การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,225
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร5,715159
3สพป.กาญจนบุรี เขต 130811
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2--
5สพป.กาญจนบุรี เขต 356219
6สพป.กาญจนบุรี เขต 41318
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 128010
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 247415
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 331810
10สพป.กำแพงเพชร เขต 171821
11สพป.กำแพงเพชร เขต 274424
12สพป.ขอนแก่น เขต 11,856
รอการจัดห้องสอบ
13สพป.ขอนแก่น เขต 241716
14สพป.ขอนแก่น เขต 336
รอการจัดห้องสอบ
15สพป.ขอนแก่น เขต 42418
16สพป.ขอนแก่น เขต 51947
17สพป.จันทบุรี เขต 179325
18สพป.จันทบุรี เขต 259818
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 189126
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 22568
21สพป.ชลบุรี เขต 1636
รอการจัดห้องสอบ
22สพป.ชลบุรี เขต 2346
รอการจัดห้องสอบ
23สพป.ชลบุรี เขต 319115
24สพป.ชัยนาท498
รอการจัดห้องสอบ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 174123
26สพป.ชัยภูมิ เขต 287136
27สพป.ชัยภูมิ เขต 336816
28สพป.ชุมพร เขต 159119
29สพป.ชุมพร เขต 21676
30สพป.เชียงราย เขต 12,588
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 294
รอการจัดห้องสอบ
32สพป.เชียงราย เขต 32828
33สพป.เชียงราย เขต 4643
รอการจัดห้องสอบ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 11,97058
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2394
รอการจัดห้องสอบ
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3302
37สพป.เชียงใหม่ เขต 436213
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5243
39สพป.เชียงใหม่ เขต 651
40สพป.ตรัง เขต 11,147
รอการจัดห้องสอบ
41สพป.ตรัง เขต 238112
42สพป.ตราด เขต 12248
43สพป.ตาก เขต 1287
รอการจัดห้องสอบ
44สพป.ตาก เขต 237
รอการจัดห้องสอบ
45สพป.นครนายก580
รอการจัดห้องสอบ
46สพป.นครปฐม เขต 1695
รอการจัดห้องสอบ
47สพป.นครปฐม เขต 224416
48สพป.นครพนม เขต 11,26736
49สพป.นครพนม เขต 256317
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,03731
51สพป.นครราชสีมา เขต 21385
52สพป.นครราชสีมา เขต 32058
53สพป.นครราชสีมา เขต 4522
54สพป.นครราชสีมา เขต 541
55สพป.นครราชสีมา เขต 663119
56สพป.นครราชสีมา เขต 7373
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1465
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2240
รอการจัดห้องสอบ
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 38
รอการจัดห้องสอบ
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 424210
61สพป.นครสวรรค์ เขต 191227
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2250
รอการจัดห้องสอบ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 363519
64สพป.นนทบุรี เขต 1306
รอการจัดห้องสอบ
65สพป.นนทบุรี เขต 21,43445
66สพป.นราธิวาส เขต 1308
รอการจัดห้องสอบ
67สพป.นราธิวาส เขต 253316
68สพป.นราธิวาส เขต 347215
69สพป.น่าน เขต 11,088
รอการจัดห้องสอบ
70สพป.น่าน เขต 250016
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 169321
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2279
รอการจัดห้องสอบ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 31,75752
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 439217
75สพป.ปทุมธานี เขต 1590
รอการจัดห้องสอบ
76สพป.ปทุมธานี เขต 2740
รอการจัดห้องสอบ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11185
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2363
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 172222
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2233
81สพป.ปัตตานี เขต 11,275
รอการจัดห้องสอบ
82สพป.ปัตตานี เขต 262
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 348
รอการจัดห้องสอบ
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1551
รอการจัดห้องสอบ
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2184
รอการจัดห้องสอบ
86สพป.พะเยา เขต 1574
รอการจัดห้องสอบ
87สพป.พะเยา เขต 21,254
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา164
รอการจัดห้องสอบ
89สพป.พัทลุง เขต 1985
รอการจัดห้องสอบ
90สพป.พัทลุง เขต 280
รอการจัดห้องสอบ
91สพป.พิจิตร เขต 162119
92สพป.พิจิตร เขต 2713
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,054
รอการจัดห้องสอบ
94สพป.พิษณุโลก เขต 2272
รอการจัดห้องสอบ
95สพป.พิษณุโลก เขต 3888
รอการจัดห้องสอบ
96สพป.เพชรบุรี เขต 142513
97สพป.เพชรบุรี เขต 21435
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,165
รอการจัดห้องสอบ
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 231110
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 31,997
รอการจัดห้องสอบ
101สพป.แพร่ เขต 11,59549
102สพป.แพร่ เขต 250117
103สพป.ภูเก็ต2,254
รอการจัดห้องสอบ
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,28638
105สพป.มหาสารคาม เขต 2763
106สพป.มหาสารคาม เขต 3421
รอการจัดห้องสอบ
107สพป.มุกดาหาร1,29539
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 198734
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 21446
110สพป.ยโสธร เขต 11125
111สพป.ยโสธร เขต 21979
112สพป.ยะลา เขต 1718
รอการจัดห้องสอบ
113สพป.ยะลา เขต 2--
114สพป.ยะลา เขต 3508
รอการจัดห้องสอบ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,559
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 21,04236
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 357625
118สพป.ระนอง417
รอการจัดห้องสอบ
119สพป.ระยอง เขต 1757
รอการจัดห้องสอบ
120สพป.ระยอง เขต 232511
121สพป.ราชบุรี เขต 141413
122สพป.ราชบุรี เขต 230310
123สพป.ลพบุรี เขต 11,019
รอการจัดห้องสอบ
124สพป.ลพบุรี เขต 2667
รอการจัดห้องสอบ
125สพป.ลำปาง เขต 169321
126สพป.ลำปาง เขต 2101
127สพป.ลำปาง เขต 3632
128สพป.ลำพูน เขต 186026
129สพป.ลำพูน เขต 230513
130สพป.เลย เขต 142713
131สพป.เลย เขต 250815
132สพป.เลย เขต 32197
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 133212
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 230513
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3645
รอการจัดห้องสอบ
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 450915
137สพป.สกลนคร เขต 11,922
รอการจัดห้องสอบ
138สพป.สกลนคร เขต 21546
139สพป.สกลนคร เขต 325510
140สพป.สงขลา เขต 12,09761
141สพป.สงขลา เขต 22,618
รอการจัดห้องสอบ
142สพป.สงขลา เขต 3818
รอการจัดห้องสอบ
143สพป.สตูล1,128
รอการจัดห้องสอบ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 194629
145สพป.สมุทรปราการ เขต 241526
146สพป.สมุทรสงคราม1194
147สพป.สมุทรสาคร830
รอการจัดห้องสอบ
148สพป.สระแก้ว เขต 133111
149สพป.สระแก้ว เขต 248515
150สพป.สระบุรี เขต 1808
รอการจัดห้องสอบ
151สพป.สระบุรี เขต 230010
152สพป.สิงห์บุรี249
รอการจัดห้องสอบ
153สพป.สุโขทัย เขต 1537
รอการจัดห้องสอบ
154สพป.สุโขทัย เขต 224714
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 11416
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2793
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 31346
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1966
รอการจัดห้องสอบ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2239
รอการจัดห้องสอบ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3874
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 1887
รอการจัดห้องสอบ
162สพป.สุรินทร์ เขต 230220
163สพป.สุรินทร์ เขต 3582
164สพป.หนองคาย เขต 11767
165สพป.หนองคาย เขต 21194
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 115524
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 235513
168สพป.อ่างทอง382
รอการจัดห้องสอบ
169สพป.อำนาจเจริญ1,326
รอการจัดห้องสอบ
170สพป.อุดรธานี เขต 11,64749
171สพป.อุดรธานี เขต 2273
172สพป.อุดรธานี เขต 3--
173สพป.อุดรธานี เขต 421
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1469
รอการจัดห้องสอบ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 11204
177สพป.อุทัยธานี เขต 249217
178สพป.อุบลราชธานี เขต 11,904
รอการจัดห้องสอบ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 229910
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3173
รอการจัดห้องสอบ
181สพป.อุบลราชธานี เขต 431410
182สพป.อุบลราชธานี เขต 51,39938
183สพป.บึงกาฬ44213
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร1,50642
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร76822
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา319
รอการจัดห้องสอบ
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี461
รอการจัดห้องสอบ
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง2240
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,292
รอการจัดห้องสอบ
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,43514
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี42713
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม735
รอการจัดห้องสอบ
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร83024
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร428
รอการจัดห้องสอบ
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง33110
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่62318
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,13134
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา271
รอการจัดห้องสอบ
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล754
รอการจัดห้องสอบ
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด48715
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง48715
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู266
รอการจัดห้องสอบ
203สพม.เขต 20 อุดรธานี293
รอการจัดห้องสอบ
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ432
รอการจัดห้องสอบ
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร86426
206สพม.เขต 23 สกลนคร3,52291
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์918
รอการจัดห้องสอบ
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น406
รอการจัดห้องสอบ
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม349
รอการจัดห้องสอบ
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด55116
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร474
รอการจัดห้องสอบ
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ395
รอการจัดห้องสอบ
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ2278
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา38111
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์334
รอการจัดห้องสอบ
216สพม.เขต 33 สุรินทร์393
รอการจัดห้องสอบ
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน667
รอการจัดห้องสอบ
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน2809
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา2,471
รอการจัดห้องสอบ
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน1,749
รอการจัดห้องสอบ
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก2036
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์74022
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์64619
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร2959
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี90
รอการจัดห้องสอบ
นักเรียนทั้งหมด
140,080
4,398