พ.ย. 02

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ (IMSO 2017,ITMO2017)

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 (IMSO 2017) (ITMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2017 (IMSO 2017)
ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง *** ดาวน์โหลดทีนี่***
—————————————————————————————————————————–

แจ้ง !! กำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ITMO 2017)

                 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                International Teenagers Mathematics Olympiad 2017 (ITMO 2017)

   ระหว่างวันที่  7 – 13  พฤศจิกายน  2560   

ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

**********************

*** กำหนดการเดินทาง   >> ดาวน์โหลด ที่นี่ <<

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ต.ค. 24

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
นักเรียนสาย 1 , นักเรียนสาย 2 , นักเรียนสาย 3 ต้องสมัครผ่านโรงเรียนเท่า
นั้น

ต.ค. 23

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน
ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขาวมือ

» Newer posts