แบบตอบรับ 4 ภาค

แบบตอบรับ การอบรมวิทยากรแกนนำการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

 

*** กรุณาเลือกภูมิภาคตามหนังสือ สพฐ. รายละเอียดตามไฟล์แนบ DOWNLOAD
    หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม โทร. 02-288-5881 / 5884