นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีคู่ขนาน IMSO 2015 และเกียรติบัตรรางวัล ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่ะ (ผู้ที่พิมพ์เกียรติบัตร "รางวัล" ก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2558 ซึ่งเป็นช่วงทดสอบระบบ ขอให้พิมพ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2558)

พิมพ์เกียรติบัตร

ประกาศผลการแข่งขันเวทีคู่ขนาน IMSO 2015

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 (เวทีคู่ขนาน IMSO 2015) มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในแต่ละวิชาดังต่อไปนี้

ลุ้นระทึก

ลุ้นระทึก!

รอประกาศผลอย่างเป็นทางการค่ะ อดใจรออีกนิดเดียวค่ะ
แผนที่และแผนผังสถานที่สอบเวทีคู่ขนาน A

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพใหญ่ เส้นทางไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และผังบริเวณสำนักงาน

เส้นทางไปสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  ผังบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

แผนที่และแผนผังสถานที่สอบเวทีคู่ขนาน ฺฺB

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพใหญ่ เส้นทางไปโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และผังบริเวณโรงเรียน

  

แผนที่และแผนผังสถานที่สอบเวทีคู่ขนาน C

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพใหญ่ เส้นทางไปโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม และผังบริเวณโรงเรียน

เส้นทางไปโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมผังบริเวณโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่

นักเรียนที่พิมพ์บัตรประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่ 20-21 ตุลาคม 2558 ขอให้ทำการพิมพ์บัตรใหม่และยกเลิกบัตรเดิมไป

การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน

ข้อปฏิบัติในการสอบของนักเรียนคู่ขนาน IMSO 2015
 1. แต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน
 2. ไปถึงสนามสอบพร้อมด้วยบัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่าย (ถ้าไม่มีรูป ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ และรายงานตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08:30 น.
 3. เวลา 08:30 น. เข้าห้องสอบ รับฟังคำชี้แจง
 4. แสดงบัตรประจำตัวสอบต่อกรรมการกำกับห้องสอบ
 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดและเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
 6. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
 7. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

 

 

นักเรียนที่ไม่ได้บรรจุรูปถ่ายไว้ในระบบ

นักเรียนที่ไม่ได้บรรจุรูปถ่ายไว้ในระบบ เมื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบแล้วให้นำรูปถ่ายของนักเรียนมาติดไว้บนบัตรประจำตัวสอบได้

การปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

นักเรียนแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน ไปถึงสนามสอบพร้อมด้วยบัตรประจำตัวสอบ ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ และ 

รายงานตัวต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08:30 น. 

08:30 น. เข้าห้องสอบ รับฟังคำชี้แจง และทำการสอบจนหมดเวลา

การแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม C

หากมีปัญหาในการแสดงชื่อภาษาอังกฤษหรือพิมพ์ผิด แก้ไขได้โดยคลิกที่ ลงทะเบียนกลุ่ม C เข้าไปทำใหม่

ประกาศการดำเนินการสอบนักเรียนคู่ขนาน IMSO ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศการดำเนินการสอบนักเรียนคู่ขนาน IMSO ประจำปีพ.ศ. 2558

กำหนดการ

 • 28 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคู่ขนานกลุ่ม C
 • 28 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558 นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ
 • 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบ
 • 3-4 พฤศจิกายน 2558 สอบคู่ขนานกลุ่ม A
 • 3 พฤศจิกายน 2558 สอบคู่ขนานกลุ่ม B, C
 • 17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลการสอบแข่งขัน

สถานที่สอบ

 • กลุ่มคู่ขนาน A    สถานที่สอบคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ถ.วิภาวดีรังสิต  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   โทรศัพท์  02-5223348 ต่อ 0
 • กลุ่มคู่ขนาน B    สถานที่สอบคือ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
 • กลุ่มคู่ขนาน C    สถานที่สอบคือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อปฏิบัติในการสอบของนักเรียนคู่ขนาน IMSO

 1. ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา  08.30 น. 
 2. แต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน
 3. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ณ จุดที่สถานที่สอบติดประกาศไว้  ก่อนเข้าห้องสอบ
 4. รายงานตัวต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
 5. แสดงบัตรประจำตัวสอบต่อคณะกรรมการกำกับการสอบ
 6. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และเครื่องคิดคำนวณ เข้าห้องสอบ
 7. อนุญาตให้นำนาฬิกา (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) เข้าห้องสอบได้
 8. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ทั้งหมด
 

คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับการลงทะเบียนของนักเรียนกลุ่มคู่ขนาน A, B

นักเรียนกลุ่มคู่ขนาน A, B ที่ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ครบ หรือลืมแทรกรูปภาพ สามารถดำเนินการลงทะเบียนใหม่ได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร คู่ขนาน C

นักเรียนที่สมัครสอบกลุ่มคู่ขนาน C ดาวน์โหลดใบสมัครซึ่งแนบท้ายประกาศการแข่งขัน ได้ที่

http://www.ptt1.net/doc/news/IMSO_580911.pdf

คำชี้แจง การสมัครเข้าแข่งขัน คู่ขนาน A และ B
 

1. ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติ เข้าแข่งขัน คู่ขนาน A หรือ B    
2. เลือรายการข้างข้างบน ลงทะเบียนนักเรียนคู่ขนาน A / B
3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
         

4. เมื่อเข้าระบบได้แล้วจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เลขบัตรประชาชนและแทรกรูปภาพด้วย
5. แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน เสร็จสิ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อให้ตรวจสอบในหน้าหลัก

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เรื่อง การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2558 (คู่ขนาน IMSO 2015)
----------------------------------

                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับจังหวัดปทุมธานีดำเนินงานโครงการเจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015 : IMSO 2015) ระหว่างวันที่ 1 – 7พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสอบแข่งขันเวทีคู่ขนาน IMSO 2015 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน จากทุกสังกัดได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ผ่านกระบวนการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015) โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน จำนวน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 นักเรียนคู่ขนาน IMSO 2015 (A) กลุ่มที่ 2 นักเรียนคู่ขนาน IMSO 2015 (B) กลุ่มที่ 3 นักเรียนคู่ขนาน IMSO 2015 (C)

รายละเอียด  คลิกที่นี่

สมัครเข้าสอบแข่งขัน กลุ่มที่ 1,2 นักเรียนคู่ขนาน A,B
 1. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันคู่ขนาน IMSO 2015 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2558
 1. รับสมัครนักเรียนคู่ขนาน (A, B, C) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2558 2.1 นักเรียนคู่ขนาน IMSO 2015 (A และ B) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://obecimso.net/pathum ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2558 2.2 นักเรียนคู่ขนาน IMSO (C) เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16–18 กันยายน 2558 ในกรณีที่นักเรียนสมัครครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันทีโดยยึดจากวันที่และเวลาการประทับตรา ส่งทางไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา (กรุณาส่งไปรษณีย์แบบEMS)
     นักเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ 
กลุ่มที่ 1 นักเรียนคู่ขนาน A คุณสมบัติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
กลุ่มที่ 2 นักเรียนคู่ขนาน B คุณสมบัติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง เงิน ทองแดง
กลุ่มที่ 3 นักเรียนคู่ขนาน C ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน 2558