รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
โดยคลิก ชื่อเขตพื้นที่
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
จำนวนนักเรียน
1สพป.กระบี่1,225
2สพป.กรุงเทพมหานคร5,715
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1308
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2-
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3562
6สพป.กาญจนบุรี เขต 413
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1280
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2474
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3318
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1718
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2744
12สพป.ขอนแก่น เขต 11,856
13สพป.ขอนแก่น เขต 2417
14สพป.ขอนแก่น เขต 336
15สพป.ขอนแก่น เขต 4241
16สพป.ขอนแก่น เขต 5194
17สพป.จันทบุรี เขต 1793
18สพป.จันทบุรี เขต 2598
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1891
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2256
21สพป.ชลบุรี เขต 1636
22สพป.ชลบุรี เขต 2346
23สพป.ชลบุรี เขต 3191
24สพป.ชัยนาท498
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1741
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2871
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3368
28สพป.ชุมพร เขต 1591
29สพป.ชุมพร เขต 2167
30สพป.เชียงราย เขต 12,588
31สพป.เชียงราย เขต 294
32สพป.เชียงราย เขต 3282
33สพป.เชียงราย เขต 4643
34สพป.เชียงใหม่ เขต 11,970
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2394
36สพป.เชียงใหม่ เขต 330
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4362
38สพป.เชียงใหม่ เขต 524
39สพป.เชียงใหม่ เขต 65
40สพป.ตรัง เขต 11,147
41สพป.ตรัง เขต 2381
42สพป.ตราด เขต 1224
43สพป.ตาก เขต 1287
44สพป.ตาก เขต 237
45สพป.นครนายก580
46สพป.นครปฐม เขต 1695
47สพป.นครปฐม เขต 2244
48สพป.นครพนม เขต 11,267
49สพป.นครพนม เขต 2563
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,037
51สพป.นครราชสีมา เขต 2138
52สพป.นครราชสีมา เขต 3205
53สพป.นครราชสีมา เขต 452
54สพป.นครราชสีมา เขต 54
55สพป.นครราชสีมา เขต 6631
56สพป.นครราชสีมา เขต 737
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1465
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2240
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 38
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4242
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1912
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2250
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3635
64สพป.นนทบุรี เขต 1306
65สพป.นนทบุรี เขต 21,434
66สพป.นราธิวาส เขต 1308
67สพป.นราธิวาส เขต 2533
68สพป.นราธิวาส เขต 3472
69สพป.น่าน เขต 11,088
70สพป.น่าน เขต 2500
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1693
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2279
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 31,757
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4392
75สพป.ปทุมธานี เขต 1590
76สพป.ปทุมธานี เขต 2740
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1118
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 236
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1722
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 223
81สพป.ปัตตานี เขต 11,275
82สพป.ปัตตานี เขต 262
83สพป.ปัตตานี เขต 348
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1551
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2184
86สพป.พะเยา เขต 1574
87สพป.พะเยา เขต 21,254
88สพป.พังงา164
89สพป.พัทลุง เขต 1985
90สพป.พัทลุง เขต 280
91สพป.พิจิตร เขต 1621
92สพป.พิจิตร เขต 271
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,054
94สพป.พิษณุโลก เขต 2272
95สพป.พิษณุโลก เขต 3888
96สพป.เพชรบุรี เขต 1425
97สพป.เพชรบุรี เขต 2143
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,165
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2311
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 31,997
101สพป.แพร่ เขต 11,595
102สพป.แพร่ เขต 2501
103สพป.ภูเก็ต2,254
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,286
105สพป.มหาสารคาม เขต 276
106สพป.มหาสารคาม เขต 3421
107สพป.มุกดาหาร1,295
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1987
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2144
110สพป.ยโสธร เขต 1112
111สพป.ยโสธร เขต 2197
112สพป.ยะลา เขต 1718
113สพป.ยะลา เขต 2-
114สพป.ยะลา เขต 3508
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,559
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 21,042
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3576
118สพป.ระนอง417
119สพป.ระยอง เขต 1757
120สพป.ระยอง เขต 2325
121สพป.ราชบุรี เขต 1414
122สพป.ราชบุรี เขต 2303
123สพป.ลพบุรี เขต 11,019
124สพป.ลพบุรี เขต 2667
125สพป.ลำปาง เขต 1693
126สพป.ลำปาง เขต 210
127สพป.ลำปาง เขต 363
128สพป.ลำพูน เขต 1860
129สพป.ลำพูน เขต 2305
130สพป.เลย เขต 1427
131สพป.เลย เขต 2508
132สพป.เลย เขต 3219
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1332
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2305
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3645
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4509
137สพป.สกลนคร เขต 11,922
138สพป.สกลนคร เขต 2154
139สพป.สกลนคร เขต 3255
140สพป.สงขลา เขต 12,097
141สพป.สงขลา เขต 22,618
142สพป.สงขลา เขต 3818
143สพป.สตูล1,128
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1946
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2415
146สพป.สมุทรสงคราม119
147สพป.สมุทรสาคร830
148สพป.สระแก้ว เขต 1331
149สพป.สระแก้ว เขต 2485
150สพป.สระบุรี เขต 1808
151สพป.สระบุรี เขต 2300
152สพป.สิงห์บุรี249
153สพป.สุโขทัย เขต 1537
154สพป.สุโขทัย เขต 2247
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1141
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 279
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3134
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1966
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2239
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3874
161สพป.สุรินทร์ เขต 1887
162สพป.สุรินทร์ เขต 2302
163สพป.สุรินทร์ เขต 358
164สพป.หนองคาย เขต 1176
165สพป.หนองคาย เขต 2119
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1155
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2355
168สพป.อ่างทอง382
169สพป.อำนาจเจริญ1,326
170สพป.อุดรธานี เขต 11,647
171สพป.อุดรธานี เขต 227
172สพป.อุดรธานี เขต 3-
173สพป.อุดรธานี เขต 42
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1469
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2-
176สพป.อุทัยธานี เขต 1120
177สพป.อุทัยธานี เขต 2492
178สพป.อุบลราชธานี เขต 11,904
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2299
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3173
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4314
182สพป.อุบลราชธานี เขต 51,399
183สพป.บึงกาฬ442
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร1,506
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร768
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา319
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี461
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง224
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,292
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,435
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี427
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม735
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร830
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร428
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง331
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่623
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,131
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา271
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล754
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด487
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง487
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู266
203สพม.เขต 20 อุดรธานี293
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ432
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร864
206สพม.เขต 23 สกลนคร3,522
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์918
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น406
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม349
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด551
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร474
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ395
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ227
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา381
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์334
216สพม.เขต 33 สุรินทร์393
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน667
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน280
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา2,471
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน1,749
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก203
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์740
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์646
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร295
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี90
นักเรียนทั้งหมด
140,080