Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 23, 2017

Latest posts

  1. แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561 (SMO 2018) — มีนาคม 29, 2018
  2. ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) (เพิ่มเติม) — มีนาคม 27, 2018
  3. ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) — มีนาคม 21, 2018
  4. พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก — มกราคม 19, 2018
  5. ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ITMO 2017 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ — พฤศจิกายน 13, 2017

Most commented posts

  1. เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค. 29

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561 (SMO 2018)

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งข …

Continue reading »

มี.ค. 27

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. …

Continue reading »

มี.ค. 21

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. …

Continue reading »

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกรา …

Continue reading »

พ.ย. 13

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ITMO 2017 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด!! นักเรียนไทยไปแข่งคณิตศาสตร์โอ …

Continue reading »

พ.ย. 02

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ (IMSO 2017,ITMO2017)

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอล …

Continue reading »

ต.ค. 24

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป …

Continue reading »

ต.ค. 23

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศ …

Continue reading »