Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

ต.ค. 18

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัคร กา …

Continue reading »

ต.ค. 09

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IJSO 2019 / IESO 2019

มูลนิธิ สอวน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น …

Continue reading »

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลใ …

Continue reading »

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกรา …

Continue reading »