ต.ค. 27

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (IMSO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2017 (IMSO 2017)
ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ตามกำหนดการด้านล่าง
*** ดาวน์โหลดกำหนดการ ***

ต.ค. 19

แจ้ง !! กำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

                                     ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                International Teenagers Mathematics Olympiad 2017 (ITMO 2017)

   ระหว่างวันที่  7 – 13  พฤศจิกายน  2560   

ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

**********************

*** กำหนดการเดินทาง   >>ดาวน์โหลด<<

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ต.ค. 07

website การใช้โปรแกรมทดลองการสอบ

a

โปรแกรมทดลองการใช้งาน Obecimso.net คลิกที่นี่

ส.ค. 29

แจ้ง !! กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

                                     แจ้งกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา  และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขัน        ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

 (ITMO 2017)  ระหว่างวันที่  7 – 11  กันยายน  2560   

(IMSO 2017)  ระหว่างวันที่ 20 -24  กันยายน  2560

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

**********************

1. กำหนดการ ITMO / IMSO  >>ดาวน์โหลด<<

2. รายละเอียดและแบบฟอร์มเวที ITMO / IMSO  >>ดาวน์โหลด<<

3. ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอม (ITMO)  >>ดาวน์โหลด<<  >>ดาวน์โหลด<<

4. กำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   >>ดาวน์โหลด<<

 

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

Image

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน PMWC2017

ก.ค. 20

ผลการแข่งคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง PMWC 2017

img_7192สุดยอดเด็กไทยคว้าชนะเลิศ 8 เหรียญทอง รวม 19 รางวัล 34 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2017 (PMWC 2017) ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย สพฐ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม 12 คน และทีมอิสระที่เจ้าภาพเชิญโดยตรง จำนวน 1 ทีม 4 คน (โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม) รวมนักเรียนไทย 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 19 รางวัล รวม 34 เหรียญ ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) จาก ทีมกรุงเทพฯ B ได้แก่ เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายกัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร / ทีมนครปฐม ได้แก่ เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์ เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ เด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์ และเด็กชายปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล (14 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญเงิน 6 รางวัล (6 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช จากโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช จากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ และเด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม / เหรียญทองแดง 8 รางวัล (8เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กชายปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เด็กชายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประเภททีม รางวัลชมเชย 2 รางวัล (4 เหรียญ) จาก ทีมกรุงเทพฯ A ได้แก่ เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร / ทีมกรุงเทพฯ C ได้แก่ เด็กชายปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 1 รางวัล (4 เหรียญ) เป็นรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์ เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ เด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์ และเด็กชายปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ยังได้รับรางวัลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำชาติในชุดการแสดง Bangkok Cultural Performance Award เป็นที่ชื่นชอบของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม จาก 15 ประเทศ รวม 144 คน คือ ไทย ไต้หวัน จีน แอฟริกาใต้ บัลแกเรีย มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มองโกเลีย สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย อีกด้วย
Link ข่าวที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็น อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา linK1 link2  ไทยรัฐออนไลน์   ข่าวสด

ก.ค. 04

ด่วน!! แจ้งกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

แจ้งกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ

 

  1. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง. >>ดาวน์โหลด<<

  2. สาธารณรัฐอินเดีย. >>ดาวน์โหลด<<

  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน >>ดาวน์โหลด<<

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ก.ค. 03

ด่วน! ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ITMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
(ITMO 2017)
เดิม ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

**********************

 

 

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

มิ.ย. 25

กรอกข้อมูลนักเรียนที่ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนที่
เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

โปรดกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนเพิ่มเติม ได้ที่นี่
registration84621

ตรวจสอบสถานะการกรอกข้อมูลนักเรียน eyeได้ที่นี่

มิ.ย. 12

ขอประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

India International Mathematics Competition 2017 (InIMC 2017)
ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2560
ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย

********************************

                   ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ (InIMC 2017) ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ทาง สพฐ.ได้รับการประสานจากเจ้าภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีเปิด – ปิด และวันแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ทางเจ้าภาพขอเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 100 ดอลล่าร์ (USA)  โดยจ่ายให้กับเจ้าภาพในวันพิธีเปิด และเข้าร่วมงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
3. พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

>>> ดาวน์โหลดแบบสอบถาม <<<

Older posts «