ก.พ. 17

ศูนย์สอบที่ 32 สพม.7 (จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก) ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ รอบสอง ประจำปี 2560

16810374_1269317826450996_652658495_o

ก.พ. 14

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560

aaa11การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.  โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2. จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
 

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

ก.พ. 11

ประกาศจาก ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 รอบสอง ระดับประเทศ
ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
 2. นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบจึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 3. นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทาง www.obecimso.net
 4. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
 5. นักเรียนรายงานตัวเข้าสอบในห้องสอบเวลา 08.30 น.
 6. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย
 7.  ประกาศผลการสอบรอบระดับประเทศ วันที่ 7 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net หรือ www.imso.go.th โดยคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลจำนวนร้อยละ 12 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจำแนกเป็นรายวิชาเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุด จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชยในอัตราส่วน1:2:3:4
 8. นักเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล ได้จากระบบออนไลน์ ที่ www.obecimso.netตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
 9. ติดต่อสอบถามการเดินทางไปสนามสอบโรงเรียนราชวินิต โทร. 0 2 2812156

 

ม.ค. 26

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2560

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

ม.ค. 19

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2560

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2560

>>ดาวน์โหลด<<

ม.ค. 14

สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม.(สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2)

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต และพิบูลอุปถัมภ์
  – ห้องสอบที่   1-27   ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
  – ห้องสอบที่ 28- 41  ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

    * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   ห้องสอบที่ 42-63    ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
* วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ห้องสอบที่ 64-112
 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
3.  นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
4.  นักเรียนรายงานตัวในห้องสอบเวลา 08.30 น.

 1. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกาไปในวันสอบด้วย
 2. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะเข้าห้องสอบ
 3.  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการคำนวณ
 4.  สนามสอบโรงเรียนราชวินิต และพิบูลอุปถัมภ์ ไม่มีที่จอดรถ
  9.  ติดต่อสอบถามเส้นทางไปสนามสอบ
  * สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.02 2812156
  * สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร.02 511 4049

ธ.ค. 01

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
นักเรียนสาย 1 , นักเรียนสาย 2 , นักเรียนสาย 3 ต้องสมัครผ่านโรงเรียนเท่า
นั้น

ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_1 noom
ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_สาย 1 ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_สาย 2 copy ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_สาย 3 copy

นักเรียนสายที่ 1

นักเรียนสายที่ 2

นักเรียนสายที่ 3

พ.ย. 29

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2560

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559
โรงเรียนรับสมัครนักเรียน
พร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่ www.obecimso.net

คลิ๊กดาวน์โหลด
>>ใบสมัคร<<
หนังสือแจ้งเขต ประถม / มัธยม

 

ประชาสัมพันธ์2560-F_new ปชส. วพร. 60 แข่งขัน_Page_1

พ.ย. 15

การสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

98สำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
กรุณาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. หรือ สพม.)
ต้นสังกัดในจังหวัดของท่าน เพื่อขอรับ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
ในการเข้าสู่ระบบ

ต.ค. 12

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

5100651.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้งนี้ ต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1.2.1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2.2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.2.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

Older posts «