รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
โดยคลิก ชื่อเขตพื้นที่
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
จำนวนนักเรียน
1สพป.กระบี่68
2สพป.กรุงเทพมหานคร74
3สพป.กาญจนบุรี เขต 169
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2-
5สพป.กาญจนบุรี เขต 369
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4-
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 169
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 269
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 369
10สพป.กำแพงเพชร เขต 169
11สพป.กำแพงเพชร เขต 268
12สพป.ขอนแก่น เขต 180
13สพป.ขอนแก่น เขต 2102
14สพป.ขอนแก่น เขต 362
15สพป.ขอนแก่น เขต 469
16สพป.ขอนแก่น เขต 569
17สพป.จันทบุรี เขต 169
18สพป.จันทบุรี เขต 269
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 169
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 269
21สพป.ชลบุรี เขต 169
22สพป.ชลบุรี เขต 269
23สพป.ชลบุรี เขต 369
24สพป.ชัยนาท69
25สพป.ชัยภูมิ เขต 169
26สพป.ชัยภูมิ เขต 269
27สพป.ชัยภูมิ เขต 342
28สพป.ชุมพร เขต 130
29สพป.ชุมพร เขต 269
30สพป.เชียงราย เขต 178
31สพป.เชียงราย เขต 269
32สพป.เชียงราย เขต 35
33สพป.เชียงราย เขต 472
34สพป.เชียงใหม่ เขต 173
35สพป.เชียงใหม่ เขต 269
36สพป.เชียงใหม่ เขต 321
37สพป.เชียงใหม่ เขต 447
38สพป.เชียงใหม่ เขต 59
39สพป.เชียงใหม่ เขต 669
40สพป.ตรัง เขต 159
41สพป.ตรัง เขต 269
42สพป.ตราด เขต 169
43สพป.ตาก เขต 169
44สพป.ตาก เขต 269
45สพป.นครนายก69
46สพป.นครปฐม เขต 175
47สพป.นครปฐม เขต 269
48สพป.นครพนม เขต 169
49สพป.นครพนม เขต 269
50สพป.นครราชสีมา เขต 172
51สพป.นครราชสีมา เขต 25
52สพป.นครราชสีมา เขต 362
53สพป.นครราชสีมา เขต 469
54สพป.นครราชสีมา เขต 546
55สพป.นครราชสีมา เขต 622
56สพป.นครราชสีมา เขต 769
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 169
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 269
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 347
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 421
61สพป.นครสวรรค์ เขต 175
62สพป.นครสวรรค์ เขต 269
63สพป.นครสวรรค์ เขต 369
64สพป.นนทบุรี เขต 169
65สพป.นนทบุรี เขต 269
66สพป.นราธิวาส เขต 169
67สพป.นราธิวาส เขต 269
68สพป.นราธิวาส เขต 369
69สพป.น่าน เขต 169
70สพป.น่าน เขต 271
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 169
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 269
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 369
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 469
75สพป.ปทุมธานี เขต 169
76สพป.ปทุมธานี เขต 269
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 169
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 269
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 174
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 237
81สพป.ปัตตานี เขต 169
82สพป.ปัตตานี เขต 269
83สพป.ปัตตานี เขต 369
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 174
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 269
86สพป.พะเยา เขต 172
87สพป.พะเยา เขต 272
88สพป.พังงา69
89สพป.พัทลุง เขต 169
90สพป.พัทลุง เขต 231
91สพป.พิจิตร เขต 169
92สพป.พิจิตร เขต 269
93สพป.พิษณุโลก เขต 172
94สพป.พิษณุโลก เขต 236
95สพป.พิษณุโลก เขต 332
96สพป.เพชรบุรี เขต 169
97สพป.เพชรบุรี เขต 220
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 148
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 269
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 369
101สพป.แพร่ เขต 171
102สพป.แพร่ เขต 272
103สพป.ภูเก็ต69
104สพป.มหาสารคาม เขต 169
105สพป.มหาสารคาม เขต 269
106สพป.มหาสารคาม เขต 369
107สพป.มุกดาหาร69
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 169
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 269
110สพป.ยโสธร เขต 169
111สพป.ยโสธร เขต 269
112สพป.ยะลา เขต 169
113สพป.ยะลา เขต 28
114สพป.ยะลา เขต 369
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 165
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 269
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 369
118สพป.ระนอง69
119สพป.ระยอง เขต 172
120สพป.ระยอง เขต 269
121สพป.ราชบุรี เขต 169
122สพป.ราชบุรี เขต 269
123สพป.ลพบุรี เขต 169
124สพป.ลพบุรี เขต 269
125สพป.ลำปาง เขต 169
126สพป.ลำปาง เขต 2-
127สพป.ลำปาง เขต 314
128สพป.ลำพูน เขต 154
129สพป.ลำพูน เขต 269
130สพป.เลย เขต 169
131สพป.เลย เขต 269
132สพป.เลย เขต 369
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 169
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 269
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 369
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 469
137สพป.สกลนคร เขต 170
138สพป.สกลนคร เขต 269
139สพป.สกลนคร เขต 369
140สพป.สงขลา เขต 169
141สพป.สงขลา เขต 271
142สพป.สงขลา เขต 369
143สพป.สตูล69
144สพป.สมุทรปราการ เขต 169
145สพป.สมุทรปราการ เขต 269
146สพป.สมุทรสงคราม69
147สพป.สมุทรสาคร69
148สพป.สระแก้ว เขต 1-
149สพป.สระแก้ว เขต 269
150สพป.สระบุรี เขต 169
151สพป.สระบุรี เขต 268
152สพป.สิงห์บุรี69
153สพป.สุโขทัย เขต 169
154สพป.สุโขทัย เขต 269
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 169
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 243
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 325
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 169
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 269
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 369
161สพป.สุรินทร์ เขต 169
162สพป.สุรินทร์ เขต 269
163สพป.สุรินทร์ เขต 369
164สพป.หนองคาย เขต 169
165สพป.หนองคาย เขต 269
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 169
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 269
168สพป.อ่างทอง69
169สพป.อำนาจเจริญ69
170สพป.อุดรธานี เขต 169
171สพป.อุดรธานี เขต 219
172สพป.อุดรธานี เขต 35
173สพป.อุดรธานี เขต 454
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 169
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 269
176สพป.อุทัยธานี เขต 169
177สพป.อุทัยธานี เขต 269
178สพป.อุบลราชธานี เขต 172
179สพป.อุบลราชธานี เขต 269
180สพป.อุบลราชธานี เขต 369
181สพป.อุบลราชธานี เขต 469
182สพป.อุบลราชธานี เขต 569
183สพป.บึงกาฬ69
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร76
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร69
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา73
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี69
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง72
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ69
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว71
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี69
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม69
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร69
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร74
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง69
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่69
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง73
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา69
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล72
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด73
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง68
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู69
203สพม.เขต 20 อุดรธานี73
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ69
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร69
206สพม.เขต 23 สกลนคร69
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์69
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น69
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม69
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด11
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร57
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ72
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ69
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา73
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์69
216สพม.เขต 33 สุรินทร์69
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน74
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน69
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา69
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน69
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก69
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์70
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์69
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร69
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี44
นักเรียนทั้งหมด
14,282