มี.ค. 16

แบบตอบรับ การอบรมวิทยากรแกนนำการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

 

*** กรุณาเลือกภูมิภาคตามหนังสือ สพฐ. รายละเอียดตามไฟล์แนบ DOWNLOAD
     หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม โทร. 02-288-5881 / 5884

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.  โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2. จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร

 

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

พ.ย. 13

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ITMO 2017 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด!! นักเรียนไทยไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ คว้า 27 รางวัล  รวม 53 เหรียญ

               เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. พร้อมคณะอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ  ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้เดินทางมารอต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ คณะตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 คน ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษา International teenager Mathematics Olympiad ( ITMO2017 ) ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  และสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ และ 1 เกียรติบัตร  ใน 3 ประเภทรางวัล โดยแบ่งเป็นประเภท บุคคล ได้รับรางวัลรวม 16 รางวัล 16 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ  ประเภทกลุ่มบุคคล  ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 8 เหรียญ  เหรียญเงิน  4 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ  และประเภททีม ได้คะแนนรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทองจำนวน  4 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 2 เหรียญ นอกจากนี้นักเรียนไทยทีม D ยังได้คะแนน Grand  Overll สูงเป็นอันดับ 1จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  43 ทีม 16 ประเทศ และสุดยอด 2 นักเรียนไทยที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  Perfect  Score  รวมทั้งรางวัลการแข่งขัน Puzzte Challenge อันดับ 6 และอันดับ  8  ซึ้งสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ด้วยสายการบินฟิลิปปินส์  เที่ยวบิน  PR 730

นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้  สพฐ.ได้ทำการคัดเลือกและส่งตัวแทนนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล ได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคลได้รางวัลรวม 16 รางวัล แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 7 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัลและรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 1 รางวัล/  ประเภททีมๆละ4 คนได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 1 รางวัล 4 เหรียญเงิน 1 รางวัล  และเหรียญทองแดง 2 รางวัล / ประเภทกลุ่มบุคคลได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล จำนวน 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 2 รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดงอีก 1 รางวัล

 

พ.ย. 02

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ (IMSO 2017,ITMO2017)

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 (IMSO 2017) (ITMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2017 (IMSO 2017)
ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง *** ดาวน์โหลดทีนี่***
—————————————————————————————————————————–

แจ้ง !! กำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ITMO 2017)

                 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                International Teenagers Mathematics Olympiad 2017 (ITMO 2017)

   ระหว่างวันที่  7 – 13  พฤศจิกายน  2560   

ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

**********************

*** กำหนดการเดินทาง   >> ดาวน์โหลด ที่นี่ <<

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ต.ค. 24

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
นักเรียนสาย 1 , นักเรียนสาย 2 , นักเรียนสาย 3 ต้องสมัครผ่านโรงเรียนเท่า
นั้น

ต.ค. 23

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน
ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขาวมือ