«

»

ก.พ. 16

เลื่อน ! ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ

เลื่อน ! ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ฯ  รอบสอง (ระดับประเทศ) เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557