ก.พ. 09

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ประชาสัมพันธ์  เรื่องการประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2559  (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

——————————-

          ตามที่ สพฐ. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ซึ่งได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2559  เรียบร้อยแล้วนั้น 

ขณะนี้  ยังมิได้มีการประกาศผลการสอบ ซึ่งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ระหว่างการตรวจทานผลคะแนนการประมวลผล
เพื่อความถูกต้อง  ทั้งนี้ จะประกาศผล ในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2559 
ตามกำหนดที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ได้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอขอบคุณในความร่วมมือ และความห่วงใย
มา ณ โอกาสนี้

 

                          สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

                        9 กุมภาพันธ์ 2559

ม.ค. 25

จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมความสามาถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมความสามาถทางวิชาการผู้เรียน

ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

*******************

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

ม.ค. 13

แนวปฏิบัติการสอบ สพป. เขตกรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม.(สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2)

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต, สายน้ำทิพย์ และพิบูลอุปถัมภ์
  – ห้องสอบที่   1-10   ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
  – ห้องสอบที่ 11- 41  ณ สนามสอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์
  – ห้องสอบที่ 42- 57  ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

    * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ห้องสอบที่ 58-82 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
* วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ห้องสอบที่ 83-147
ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
3.  นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
4.  นักเรียนรายงานตัวในห้องสอบเวลา 08.30 น.

 1. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกาไปในวันสอบด้วย
 2. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะเข้าห้องสอบ
 3.  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการคำนวณ
 4.  สนามสอบโรงเรียนราชวินิต, สายน้ำทิพย์ และพิบูลอุปถัมภ์ ไม่มีที่จอดรถ
  9.  ติดต่อสอบถามเส้นทางไปสนามสอบ
  * สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.02 2812156 
  * สนามสอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ซอยสุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  โทร.02 258 2232
  * สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร.02 511 4049

ม.ค. 01

แจ้งโรงเรียนดำเนินการ การสมัครสอบรอบแรก

ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียน/นักเรียน
——————————————————————————————–

2013-02-22131028

วันที่ 1 – 5 มกราคม 2559
 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สมัคร ถ้าพบ
ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้โดย Login เข้าสู่ระบบ โรงเรียน แล้วดำเนินการแก้ไข

วันที่ 6 – 7 มกราคม 2559  ตรวจสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสาย 2 ของโรงเรียน
ถ้าพบไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

วันที่ 15  มกราคม 2559   ตรวจสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในรอบแรก ถ้าพบไม่ถูกต้อง
ให้ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

วันที่ 16-30 มกราคม 2559 โรงเรียนหรือนักเรียน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ


วันที่ 31  มกราคม 2559
   นักเรียนเข้าสอบในรอบแรกตามสถานที่ วันเวลา ตามประกาศโดยนักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
และบัตรประจำตัวประชาชน 
เพื่อแสดงตน เข้าห้องสอบ ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้แทรกรูปภาพลงในบัตรประจำตัวสอบ สามารถแทรกรูปได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 ม.ค.59 หรือนักเรียนสามารถนำรูปถ่ายมาติดในบัตรได้เช่นกัน

ธ.ค. 26

ผลประกาศการสอบแข่งขันรอบ 2 สสวท.

ผลประกาศการสอบแข่งขันรอบ 2 สสวท.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสาย 2 

คณิตศาสตร์  >>ดาวน์โหลด<<

วิทยาศาสตร์ >>ดาวน์โหลด<<

ธ.ค. 01

ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

logo_obec

ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
และหลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
_____________

ใบสมัครสอบแข่งขัน >>>ดาวน์โหลด<<<

หลักสูตรการแข่งขัน >>>ดาวน์โหลด<<<

พ.ย. 30

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบออนไลน์ฐานข้อมูลนักเรียนการบริหารการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (38 ศูนย์สอบ)

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบออนไลน์ฐานข้อมูลนักเรียน
การบริหารการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2558 (38 ศูนย์สอบ)
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

————–

หนังสือแจ้ง สพป.  >>>ดาวน์โหลด<<<

หนังสือแจ้ง สพม.  >>>ดาวน์โหลด<<<

**********************

พ.ย. 25

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์  
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

——————

หนังสือแจ้ง สพป.   >>ดาวน์โหลด<<

หนังสือแจ้ง สพม.  >>ดาวน์โหลด<<

ปฎิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2559 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2559   >>ดาวน์โหลด<<

**********************

พ.ย. 21

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2559

studentการเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าแข่งขันให้กับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะทำการสมัครให้นักเรียนภายในวันที่ 1-31 ธ.ค.58 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้จากเมนูซ้ายมือ