Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 12, 2016

Latest posts

  1. แจ้ง !! กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ — สิงหาคม 29, 2017
  2. ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน PMWC2017 — กรกฎาคม 21, 2017
  3. ผลการแข่งคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง PMWC 2017 — กรกฎาคม 20, 2017
  4. ด่วน!! แจ้งกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ — กรกฎาคม 4, 2017
  5. ด่วน! ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ITMO 2017) — กรกฎาคม 3, 2017

Most commented posts

  1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค. 29

แจ้ง !! กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

Image

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน PMWC2017

ก.ค. 20

ผลการแข่งคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง PMWC 2017

img_7192

สุดยอดเด็กไทยคว้าชนะเลิศ 8 เหรียญทอง รวม 19 รางวัล 34 เ …

Continue reading »

ก.ค. 04

ด่วน!! แจ้งกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

ก.ค. 03

ด่วน! ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ITMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

มิ.ย. 25

กรอกข้อมูลนักเรียนที่ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ

registration84621

สำหรับนักเรียนที่ เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชา …

Continue reading »

มิ.ย. 12

ขอประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์ เข้าร่วมกิจกรร …

Continue reading »

พ.ค. 31

ด่วน! ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (InIMC : WYMIC 2017 /SMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

พ.ค. 27

ขอแจ้งรายละเอียดการกรอกวีซ่าอินเดีย สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน เวที EMIC2017 / WYMIC 2017 ณ ประเทศอินเดีย

สพฐ.ขอแจ้งรายละเอียดการกรอกวีซ่าอินเดีย สำหรับนักเรียนท …

Continue reading »

พ.ค. 27

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลก …

Continue reading »

Older posts «