Category Archive: ส่วนกลาง

ก.ย. 27

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ก.ย. 26

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน 2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร พิมพ์ชื่อโรงเรียน