Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

พ.ย. 18

กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

Design-Thinking-Schedule

การสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบทางระบบออนไลน์ วันที่ 14 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนสาย 1 และสาย 2 วันที่ 25 มกราคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ การสอบรอบสอง ระดับประเทศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ วันที่ 14 มีนาคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ วันที่ 10 เมษายน 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ

พ.ย. 09

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2558

student

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าแข่งขันให้กับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะทำการสมัครให้นักเรียนภายในวันที่ 1-26 ธ.ค.57 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้จากเมนูซ้ายมือ

» Newer posts