Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 12, 2016

Latest posts

  1. บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ (38 ศูนย์สอบ) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) — มีนาคม 3, 2017
  2. ศูนย์สอบที่ 32 สพม.7 (จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก) ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ รอบสอง ประจำปี 2560 — กุมภาพันธ์ 17, 2017
  3. เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560 — กุมภาพันธ์ 14, 2017
  4. ประกาศจาก ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร — กุมภาพันธ์ 11, 2017
  5. แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 — มกราคม 26, 2017

Most commented posts

  1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค. 03

บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ (38 ศูนย์สอบ) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)

บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ (38 ศูนย์สอบ) ระดับนานาชาติ ประ …

Continue reading »

ก.พ. 17

ศูนย์สอบที่ 32 สพม.7 (จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก) ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ รอบสอง ประจำปี 2560

ก.พ. 14

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560

aaa11

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภ …

Continue reading »

ก.พ. 11

ประกาศจาก ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 25 …

Continue reading »

ม.ค. 26

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ร …

Continue reading »

ม.ค. 19

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2560

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ จุดเน้น 6 ยุทธศาส …

Continue reading »

ม.ค. 14

สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำป …

Continue reading »

ธ.ค. 01

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป …

Continue reading »

พ.ย. 29

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ …

Continue reading »

พ.ย. 15

การสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

98

สำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กรุณาติด …

Continue reading »

Older posts «