Admin

Author's details

Date registered: พฤศจิกายน 9, 2014

Latest posts

  1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 — มิถุนายน 9, 2015
  2. การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2558 — เมษายน 30, 2015
  3. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ) — เมษายน 3, 2015
  4. แนวทางการดำเนินงาน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศ — มีนาคม 3, 2015
  5. ประชาสัมพันธ์การสอบรอบสอง ระดับประเทศ ของศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กทม. — กุมภาพันธ์ 23, 2015

Most commented posts

  1. การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2558 — 26 comments
  2. กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 — 14 comments
  3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง และรอบสามค่ายวิชาการ — 6 comments

Author's posts listings

พ.ย. 18

กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

Design-Thinking-Schedule

การสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบทางระบบออนไลน์ วันที่ 14 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนสาย 1 และสาย 2 วันที่ 25 มกราคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ การสอบรอบสอง ระดับประเทศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ วันที่ 14 มีนาคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ วันที่ 10 เมษายน 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ

พ.ย. 09

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2558

student

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าแข่งขันให้กับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะทำการสมัครให้นักเรียนภายในวันที่ 1-26 ธ.ค.57 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้จากเมนูซ้ายมือ

» Newer posts