Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 12, 2016

Latest posts

  1. แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (IMSO 2017) — ตุลาคม 27, 2017
  2. แจ้ง !! กำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น — ตุลาคม 19, 2017
  3. website การใช้โปรแกรมทดลองการสอบ — ตุลาคม 7, 2017
  4. แจ้ง !! กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ — สิงหาคม 29, 2017
  5. ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน PMWC2017 — กรกฎาคม 21, 2017

Most commented posts

  1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

ต.ค. 27

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (IMSO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งกำหนดการเดิ …

Continue reading »

ต.ค. 19

แจ้ง !! กำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

ต.ค. 07

website การใช้โปรแกรมทดลองการสอบ

a

โปรแกรมทดลองการใช้งาน Obecimso.net คลิกที่นี่

ส.ค. 29

แจ้ง !! กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

Image

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน PMWC2017

ก.ค. 20

ผลการแข่งคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง PMWC 2017

img_7192

สุดยอดเด็กไทยคว้าชนะเลิศ 8 เหรียญทอง รวม 19 รางวัล 34 เ …

Continue reading »

ก.ค. 04

ด่วน!! แจ้งกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

ก.ค. 03

ด่วน! ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ITMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรร …

Continue reading »

มิ.ย. 25

กรอกข้อมูลนักเรียนที่ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ

registration84621

สำหรับนักเรียนที่ เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชา …

Continue reading »

มิ.ย. 12

ขอประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์ เข้าร่วมกิจกรร …

Continue reading »

Older posts «