ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร ปีที่ผ่านมา
เลือกการพิมพ์เกียรติบัตร ปี พ.ศ.2557-2558
 เกียรติระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ

 ปี พ.ศ.
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ไม่ต้องพิมพ์โรงเรียนนำหน้า

ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 
ตรวจสอบรายชื่อรอบแรก
รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140,080 คน
แสดงรายชื่อสอบรอบแรก/พิมพ์บัตร คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
- ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ
- คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
- ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ
- หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันนานาชาติ
- คู่มือ online ระดับโรงเรียน
- คู่มือ online ระดับเขตพื้นที่
- คู่มือ online ระดับศูนย์สอบ
- หนังสือแจ้งเขตประถมศึกษา
- หนังสือแจ้งเขตมัธยมศึกษา
- แนวทางจัดการแข่งขัน พ.ศ. 2562
- แบบบันทึกเหตุการณ์
- แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบกรณีพิเศษ
- คำร้องขอย้ายสถานที่สอบ
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
- Facebook โครงการ

ติดต่อเรา
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884

.