ส.ค. 16

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเขต  <<< คลิ๊ก >>> 
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน  <<< คลิ๊ก >>> 
ดาวน์โหลดกำหนดการ  <<< คลิ๊ก >>> 
ดาวน์โหลดแผนที่  <<< คลิ๊ก >>> 

 

*******************************************

ก.ค. 26

ประกาศ!!! ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018

ประกาศ!!! ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 รบกวนส่งสำเนา Passport มาที่
E-Mail >>> imcresponse@hotmail.com  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

********************************

ก.ค. 26

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน คลิ๊ก!!!
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิ๊ก!!!
ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊ก!!!

หมายเหตุ :
1. นักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
แจ้งความประสงค์เข้าพักวันที่ 5 กันยายน 2561 คลิ๊ก!!!
2. การแต่งกายของนักเรียนวันพิธีเปิด – พิธีปิด ชุดนักเรียน วันธรรมดาชุดสุภาพ สวมรองเท้าผ้าใบหรือหุ้มส้น
3. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ ยาประจำตัว เนื่องจากห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม

ประกาศขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2561
โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ได้แก่

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน คลิ๊ก!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก!!!

***********************

ก.ค. 13

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม 
วันที่ 22 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  ดังนี้

****************************

 1. Passport เล่มจริง ถ้ามีเล่มเก่านำมาด้วย
2. รูปถ่าย (ตามตัวอย่างเท่านั้น!)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาถูกต้อง
7. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกโดย เขต / อำเภอ  (ทั้งพ่อและแม่ต้องไปเซนต์ชื่อยินยอมที่เขต / อำเภอ ทั้ง 2 คน)
8. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ตัวอย่างรูปถ่าย

มิ.ย. 28

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

        การสำรวจความต้องการ
การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

*********************************

         สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก  และได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

          ในการนี้  สพฐ. จะจัดค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
(วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ   นักเรียน สพฐ. จำนวน 76 คน  (รายชื่อดังแนบ)  ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี  และขอให้นักเรียนแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ส่งแบบตอบรับ  <<< คลิก >>>

 

*** หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   โทร. 02-288-5881

 

*********************************

มิ.ย. 27

ประกาศ !!! เปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการแข่งขัน BIMC 2018 และ PMWC 2018

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปแข่งขัน   <<< DOWNLOAD >>>

 

***************************************************

มิ.ย. 13

ประกาศ !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018

กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018
ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร   >>> DOWNLOAD <<<

 

*** แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขัน IMSO 2018  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561
ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

*************************

พ.ค. 28

แจ้ง !!! เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียนในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

1.  การแต่งกายของนักเรียน ให้ใส่ชุดนักเรียนในวันรายงานตัว และวันเดินทางกลับ / ชุดสุภาพ (วันธรรมดา) / เสื้อคลุมกันหนาว ระหว่างการอบรม
2. ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
3. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
4. กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว ให้นำยามาด้วย

****************************************

พ.ค. 23

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทาง  วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี
พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบค่าย)    ดาวน์โหลด

2. กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมนักเรียน
ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
2.1 กำหนดการอบรม   PMWC 2018   และ   BIMC 2018    ระหว่างวันที่  1 – 5  มิ.ย. 2561      ดาวน์โหลด
2.2 กำหนดการอบรม    SMO 2018    ระหว่างวันที่  13 – 17  มิ.ย. 2561     ดาวน์โหลด
2.3 กำหนดการอบรม    IMSO 2018   ระหว่างวันที่  26 – 30  ก.ย. 2561     ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี)

3. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมฯ  >> คลิก <<      *** กรุณาตอบรับการอบรมและเข้าร่วมการแข่งขัน  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา  16.30 น.

หมายเหตุ >> ผู้แทนนักเรียนไทยการแข่งขัน BIMC 2018 กรุณาส่งสำเนา Passport มาที่ E-Mail  imcresponse@hotmail.com    *** ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

4. กำหนดการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
4.1  การแข่งขัน    BIMC  2018   ระหว่างวันที่  30 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2561    ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย
4.2 การแข่งขัน    PMWC  2018   ระหว่างวันที่  16 – 20 ก.ค. 2561    ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.3 การแข่งขัน    SMO  2018   ระหว่างวันที่  28 ก.ค. – 2 ส.ค.  2561    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.4 การแข่งขัน    IMSO  2018   เดือนพฤศจิกายน  2561    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.5 การแข่งขัน    HOMC  2019  เดือนมีนาคม  2562    ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

5. เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
5.1 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน BIMC 2018 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ EMS มาที่
คุณวาสนา  เกตุสุวรรณ
บริษัทวันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์
เลขที่ 170/28 ซอยสวนพูล (ซอยพระพินิช) ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

*** กรุณานำส่งภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เอกสารที่ใช้ยื่น VISA บัลแกเรีย    >> คลิก <<

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร VISA  กรุณาติดต่อคุณวาสนา โทร 02-6794308

5.2 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน PMWC 2018 นำพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
มาส่งในวันอบรม วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

5.3 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน SMO 2018 นำเอกสารมาส่งในวันอบรม วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

– หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ประสานกับทาง อำเภอ / เขต ฉบับภาษาไทย
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว* 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช้รูปprint เอง)
– หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (โรงเรียนปัจจุบัน)
– สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– บัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ผู้ปกครอง
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– ทะเบียนสมรส สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.4 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 นำเอกสารมาส่งในวันอบรม วันที่ 26 กันยายน  2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

– หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ประสานกับทาง อำเภอ / เขต ฉบับภาษาไทย
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว* 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช้รูปprint เอง)
– หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (โรงเรียนปัจจุบัน)
– สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– บัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ผู้ปกครอง
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– ทะเบียนสมรส สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.5 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 และ HOMC 2019 ทาง สพฐ. จะแจ้งกำหนดการเดินทาง
และเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางอีกครั้ง

 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
 โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884     โทรสาร 02 281 5216

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

Older posts «