พ.ย. 18

กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

Design-Thinking-Scheduleการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบทางระบบออนไลน์
วันที่ 14 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนสาย 1 และสาย 2
วันที่ 25 มกราคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
การสอบรอบสอง ระดับประเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 14 มีนาคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 10 เมษายน 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ

ธ.ค. 18

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ของ – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

– สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

– สพป.อุบลราชธานี เขต 1

– สพม. 23

>>>  ภาพบรรยากาศการขยายผลการใช้โปรแกรม<<<

ธ.ค. 12

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<<

ธ.ค. 02

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง และรอบสามค่ายวิชาการ

Announcementรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง ดังนี้
(ตามคุณสมบัติ ข้อ 1.4.2)
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รายการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2557
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
– คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (สสวท)
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ ดังนี้
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
หมายเหตุ :
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสายค่ายวิชาการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2557 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวิชา และระดับชั้นที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันเท่านั้น
3.ตัวสำรองที่ไม่ได้เป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ

พ.ย. 09

การเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประจำปี 2558

studentการเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขัน โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าแข่งขันให้กับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะทำการสมัครให้นักเรียนภายในวันที่ 1-26 ธ.ค.57 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้จากเมนูซ้ายมือ