มี.ค. 03

บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ (38 ศูนย์สอบ) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)

บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ (38 ศูนย์สอบ) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

 

ก.พ. 17

ศูนย์สอบที่ 32 สพม.7 (จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก) ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ รอบสอง ประจำปี 2560

16810374_1269317826450996_652658495_o

ก.พ. 14

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560

aaa11การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.  โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2. จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
 

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

ก.พ. 11

ประกาศจาก ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 รอบสอง ระดับประเทศ
ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
 2. นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบจึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 3. นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทาง www.obecimso.net
 4. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
 5. นักเรียนรายงานตัวเข้าสอบในห้องสอบเวลา 08.30 น.
 6. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย
 7.  ประกาศผลการสอบรอบระดับประเทศ วันที่ 7 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net หรือ www.imso.go.th โดยคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลจำนวนร้อยละ 12 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจำแนกเป็นรายวิชาเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุด จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชยในอัตราส่วน1:2:3:4
 8. นักเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล ได้จากระบบออนไลน์ ที่ www.obecimso.netตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
 9. ติดต่อสอบถามการเดินทางไปสนามสอบโรงเรียนราชวินิต โทร. 0 2 2812156

 

ม.ค. 26

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2560

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

ม.ค. 19

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2560

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2560

>>ดาวน์โหลด<<

ม.ค. 14

สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม.(สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2)

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต และพิบูลอุปถัมภ์
  – ห้องสอบที่   1-27   ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
  – ห้องสอบที่ 28- 41  ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

    * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   ห้องสอบที่ 42-63    ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
* วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ห้องสอบที่ 64-112
 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
3.  นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
4.  นักเรียนรายงานตัวในห้องสอบเวลา 08.30 น.

 1. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกาไปในวันสอบด้วย
 2. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะเข้าห้องสอบ
 3.  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการคำนวณ
 4.  สนามสอบโรงเรียนราชวินิต และพิบูลอุปถัมภ์ ไม่มีที่จอดรถ
  9.  ติดต่อสอบถามเส้นทางไปสนามสอบ
  * สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.02 2812156
  * สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร.02 511 4049

ธ.ค. 01

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
นักเรียนสาย 1 , นักเรียนสาย 2 , นักเรียนสาย 3 ต้องสมัครผ่านโรงเรียนเท่า
นั้น

ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_1 noom
ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_สาย 1 ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_สาย 2 copy ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_สาย 3 copy

นักเรียนสายที่ 1

นักเรียนสายที่ 2

นักเรียนสายที่ 3

พ.ย. 29

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2560

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559
โรงเรียนรับสมัครนักเรียน
พร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่ www.obecimso.net

คลิ๊กดาวน์โหลด
>>ใบสมัคร<<
หนังสือแจ้งเขต ประถม / มัธยม

 

ประชาสัมพันธ์2560-F_new ปชส. วพร. 60 แข่งขัน_Page_1

พ.ย. 15

การสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

98สำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
กรุณาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. หรือ สพม.)
ต้นสังกัดในจังหวัดของท่าน เพื่อขอรับ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
ในการเข้าสู่ระบบ

Older posts «