ก.พ. 21

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง

card2การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ก.พ. 01

การพิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

cardการพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

พ.ย. 18

กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

Design-Thinking-Scheduleการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบทางระบบออนไลน์
วันที่ 14 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนสาย 1 และสาย 2
วันที่ 25 มกราคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
การสอบรอบสอง ระดับประเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 14 มีนาคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 10 เมษายน 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ

มี.ค. 03

แนวทางการดำเนินงาน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบsuccessสองระดับประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ก.พ. 23

ประชาสัมพันธ์การสอบรอบสอง ระดับประเทศ ของศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กทม.

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กทม. ประกอบด้วย
-สพป.กรุงเทพมหานคร
-สพป.สมุทรปราการ เขต 1
-สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายละเอียดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ทุกวิชา
  ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
  2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
  3.  นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
  ทาง www.obecimso.net
 2. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
 3. นักเรียนรายงานตัวเข้าสอบในห้องสอบเวลา 08.30 น.
 4. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย

7.  ประกาศผลการสอบรอบระดับประเทศ วันที่ 10 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์
www.imso.go.th ,http://innoobec.org  โดยคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลจำนวน
ร้อยละ 12 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจำแนกเป็นรายวิชาเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุด
จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชยในอัตราส่วน1:2:3:4
8.  นักเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล ได้จากระบบออนไลน์ ที่ www.obecimso.net
ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558
9. ติดต่อสอบถามการเดินทางไปสนามสอบโรงเรียนราชวินิต โทร. 0 2 2812156

ธ.ค. 18

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ของ – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

– สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

– สพป.อุบลราชธานี เขต 1

– สพม. 23

>>>  ภาพบรรยากาศการขยายผลการใช้โปรแกรม<<<

ธ.ค. 12

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<<

ธ.ค. 02

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง และรอบสามค่ายวิชาการ

Announcementรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง ดังนี้
(ตามคุณสมบัติ ข้อ 1.4.2)
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รายการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2557
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
– คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (สสวท)
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ ดังนี้
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
หมายเหตุ :
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสายค่ายวิชาการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2557 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวิชา และระดับชั้นที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันเท่านั้น
3.ตัวสำรองที่ไม่ได้เป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ

พ.ย. 09

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2558

studentการเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าแข่งขันให้กับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะทำการสมัครให้นักเรียนภายในวันที่ 1-26 ธ.ค.57 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้จากเมนูซ้ายมือ