ม.ค. 15

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบแรก สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม  2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ม.ค. 15

ประกาศ สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ สพป.กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม.(สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2)

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  * วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต
  * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
  * วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
 2. นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 3. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
 4. นักเรียนรายงานตัวในห้องสอบเวลา 08.30 น.
 5. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกาไปในวันสอบด้วย
 6. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะเข้าห้องสอบ
 7.  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการคำนวณ
 8.  สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ห้ามผู้ที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบ นำรถยนต์เข้าไปจอดใน
  หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่นและหมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 เป็นอันขาด
 9.  ติดต่อสอบถามเส้นทางไปสนามสอบ
  * สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.02 2812156
  * สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร  โทร.02 7334061-9
  * สนามสอบโรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร.02 3545251

ธ.ค. 18

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ของ – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

– สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

– สพป.อุบลราชธานี เขต 1

– สพม. 23

>>>  ภาพบรรยากาศการขยายผลการใช้โปรแกรม<<<

ธ.ค. 12

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<<

ธ.ค. 02

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง และรอบสามค่ายวิชาการ

Announcementรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง ดังนี้
(ตามคุณสมบัติ ข้อ 1.4.2)
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รายการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2557
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
– คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (สสวท)
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ ดังนี้
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
หมายเหตุ :
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสายค่ายวิชาการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2557 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวิชา และระดับชั้นที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันเท่านั้น
3.ตัวสำรองที่ไม่ได้เป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ

พ.ย. 18

กำหนดการสอบแข่งขัน

Design-Thinking-Scheduleการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบทางระบบออนไลน์
วันที่ 14 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนสาย 1 และสาย 2
วันที่ 25 มกราคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
การสอบรอบสอง ระดับประเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 14 มีนาคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 10 เมษายน 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ

พ.ย. 09

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2558

studentการเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าแข่งขันให้กับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะทำการสมัครให้นักเรียนภายในวันที่ 1-26 ธ.ค.57 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้จากเมนูซ้ายมือ