ลงทะเบียน อบรมเข้มเข้าค่ายวิชาการ

อบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 โดยให้ผู้ปกครองลงทะเบียนเพื่อยืนยันในการเข้าค่ายครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.  คลิกลงทะเบียน ได้ที่นี่