Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 23, 2017

Latest posts

  1. ประกาศ !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018 — มิถุนายน 13, 2018
  2. แจ้ง !!! เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียนในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี — พฤษภาคม 28, 2018
  3. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 — พฤษภาคม 23, 2018
  4. พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561 — พฤษภาคม 8, 2018
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก SMO 2018 มัธยมศึกษาปีที่ 5 — เมษายน 30, 2018

Most commented posts

  1. เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

มิ.ย. 13

ประกาศ !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018

กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทย …

Continue reading »

พ.ค. 28

แจ้ง !!! เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียนในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

1.  การแต่งกายของนักเรียน ให้ใส่ชุดนักเรียนในวันรายงานต …

Continue reading »

พ.ค. 23

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ผ …

Continue reading »

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลใ …

Continue reading »

เม.ย. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก SMO 2018 มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย เข …

Continue reading »

มี.ค. 29

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561 (SMO 2018)

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งข …

Continue reading »

มี.ค. 27

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. …

Continue reading »

มี.ค. 21

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. …

Continue reading »

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกรา …

Continue reading »

พ.ย. 13

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ITMO 2017 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด!! นักเรียนไทยไปแข่งคณิตศาสตร์โอ …

Continue reading »

Older posts «