Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 23, 2017

Latest posts

  1. แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 — ตุลาคม 18, 2018
  2. แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IJSO 2019 / IESO 2019 — ตุลาคม 9, 2018
  3. พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561 — พฤษภาคม 8, 2018
  4. พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก — มกราคม 19, 2018

Author's posts listings

ต.ค. 18

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัคร กา …

Continue reading »

ต.ค. 09

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IJSO 2019 / IESO 2019

มูลนิธิ สอวน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น …

Continue reading »

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลใ …

Continue reading »

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกรา …

Continue reading »