Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 23, 2017

Latest posts

  1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ — สิงหาคม 16, 2018
  2. ประกาศ!!! ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 — กรกฎาคม 26, 2018
  3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ — กรกฎาคม 26, 2018
  4. ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม — กรกฎาคม 13, 2018
  5. แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 — มิถุนายน 28, 2018

Most commented posts

  1. เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค. 16

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู …

Continue reading »

ก.ค. 26

ประกาศ!!! ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018

ประกาศ!!! ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 รบกวนส่ง …

Continue reading »

ก.ค. 26

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู …

Continue reading »

ก.ค. 13

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 201 …

Continue reading »

มิ.ย. 28

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

        การสำรวจความต้องการ การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ค …

Continue reading »

มิ.ย. 27

ประกาศ !!! เปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการแข่งขัน BIMC 2018 และ PMWC 2018

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปแข่งขัน   <<< D …

Continue reading »

มิ.ย. 13

ประกาศ !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018

กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทย …

Continue reading »

พ.ค. 28

แจ้ง !!! เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียนในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

1.  การแต่งกายของนักเรียน ให้ใส่ชุดนักเรียนในวันรายงานต …

Continue reading »

พ.ค. 23

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ผ …

Continue reading »

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลใ …

Continue reading »

Older posts «