การพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วม การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

ขณะนี้ สามารถพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 ได้แล้วค่ะ

 

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 (เวทีคู่ขนาน TIMC 2016)

ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 (เวทีคู่ขนาน TIMC 2016)

ดาวน์โหลดที่นี่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมแผนผังที่นั่งสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมแผนผังที่นั่งสอบ

รายละเอียดดังแนบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

ปากกาน้ำเงิน  ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และคำตอบ

 

การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน

แนะนำ โรงแรม สถานที่พัก ใกล้สถานที่สอบ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา)

โรงแรม สถานที่พัก ใกล้สถานที่สอบ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา) 

โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถค้นหา โรงแรม สถานที่พัก ได้จาก เว็บไซต์ http://www.cmecc-mice.com ซึ่งได้แนะนำที่พัก ในระดับ 2-5 ดาว

หรือ http://www.cmecc-mice.com/frontend/web/index.php?r=site%2Fofficehotel

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

รายละเอียดดังแนบ

การดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนคู่ขนาน A2

              ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนคู่ขนาน A2 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ สามารถแก้ไข และแนบรูปถ่ายได้เลย 

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อย่างเป็นทางการ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

                     

แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน กลุ่ม B

                    ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 หน้าที่ 2 เรื่อง การสมัคร แจ้งว่า ให้นักเรียนกลุ่มที่ 2 นักเรียนคู่ขนาน TIMC 2016 (B) สมัครทางเว็บไซต์ www.TIMC2016.net ทั้งนี้ ระบบจะปิด เมื่อมีผู้สมัครครบตามกำหนด โดยกำหนดว่า (กลุ่มที่ 2 (B) ระดับประถมศึกษา จำนวน 100 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน รวม 200 คน)

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอปรับจำนวน นักเรียนกลุ่ม B ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 150 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 150 คน รวม 300 คน

การส่งใบสมัคร A(2) ของนักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่
แจ้งสำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เวทีคู่ขนาน A(2) ขอให้โรงเรียนส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น
สถานที่สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

สถานที่สอบ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สถานที่สอบ

การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ของนักเรียนคู่ขนาน A1 และ B

แจ้ง ผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่ม  A1 และ B  

ขอให้ผู้ที่ดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่ม  A1 และ B ไปแล้ว ทำการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 เนื่องจาก ระบบการลงทะเบียนจะเปิดใช้งาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 การลงทะเบียนก่อนหน้านี้ ถือว่า ไม่สมบูรณ์

 

การส่งใบสมัคร สำหรับนักเรียนคู่ขนาน A2

แจ้ง การส่งใบสมัคร สำหรับนักเรียนคู่ขนาน A2 โรงเรียนสามารถส่งไปรษณีย์ ได้ในวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะดูวันประทับตราการลงทะเบียนส่งทางไปรษณีย์ เป็นสำคัญ

 

สำหรับ โรงเรียนใดที่ส่งมาก่อน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 จะไม่รับพิจารณา

รายละเอียด การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

รายละเอียด การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

กำหนดการ

 • 1 - 10 กรกฎาคม 2559  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
 • 11 - 15 กรกฎาคม 2559  รับสมัครนักเรียนกลุ่มที่ 1 (A1) และ กลุ่ม 2 (B) ทางเว็บไซต์ www.TIMC2016.net และรับสมัครนักเรียน กลุ่มที่ 1 (A2) ทางไปรษณีย์ 
 • ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคู่ขนาน
 • 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบ
 • 17 สิงหาคม 2559 สอบคู่ขนาน
 • 20 สิงหาคม 2559 ประกาศผลการสอบแข่งขัน
 • ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2559 พิมพ์เกียรติบัตรจากระบบ

สถานที่สอบ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อปฏิบัติในการสอบของนักเรียนคู่ขนาน TIMC 2016

 1. ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา  08.30 น. 
 2. แต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน
 3. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ณ จุดที่สถานที่สอบติดประกาศไว้  ก่อนเข้าห้องสอบ
 4. รายงานตัวต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
 5. แสดงบัตรประจำตัวสอบต่อคณะกรรมการกำกับการสอบ
 6. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และเครื่องคิดคำนวณ เข้าห้องสอบ
 7. อนุญาตให้นำนาฬิกา (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) เข้าห้องสอบได้
 8. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

เรื่อง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

(Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016)   

เวทีคู่ขนาน TIMC 2016

-------------------------------

                        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสอบแข่งขันเวทีคู่ขนาน TIMC 2016 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดสอบ ซึ่งจะรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัด ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ผ่านกระบวนการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน จำนวน 500 คน

 

รายละเอียดดังแนบ