ก.ค. 13

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม 
วันที่ 22 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  ดังนี้

****************************

 1. Passport เล่มจริง ถ้ามีเล่มเก่านำมาด้วย
2. รูปถ่าย (ตามตัวอย่างเท่านั้น!)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาถูกต้อง
7. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกโดย เขต / อำเภอ  (ทั้งพ่อและแม่ต้องไปเซนต์ชื่อยินยอมที่เขต / อำเภอ ทั้ง 2 คน)
8. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ตัวอย่างรูปถ่าย

ก.ค. 09

นักเรียนไทยเจ๋งคว้า 3 แชมเปี้ยนการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่บัลแกเรีย

นักเรียนไทยเจ๋งคว้า 3 แชมเปี้ยน การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่บัลแกเรีย

           เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สามสิบนักเรียนไทยที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง 7 กรกฎาคม 2561 และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 45 รางวัล 75 เหรียญ 9 เกียรติบัตร โดยในปีนี้ได้รางวัลแชมเปี้ยน ถึง 3 แชมเปี้ยน รวมรางวัล 11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง และ 9 รางวัลชมเชย ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ด้วยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ( Turkish Airline ) เที่ยวบินที่ TK 068

           โดยมีนายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือ สนก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยบรรดาครูผู้ปกครองและเหล่านักเรียนของแต่ละสถาบันร่วมเดินทางมารอรับที่อาคารผู้โดยสารชั้นสองขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจำนวนมาก พร้อมแสดงความดีใจต่อความสำเร็วของนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศในครั้งนี้

           สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 ที่สาธารณรัฐบัลแกเรีย ในครั้งนี้ มีประเทศที่ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 28 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย เกาหลีใต้ แคนาดา คาซัดสถาน จีน ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ฟิลิปปินส์ เนเธอแลนด์ เนปาล เวียดนาม มาเก้า ศรีลังกา ซิมบับเว ไซปรัส รัสเซีย โรมาเนีย ยูเครน ออสเดเลีย อินเดีย อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ อิหร่าน ฮ่องกง และประเทศไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 612 คน จากทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แต่นักเรียนไทยทั้ง 32 คน ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยได้ โดยการคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 45 รางวัล พร้อมด้วยเหรียญรางวัลรวม 75 เหรียญ และเกียรติบัตรจำนวน 9 ใบ

  

           โดยนายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือ สนก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวว่า รายการนี้เป็นรายการ BIMC 2018 ที่ประเทศบัลแกเรีย มีทั้งหมด 28 ชาติ ในการเตรียมตัวของประเทศไทย เริ่มต้นมีการคัดในระดับพื้นที่ และคัดในระดับจังหวัด จากนั้นเอาเด็กเก่งทั้งหมดมาเข้าค่ายเพื่อที่ทำการฝึกการเตรียมความพร้อม ในการไปในครั้งนี้เราได้แชมป์ทั้งหมด 3 แชมป์ นั่นก็คือแชมป์ในระดับประถมศึกษา และแชมป์ในระดับมัธยมศึกษา อีก 2 แชมป์ ได้รางวัลมาทั้งหมด 11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

********************************

มิ.ย. 28

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

        การสำรวจความต้องการ
การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

*********************************

         สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก  และได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

          ในการนี้  สพฐ. จะจัดค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
(วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ   นักเรียน สพฐ. จำนวน 76 คน  (รายชื่อดังแนบ)  ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี  และขอให้นักเรียนแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ส่งแบบตอบรับ  <<< คลิก >>>

 

*** หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   โทร. 02-288-5881

 

*********************************

มิ.ย. 27

ประกาศ !!! เปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการแข่งขัน BIMC 2018 และ PMWC 2018

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปแข่งขัน   <<< DOWNLOAD >>>

 

***************************************************

มิ.ย. 13

ประกาศ !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018

กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018
ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร   >>> DOWNLOAD <<<

 

*** แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขัน IMSO 2018  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561
ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

*************************

พ.ค. 28

แจ้ง !!! เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียนในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

1.  การแต่งกายของนักเรียน ให้ใส่ชุดนักเรียนในวันรายงานตัว และวันเดินทางกลับ / ชุดสุภาพ (วันธรรมดา) / เสื้อคลุมกันหนาว ระหว่างการอบรม
2. ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
3. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
4. กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว ให้นำยามาด้วย

****************************************

พ.ค. 23

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทาง  วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี
พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบค่าย)    ดาวน์โหลด

2. กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมนักเรียน
ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
2.1 กำหนดการอบรม   PMWC 2018   และ   BIMC 2018    ระหว่างวันที่  1 – 5  มิ.ย. 2561      ดาวน์โหลด
2.2 กำหนดการอบรม    SMO 2018    ระหว่างวันที่  13 – 17  มิ.ย. 2561     ดาวน์โหลด
2.3 กำหนดการอบรม    IMSO 2018   ระหว่างวันที่  26 – 30  ก.ย. 2561     ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี)

3. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมฯ  >> คลิก <<      *** กรุณาตอบรับการอบรมและเข้าร่วมการแข่งขัน  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา  16.30 น.

หมายเหตุ >> ผู้แทนนักเรียนไทยการแข่งขัน BIMC 2018 กรุณาส่งสำเนา Passport มาที่ E-Mail  imcresponse@hotmail.com    *** ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

4. กำหนดการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
4.1  การแข่งขัน    BIMC  2018   ระหว่างวันที่  30 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2561    ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย
4.2 การแข่งขัน    PMWC  2018   ระหว่างวันที่  16 – 20 ก.ค. 2561    ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.3 การแข่งขัน    SMO  2018   ระหว่างวันที่  28 ก.ค. – 2 ส.ค.  2561    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.4 การแข่งขัน    IMSO  2018   เดือนพฤศจิกายน  2561    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.5 การแข่งขัน    HOMC  2019  เดือนมีนาคม  2562    ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

5. เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
5.1 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน BIMC 2018 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ EMS มาที่
คุณวาสนา  เกตุสุวรรณ
บริษัทวันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์
เลขที่ 170/28 ซอยสวนพูล (ซอยพระพินิช) ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

*** กรุณานำส่งภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เอกสารที่ใช้ยื่น VISA บัลแกเรีย    >> คลิก <<

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร VISA  กรุณาติดต่อคุณวาสนา โทร 02-6794308

5.2 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน PMWC 2018 นำพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
มาส่งในวันอบรม วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

5.3 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน SMO 2018 นำเอกสารมาส่งในวันอบรม วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

– หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ประสานกับทาง อำเภอ / เขต ฉบับภาษาไทย
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว* 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช้รูปprint เอง)
– หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (โรงเรียนปัจจุบัน)
– สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– บัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ผู้ปกครอง
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– ทะเบียนสมรส สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.4 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 นำเอกสารมาส่งในวันอบรม วันที่ 26 กันยายน  2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

– หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ประสานกับทาง อำเภอ / เขต ฉบับภาษาไทย
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว* 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช้รูปprint เอง)
– หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (โรงเรียนปัจจุบัน)
– สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– บัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ผู้ปกครอง
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– ทะเบียนสมรส สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.5 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 และ HOMC 2019 ทาง สพฐ. จะแจ้งกำหนดการเดินทาง
และเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางอีกครั้ง

 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
 โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884     โทรสาร 02 281 5216

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

เม.ย. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก SMO 2018 มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561
Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018)
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
………………………………………………….

ลำดับที่                           ชื่อ – สกุล                              โรงเรียน
1                    นายกมลชัย  สิริพิพัฒน์เจริญ             เตรียมอุดมศึกษา
2                   นายจิรายุส จินาพงษ์                           กำเนิดวิทย์
3                   นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์      เตรียมอุดมศึกษา
4                   นายณฐนน เทิดไพรสันต์                   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5                   นายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์              กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6                   นายธนา สมศิริวัฒนา                         สวนกุหลาบวิทยาลัย
7                    นายธีระชัย แซ่ตั้ง                               มหิดลวิทยานุสรณ์
8                   นายนญ  กังวานธีรวัฒน์                     เตรียมอุดมศึกษา
9                   นายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล          กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
10                 นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล           เตรียมอุดมศึกษา
11                  นายพรพิพัฒน์ กิตติสุภาพ                 เตรียมอุดมศึกษา
12                 นายพลกฤต ล้อประเสริฐกุล              กำเนิดวิทย์
13                 นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์                     เตรียมอุดมศึกษา
14                 นายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล                  เตรียมอุดมศึกษา
15                 นางสาวรินนารา แสงพิสิทธิ์               เตรียมอุดมศึกษา
16                 นายวิทวัส ก่อเจริญวัฒน์                    เตรียมอุดมศึกษา
17                 นายศุภกฤต คชสาร                            กำเนิดวิทย์
18                 นายอธิบดี จำปาเทศ                          กำเนิดวิทย์
19                 นายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข               กำเนิดวิทย์

หมายเหตุ :
การเตรียมตัวในวันสอบ
1. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการสอบให้พร้อม เช่น ปากกา, ดินสอ, น้ำยาลบคำผิด เป็นต้น

มี.ค. 29

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561 (SMO 2018)

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561
Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018) 

 

****************************************

*** ด่วน !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 18.00 น.

 

รายละเอียดการรับสมัคร <<< DOWNLOAD >>>

กำหนดการ <<< DOWNLOAD >>>

หนังสือแจ้งเขตประถมศึกษา <<< DOWNLOAD >>>

หนังสือแจ้งเขตมัธยมศึกษา <<< DOWNLOAD >>>

 

ส่งใบสมัครคลิ๊ก !!

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

Older posts «