Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

พ.ย. 28

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

ปชส. วพร. 60 แข่งขัน_Page_1

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ …

Continue reading »

พ.ย. 25

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ 60 แข่งขัน_1 noom

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป …

Continue reading »

พ.ค. 26

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลก …

Continue reading »

พ.ค. 01

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2559

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลใ …

Continue reading »

เม.ย. 05

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. …

Continue reading »

มี.ค. 04

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2559

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาค …

Continue reading »