การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 : International Mathematics Competition (TIMC 2016) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น TIMC 2016

cropped-LOGO-IMC2016-FINAL-1-1.jpg
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Thailand International Mathematics Competition 2016
(TIMC 2016)

1.TIMC 2016 Primary Level results
– Individual Award   >> click download<<
– Group Award    >> click download<<
– Team Award    >> click download<<
– Overall    >> click download<<

2.TIMC 2016 Secondary Level results
– Individual Award >> click download<<
– Group Award  >> click download<<
– Team Award  >> click download<<
– Overall  >> click download<<

ภาพกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ TIMC2016

ภาพกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ TIMC2016

20160816_1056 DSC_0024
20160816_1525 DSC_0474

ลิงค์รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด : http://gg.gg/448ng

พิธีเปิดงาน TIMC2016

พิธีเปิดงานการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) และ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

_KAN8073 _KAN8084
_KAN8176 _KAN8210

ลิงค์รูปทั้งหมด : http://gg.gg/448k9

ยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) และ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2559

_DSC9419 _DSC9589
_KAN7792 _DSC9589

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

รายละเอียดดังแนบ

สพฐ.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตฯ ระหว่างประเทศ TIMC 2016 ระหว่าง 14-20 ส.ค. 2559 ณ เชียงใหม่ พร้อมจัดแข่งขันคู่ขนานและจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

L_9kbagaibgkebcje99iikb
L_9kbagaibgkebcje99iikb1 L_9kbagaibgkebcje99iikb2 L_9kbagaibgkebcje99iikb3

ไทยเจ้าภาพแข่งขันคณิตระหว่างประเทศ 14-20 ส.ค.2559
สพฐ.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตฯ ระหว่างประเทศ
หรือ TIMC 2016 ระหว่าง 14-20 สิงหาคม 2559 ณเชียงใหม่
พร้อมจัดแข่งขันคู่ขนานและจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ้างอิงจาก >> http://www.komchadluek.net/news/edu-health/235806

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เรื่อง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
(Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016)
เวทีคู่ขนาน
TIMC 2016
——————————-
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสอบแข่งขันเวทีคู่ขนาน TIMC 2016 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดสอบ ซึ่งจะรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัด ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ผ่านกระบวนการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน จำนวน 500 คน

รายละเอียดดังแนบ  web ใช้ในการแข่งขัน คลิก

การรับสมัคร การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
(Thailand International Mathematics Competition 2016)
“เวทีคู่ขนาน TIMC 2016” กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559
กำหนดการสอบแข่งขัน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ    พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

การลงทะเบียนงานวิจัย ม.ศิลปกร

a11
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (Registration)
ตรวจเช็คการลงทะเบียน (Registration Check)
กำหนดการ (Program Schedule)
กำหนดการรับสมัครและรูปแบบของการเสนอบทความวิจัยและคำอธิบายการเขียนบทความ (Details of Presented Article in Thai)
Application and Types of Research Journal Presentation and Full Paper of Explanation for Journal Writing
แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ (Form of Submit Research Articles)
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัย (Example of a Reserch Article)
รายละเอียดโครงการ (Project Description)