Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

มิ.ย. 09

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 และการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา (PMWC 2015 / IMC : EMIC 2015)             ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิ.ย. 2558 รุ่นที่ 2 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา   (IMC : WYMIC 2015 / SMO 2015)            ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิ.ย. 2558 รุ่นที่ 3 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา   (IMSO 2015)         …

Continue reading »

เม.ย. 30

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2558

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ พิมพ์ชื่อโรงเรียน

เม.ย. 03

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2558 รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558 รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2558 ทั้งสามรุ่น เข้าค่าย ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เอกสารแนบ ดังนี้ 1. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร) 2. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร) 3. ประกาศ สพฐ. …

Continue reading »

มี.ค. 03

แนวทางการดำเนินงาน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศ

success

แนวทางการดำเนินงาน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ก.พ. 23

ประชาสัมพันธ์การสอบรอบสอง ระดับประเทศ ของศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กทม.

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กทม. ประกอบด้วย -สพป.กรุงเทพมหานคร -สพป.สมุทรปราการ เขต 1 -สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รายละเอียดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ กำหนดสอบแข่งขันฯ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ทุกวิชา ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 3.  นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ทาง www.obecimso.net นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ นักเรียนรายงานตัวเข้าสอบในห้องสอบเวลา 08.30 น. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย …

Continue reading »

ก.พ. 21

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง

card2

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สามารถพิมพ์ได้ทุกคน 2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ พิมพ์ชื่อโรงเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) กำหนดสอบในวันที่ 14 มีนาคม 2558 คณิตศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ สนามสอบตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้แจ้งประชาสัมพันธ์

ก.พ. 01

การพิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

card

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน 2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร พิมพ์ชื่อโรงเรียน  

ธ.ค. 18

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ของ – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 – สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 – สพป.อุบลราชธานี เขต 1 – สพม. 23 >>>  ภาพบรรยากาศการขยายผลการใช้โปรแกรม<<<

ธ.ค. 12

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<<

ธ.ค. 02

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง และรอบสามค่ายวิชาการ

Announcement

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง ดังนี้ (ตามคุณสมบัติ ข้อ 1.4.2) การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รายการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2557 – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6) – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา – วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6) การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (สสวท) – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6) – วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ ดังนี้ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 หมายเหตุ : นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสายค่ายวิชาการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2557 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวิชา และระดับชั้นที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันเท่านั้น 3.ตัวสำรองที่ไม่ได้เป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ

Older posts «