูรฮาวาตี  บาซาร์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงซัลวานี  เจะมิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงฟิตรี  เยง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงร่อยยาน  ยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงนิสริน  เปาะวอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดีน  ดือราซอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงนูรต่อยยีบ๊ะห์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงนูรฮากีมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงนุรร็อยยาน  เจะอาแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  หะยีสะนิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายรอฟีอี  สุหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายฟัรฮาน  โตะลู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงนูรตัสนีม  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงยูษรอ  สะอะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงมูจาฮาดะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงนูรูลฮีดายะห์  มีเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงนุรุฮารีซา  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงนิอัมนี  นิเดร์หะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงฟิตเราะห์  มะแตหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงรุสรานี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงฟัยรูซ  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงเจะตัสนี  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงนูรมา  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนิอานีตา  อิสมาย โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนูรไลลา  บากา โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงไลลา  แหม๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงแวฮานีปะห์  เปาะแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงอัลฟา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงจีนา  มานีวัน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงบารากิ  หะยีสะแลแม โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงนาเดีย  เจะแล โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  ปูเตะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงฮาบีบะห์  เปาะซา โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีม  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนุรเดียนา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนิอัสมีย์  นิแว โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงวันอนิส  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายอุสมาน  เจะอามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายนูรุดดีน  กูทา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายบุคอรี  กาหลง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงณัชลาร์  สาและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงมุมีนะห์  แวหะมะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายซอลาฮุดดีน  สะอะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายกูอิรฟาณ  อับดุลบุตร โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายอิรฟาน  กิตินัย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงลียานา  เดะห์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงซอฟีนา  หะยีสามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายมูฮัมหมัด  แวเด็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายเนาวิร  อิจิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงอัสม๊ะ  หนุหลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงนัจมีย์  สาหลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงนุรซาฮีลาห์  มะสะนิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงฟิลดาว  บอเถาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอามัล  ดือราแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงฟานูร  สันหมาน โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายฟาร์รีส  กาญจนสดุ้ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายมูฮำหมัดอิสฮา  สิเดะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส  แวมิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายรอมฎอน  สันหมาน โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงซารีนา  แวอีซอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงจิรัชญา  มูหะหมัด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงนัจมีย์  กามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงนิมารียัม  เปาะโน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงวันอัสนานี  แวหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงลิญานา  เจ๊ะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงบัซลาอ์  ศิริพัธนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงนิตัซนีม  สุไลมาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงนูรอัยนี  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงฟาฏีมะห์  เจ๊ะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงดานีนยา  แดงวิไล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงซีมิญาญ์  เจะอาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงวิลาสินี  ทิพย์ยอและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงฮัณณาณ  หะยีสาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงอัฟนาน  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงอามีนี  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงนริศรา  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงเจะอาอีซะห์  เจะโก โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงฟาฮานี  ต่วนปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงซีฟะ  สาและลาโละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายวาริษ  ปุติ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายอารีฟีน  คาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายอิมรอน  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงนิสรีน  สะมาลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงมีรฟัต  อิสมาแอล์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงฟาตินนาเดีย  หะยีมายอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงณัฐิยา  กุลอุบล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงแวอาอีชะห์  แวหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงนัศรีนา  ซาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงอาฟียะห์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายชารีฟ  หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายบีลาลล์รอฮมัน  เจะซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายอัฟฮัม  วัดเส็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายฮาซีฟ  สลิกา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายนิมูฮัมหมัดบุคอรี  นิและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายอับดุลมันนาน  เจะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายอารีฟโมฮัมหมัด  ปาทาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายมุขรีม  สาเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายฮาฟฎอล  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายอารีฟีน  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายอามีน  สาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงนิอริซ  อับดุลรอแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนุรอามาลี  แวมิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายซานูฟี  วาเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายฮัมดี  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายอาฟิต  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงรุสนานี  เบ็ญอาซิซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสิรินภา  ขาวปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายอัซฟาน  ศุภศิริ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงต่วนซารีฟะห์มัซวิน  อดุลรัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงนินทร์นดา  หมัดอาด้ำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอามีเราะห์  ดามิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงนุซนารินทร์  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนัสรีน  เซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงต่วนอัสรีนา  กูจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายคอยรุดดีน  ประเสริฐดำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงอาฟียะห์  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงฟาฎีละห์  เจะกา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงนูรุลรุฟฟาร์ก  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายอับดุลฮากิม  กุลตามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม