พ.ย. 25

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์  
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

——————

หนังสือแจ้ง สพป.   >>ดาวน์โหลด<<

หนังสือแจ้ง สพม.  >>ดาวน์โหลด<<

ปฎิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2559 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2559   >>ดาวน์โหลด<<

**********************

พ.ย. 21

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2559

studentการเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าแข่งขันให้กับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะทำการสมัครให้นักเรียนภายในวันที่ 1-31 ธ.ค.58 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้จากเมนูซ้ายมือ